Nyheter

Flere funn av legionella i vannprøver fra dusjer ved Sykehuset Østfold Kalnes

Det er gjort flere funn av legionella i vannprøver fra dusjer ved Sykehuset Østfold Kalnes, opplyser sykehuset.

Stikkprøver som er tatt i etterkant av funn av legionella på et pasientrom på kreftavdelingen, viser spor av legionella i vannprøver fra flere dusjer ulike steder på sykehuset.

– Faren for å bli smittet er liten, men vi setter inn flere tiltak, sier smittevernoverlege Astri Lervik Larsen i en pressemelding.

Legionellabakterier finnes naturlig i drikkevannet og dermed i vannsystemer i alle bygg. I rom som får påvist høye bakterienivåer, vil dusjen bli sperret, og vann fra vasken skal ikke benyttes som drikkevann inntil tiltak er gjennomført.

– Så langt har vi ingen pasienter hvor vi mistenker smitte, men medarbeidere får beskjed om å være ekstra på vakt dersom pasienter får lungebetennelse under sykehusoppholdet og ikke responderer på vanlig behandling, sier avdelingssjef Jetmund Ringstad ved infeksjonsmedisinsk avdeling.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) er legionella en bakteriesykdom som kan føre til legionærsykdom eller pontiacfeber. Legionærsykdom er en type lungebetennelse, og pontiacfeber er vanligvis en mild influensalignende sykdom.

Bakteriene som er påvist i vannprøvene, er en mindre sykdomsfremkallende legionella-art.

Nyeste fra Dagsavisen.no: