Nyheter

Ber kommunen få bilene bort fra fergeleiet

– Det er mange kryssende interesser her, slår velforeningen fast om behovet for å skille harde og myke trafikanter ved Smertu fergeleie.

Her er gang- og sykkelveier på kryss og tvers forbi fergeleiet. Samtidig er det mange bilister som trosser forbudet mot å kjøre helt fram til ferga på Smertu, ifølge velforeninga, som advarer mot en falsk trygghet for gående og syklende.

For at sikkerheten for myke trafikanter skal ivaretas, må kommunen rydde opp, varsler Smertu velforening.

– På en gang- og sykkelvei skal man i utgangspunktet føle seg trygg. Her er det mange biler hver dag på gang- og sykkelvei, som fører til en falsk trygghet for myke trafikanter, sier nestleder Hans Jørgen Sommerfelt i Smertu velforening til Dagsavisen Demokraten.

Park og skolevei

Velforeninga sendte en henvendelse til Fredrikstad kommune om dette for et års tid siden, men har ikke fått respons. Nylig sendte de en purring.

– Vi håper å få komme i dialog med kommunen. Vi er åpne for at det kan finnes flere løsninger og ønsker å være med på vurderinger, tankegang og innspill med tanke på hvordan ting kan løses her, forklarer Sommerfelt, og utdyper behovet for at noe må gjøres.

– Det er mange kryssende interesser her, med en ferge som folk skal til og fra, med det som likner en parkeringsplass og biler som skal hente og bringe samt gang- og sykkelveier langs med elva. I tillegg er det et park- og friluftsområde her, som helst ikke skal være fullt av biler. Det viktigste for oss er trafikksikkerheten. Dette må løses slik at harde og myke trafikanter skilles på en fornuftig måte, poengterer han.

Les også: Kaster aldri mat: – Jeg fryser alle bitte små, rare rester

Kunne denne parkeringsplassen vært tilrettelagt for på- og avstigning fra biler, undrer Smertu velforening. Forbi parkeringsplassen er det ikke lov for biler å passere ned mot fergeleiet.

Myke trafikanter er det mange av på og rundt fergeleiet. Blant annet har en del barn og unge strekningen som en del av skoleveien. For de som går på privatskole på Kongsten, er ferga en del av skoleveien.

– På fergeleiet er det egentlig fem gangveier som møtes. Én fra minnestøtta, én over parkarealet fra Isegran, så er det selve brygga og nedre del av Prestegårdsveien, som er gang- og sykkelvei, og i tillegg veien videre bortover mot Kråkerøybrua. Da er det ikke ideelt med biler som skal rygge og snu midt oppi dette, framholder Sommerfelt.

Les også: – Det var de verste ukene i livet mitt. Jeg var livredd

Biler på gang- og sykkelvei

Det står et blått skilt ved det som fungerer som en parkeringsplass ved minnestøtta, som forteller at området videre ned mot fergeleiet er for gående og syklende.

– Det er forbudt å kjøre ned. Skiltet er et blått opplysningsskilt, men med et forbud innebygd. Du har lov til å stoppe ved skiltet, men der likner det et veikryss. Det kunne med fordel vært et litt større areal der til å sette folk av og på, foreslår Sommerfelt.

I henhold til de nye bøtesatsene fra februar i år, risikerer du en bot på 5.900 kroner og tre prikker på førerkortet dersom du kjører på gang- og sykkelvei.

– Jeg skjønner at folk lar seg friste til å kjøre ned, da det er såpass dårlige forhold for å snu lengre opp. Jeg tror det kunne vært en løsning å tilrettelegge for på- og avstigning fra bil der det parkeres i dag. Flere etater må snakke sammen og finne den beste løsningen. Vi har ikke noe fasitsvar på det, men mener det er såpass mye som ikke fungerer her nå at det haster litt å finne en løsning på det. Vi vil gjerne delta i samtalen, slår Sommerfelt fast.

Han påpeker at dagens parkeringsareal uansett ikke er tilrettelagt for akkurat det.

– Man merker når man kjører inn at det ikke er tilrettelagt for parkering der, for det humper og dumper. Det er riktig nok ikke ulovlig å parkere der, men det er regulert til park og friområde, opplyser han.

Debatt: Naturpositive mudringsmuligheter

Mer fra Dagsavisen