3,3 prosent helt ledige i Østfold i januar

Ved utgangen av januar er det registrert 4 651 helt ledige østfoldinger, det utgjør 3,3 prosent av arbeidsstyrken. Det er en økning med 249 helt ledige fra januar i fjor, da ledigheten var på 3,1 prosent. Landet som helhet har en ledighet på 2,6 prosent.

– Etter en periode med oppgang i markedet, opplever vi vi nå en liten økning i antall arbeidsledige i Østfold, i tråd med det vi forventet i vår arbeidsmarkedsprognose. Flere arbeidssøkere deltok imidlertid på tiltak i januar 2019 mot januar i fjor. Bruk av arbeidsmarkedstiltak er et viktig virkemiddel i arbeidsmarkedspolitikken, hvor målet er å få flere i arbeid og færre på stønad, sier Steinar Hansen, direktør for NAV Øst Viken i en pressemelding.

Bruttoledigheten

I Østfold deltar 1 119 arbeidssøkere på arbeidsmarkedstiltak i januar. Sammen med de helt ledige er det 5 770 arbeidssøkere uten ordinært arbeid, det utgjør 4 prosent av arbeidsstyrken ved utgangen av januar 2019. Bruttoledigheten var 3,7 prosent i januar 2018. 

Ungdomsledigheten

Det er 1 456 helt ledige under 30 år i januar, 4,5 prosent av arbeidsstyrken. 419 arbeidssøkere under 30 år deltar på tiltak i januar. Bruttoledigheten for unge under 30 år (helt ledige og arbeidssøkere på tiltak) tilsvarer 5,8 prosent av arbeidsstyrken og utgjør til sammen 1 875 personer. 
Ledigheten i de største kommunene
Blant fylkets kommuner med mer enn 10 000 innbyggere, er ledigheten i Sarpsborg og Moss på 3,7 prosent, Fredrikstad og Askim på 3,6 prosent, Halden på 3,4 prosent, Eidsberg på 3,1 prosent og Rygge på 2,4 prosent. 

Mer informasjon om ledigheten i Østfold-kommunene finner du i vedlagte statistikknotat.

Ledige stillinger

Det er lyst ut 1 524 nye ledige stillinger i Østfold i januar. Dette er 158 færre stillinger enn i januar i fjor, da det ble lyst ut 1 682 ledige stillinger. Flest ledige stillinger er utlyst innenfor helse, pleie og omsorg med 362 stillinger og bygg og anlegg med 173 stillinger.