Nyheter

Politiet tilbake til distriktene: – Sommeren på Hvaler blir tryggere

Hytteparadiset Hvaler ble den første av ni distriktskommuner som i år får synlig, kortreist politi. Det har lokalbefolkningen ønsket seg, ifølge ordføreren.

Regjeringen åpner i løpet av 2023 ni nye tjenestesteder for politiet i distriktskommuner, som varslet i Hurdalsplattformen.

De nye tjenestestedene er allerede finansiert med nye bevilgninger i statsbudsjettet, og vil ikke gå på bekostning av andre oppgaver i politiet, ifølge regjeringen.

– Flere tjenestesteder vil sikre at folk i hele landet får tilgang til polititjenester nær seg. Et synlig politi gir økt trygghet i lokalsamfunn i bygd og by i hele Norge, sa justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) i en uttalelse på nyåret.

Jeg har selv vært ung på Hvaler, og vet at å dra ut i båt med alkohol er en måte å nyte livet på.

—  Mona Vauger, Hvaler-ordfører (Ap)

Et mer tilstedeværende politi

Tirsdag ble Hvaler den første av de ni kommunene til å åpne nytt, lokalt politikontor i hytte- og sommerkommunens rådhus. Hvaler er en av to kommuner som vil ha lokalt politikontor bare i sommersesongen. Det er likevel kjærkomment.

– Det er veldig viktig å få lokalt politi til stede igjen. Det har vi jobbet for lenge. Da får vi større trygghet for innbyggere og deltidsbeboere om sommeren, sier ordfører Mona Vauger (Ap) til Dagsavisen, og viser til at innbyggertallet på cirka 4.700 øker til rundt 30.000 i de varmeste månedene.

Skjærhalden på Hvaler er langt mer folksomt i ferieukene om sommeren enn i resten av året. Derfor blir sommeren egen politisesong for øykommunen.

Den borgerlige regjeringen ledet av Erna Solberg (H) iverksatte i 2016 nærpolitireformen, som året før ble vedtatt med stemmer fra Høyre, Frp, Venstre, KrF og Ap. Reformen innebar mer enn en halvering av antall politidistrikter samt nedleggelse av en rekke lensmannskontorer over hele landet. Det ble forklart som en omprioritering av ressurser, blant annet fordi mye kriminalitet, etterforskning og forebygging har flyttet seg til digitale plattformer, og skulle samtidig styrke nærpolitiet.

Sittende regjerings lokalpolitiplan handler om å tilbakeføre politiressurser til de mindre stedene.

– Vi mener at vi trenger å åpne flere polititjenestesteder for å sikre innbyggere i hele landet et godt polititilbud. Så ser vi også av evalueringsrapporten om politireformen fra DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, journ. anm.), at man ikke har nådd målet om et mer tilstedeværende politi. Det prøver vi å endre på gjennom lokalpolitiplanen, sier statssekretær Geir Indrefjord (Sp) i Justis- og beredskapsdepartementet til Dagsavisen.

Sesong for båt, ferie og fest

Med eget sommeråpent politikontor og fast patruljering, ser Hvaler-ordføreren gode muligheter i det forebyggende arbeidet.

– Dette er noe lokalbefolkningen har ønsket seg. Med en betraktelig økning i antall beboere om sommeren, hvor mange nyter båt- og sjøliv, ferie og det blir mye alkohol og fest, øker også risikoen for at alvorlige hendelser kan skje. Da er det viktig at politiet er til stede. Det virker også forebyggende, og betyr veldig rask respons hvis noe skjer, sier Mona Vauger, og fortsetter:

– Dessuten er en del av de som skal jobbe her for politiet i sommer lokalt tilhørende eller har jobbet her før, så de har stor kjennskap til Hvaler og kjenner hver en krok. De kjenner atferdsmønstre og vet hvor ungdommen fester, noe som gir oss muligheten til å være føre var. For meg er det viktig at vi tar vare på ungdommene våre. Jeg har selv vært ung på Hvaler, og vet at å dra ut i båt med alkohol er en måte å nyte livet på, forteller ordføreren.

Politibetjentene Vilde Andersen og Knut André Bjørnerød er blant de som skal jobbe på Hvaler i sommer.

Først og fremst bidrar synlig politi til å bygge tillit, mener Vauger.

– Politiet ute i felt her kan kommunisere med ungdommen direkte og gi de unge det rette inntrykket av at de er her for å passe på dem og bidra til trygghet. Vi har politiråd med ulike instanser en gang i måneden. I det rådet er vi opptatt av at politiet er ute blant ungdommen for å bygge tillit. Slik blir ungdommen kjent med politifolkene som trygge voksenpersoner, poengterer hun, etter å ha klippet snora sammen med statssekretæren.

– Det blir litt som det gamle lensmannskontoret. Dette gjør Hvaler tryggere om sommeren, erklærer ordføreren med et smil.

– En fin tjeneste

De øvrige lokale tjenestestedene som åpner i år kan du se i faktaboksen i slutten av denne saken. I tillegg til de ni, åpnet regjeringen en politistasjon på Magnormoen ved svenskegrensa sør for Kongsvinger i fjor sommer. Oslo politidistrikt varslet også i november at det etableres en egen politipost på Tøyen torg.

Det er dessuten planer om flere nye tjenestesteder samt styrking av tjenestestedet i Seljord med fire årsverk og på Hitra med to årsverk.

– Resten av kontorene kommer vi tilbake til i lokalpolitiplanen som vi legger fram i løpet av året. Vi har ikke per nå tall på hvor mange det blir, men vi lytter til kommunene og de innspillene vi har fått, sier statssekretær Indrefjord.

Elisabeth Dahl fra Fredrikstad er allerede i gang som politikontakt for Fredrikstad og Hvaler, hvor hun låner kontor fast en dag i uka gjennom hele året. Der er hun tilgjengelig for dem som vil stikke innom for en prat, men har også faste møter med skole, barnevern, rus- og psykiatribolig og andre instanser.

– Jeg fungerer som et kontaktpunkt for kommunen i arbeid med tillit, forebygging og samarbeid mellom ulike instanser, litt sammenlignbart med at kommunen har sin SLT-koordinator, forklarer hun.

Elisabeth Dahl er allerede før åpningen av nytt tjenestested på Hvaler rådhus i gang som politikontakt for både Hvaler og Fredrikstad.

Dahl skal samarbeide med blant andre Knut André Bjørnerød og Vilde Andersen, som er to av politibetjentene Hvaler-folk vil få se mer av framover.

– Nå er det sommertjeneste fram til september, med patrulje dag, kveld og helger. Fokuset er å snakke med publikum, og nå som det er så tørt: Følge opp bålforbudet, forteller Bjørnerød, som trives godt med Hvaler-tjeneste:

– Jeg jobbet på Hvaler også i fjor, det er en fin tjeneste med varierte dager og kontroll både på land og på vann. Vi prøver å være så mye ute som mulig og være tilgjengelige for folk, slutter han.

---

Kommuner som får nye tjenestesteder i 2023

  • Engerdal, Innlandet politidistrikt.
  • Hvaler, Øst politidistrikt (kun sommersesong).
  • Meråker, Trøndelag politidistrikt.
  • Oslo, på Mortensrud i Oslo politidistrikt.
  • Salangen, Troms politidistrikt.
  • Sandefjord, på Torp i Sør-Øst politidistrikt.
  • Sigdal, Sør-Øst politidistrikt.
  • Steigen, Nordland politidistrikt.
  • Stranda, Møre og Romsdal politidistrikt (kun sommersesong).

Politiet bestemmer konkret lokalisering i samråd med kommunen.

Kilde: Justis- og beredskapsdepartementet

---

Mer fra Dagsavisen