Nyheter

Fredrikstad får ikke gratisbuss

Befolkningsvekst og yrende nærings- og uteliv til tross; det planlegges verken gratisbuss eller hyppigere avganger i Fredrikstad de neste årene. – Det vil uansett jobbes videre med flere tiltak utover høsten knyttet til åpning av bomringene fra årsskiftet, sier kontraktssjef i Østfold Kollektivtrafikk, Kjetil Gaulen.

Fra 1. juli skal alle som er folkeregistrert i Stavanger kommune, få reise gratis med buss, båt og tog. Byen er den første i Norge som innfører en slik ordning. I 2020 ble et stort prosjekt i Moss og Fredrikstad med gratisbuss avsluttet, og konklusjonen var at tiltaket ga en betydelig økning i antall reisende på busslinjene i de to byene.

Nå har Moss innført gratisbuss på flere linjer, men ifølge kontraktssjef Kjetil Gaulen i Østfold Kollektivtrafikk, vil det samme neppe skje i Fredrikstad.

– Nei, det har aldri vært diskutert som et fast tilbud. Men et tema som kan bli aktuelt i Fredrikstad og Sarpsborg nå, er et begrenset pristilbud knyttet til åpning av nye bomstasjoner fra årsskiftet som en del av bypakka. Fredrikstad innførte gratisbuss i tre måneder da bomringen ble åpnet høsten 2019, men denne ble dessverre avløst av pandemien og vi har derfor ikke kunnet se noen langsiktige virkninger av dette. En mulighet er å redusere prisen noe i forbindelse med bomåpning, men dette er foreløpig ikke avklart, sier han.

Billigere enn bil

Selv om gratis-prosjektene i Moss og Fredrikstad viste en økning i antall kollektivreisende, mener ikke alle at det førte til noen betydelig reduksjon i biltrafikken. En av skeptikerne er Nils Fearnley, seniorforsker ved Transportøkonomisk Institutt (TØI).

– Bilbruken påvirkes nesten ikke av kollektivpriser. Selv om dramatiske endringer i prisen gir store endringer i passasjertallet, så er det nesten ikke endringer i bilbruken, har han tidligere uttalt til Dagsavisen.

Fearnley peker på at gratis kollektivtilbud er en stor kostnad som potensielt har liten effekt. Hva det ville koste i Fredrikstad, er imidlertid usikkert.

– Vi har regnet litt på hva det vil koste. Da Fredrikstad innførte gratisbuss, var det kommunen som dekket kostnaden ved det. På samme måte vil vi måtte få dekket inntektstapet ved reduserte priser eller gratisbuss hvis dette innføres i Nedre Glomma. Det vil uansett jobbes videre med flere tiltak utover høsten knyttet til åpning av bomringene fra årsskiftet, sier Gaulen.

Regjeringen har definert Nedre Glomma som ett av ni pressområder i Norge der biltrafikken må reduseres, og har derfor tildelt regionen 20 millioner kroner årlig til billigere buss fram til 2028. Midlene brukes til redusert pris på enkeltbilletter og Nedre Glomma-kortet.

– Vi har veldig gode pristilbud i Sarpsborg og Fredrikstad på grunn av en statlig ordning med reduserte priser, der vi får over 20 millioner kroner i tilskudd. Det betyr at vi kan selge månedskortene for 400 kroner og redusere øvrige priser for alle kundene våre, noe som er veldig billig sammenlignet med å pendle med bil, sier Gaulen.

Fredrikstad er en by i en spennende utvikling, mener den nye sentrumslederen, Malin Carita Lind.

Må øke frekvensen

I stedet for et gratistilbud, tror Fearnley i TØI at tilgjengelighet er insentivet som vil få flere til å velge kollektivt i stedet for privatbil.

– Det er all grunn til å ha kollektivtransport, men pris som virkemiddel er ikke noe særlig effektivt virkemiddel for å lokke bilistene over. Frekvens på avganger er antakelig mer kritisk enn prisen. Bilistene står nok mer i en tidsskvis enn en pengeskvis, mener forskeren.

Gaulen har imidlertid ikke gode nyheter på spørsmål om frekvens i Fredrikstad.

– Fra vår side er det ikke planer om å utvide busstilbudet, sier han.

– Vi har jobbet med noen endringer i Fredrikstad knyttet til den nye nett- og gatebruksplanen og sett på noen flere pendel-linjer som en forlengelse av dagens tilbud. Verken vi eller kommunen ønsker at alle linjene skal ha siste stopp i sentrum. For eksempel er linje 1 tenkt å gå fra Sarpsborg til Værste, men det får vi ikke til akkurat nå på grunn av lang omkjøringsvei som følge av kommunens vann- og avløpsprosjekter i og rundt sentrum. Også kommer vi til å legge ned shuttlebussen, linje 118 og 119 i sentrum på grunn av få passasjerer og at vi ikke kan prioritere dette tilbudet lenger, opplyser han.

Bedre veier

Endringene trer i kraft fra i sommer. Det blir også en omlegging av tilbudet på Langøya; linje 5 som i dag kjører Rødsveien på vei mot Langøyåsen vil betjene Glombo, og dermed få flere avganger fra dette området, mens linje 112 som i dag kjører om Glombo, vil betjene Rådsveien.

– Om vi kan utvide tilbudet noe mer, avhenger av finansiering til mer busstrafikk. Så vi må se hvordan det går med forhandlinger om byutviklingsavtalen og belønningsmidler gjennom bypakka, og om dette kan bidra til å finansiere et bedre busstilbud. Det er en mulighet vi ser på sammen med Bypakka. Ellers tror jeg ikke det blir lettere økonomisk for oss i Østfold enn det har vært i Viken.

– Hva tenker du om at man ofte velger å bygge ut veinettet i stedet for kollektivtilbudet, når veinettet blir overbelastet?

– I utgangspunktet gir det mer mening å bygge ut kollektivtilbudet, men det er en kombinasjon som er viktig å få til. Kollektivtrafikken trenger også bedre veier og bedre infrastruktur. Men det er klart en utfordring å få økning av kollektivtrafikken, når kostnadsøkningen i transportsektoren er så stor som den har vært de siste årene. Vi har heldigvis klart å opprettholde tilbudet gjennom midler fra fylkeskommunen i tillegg til inntekter fra passasjerer.

Kan øke omsetningen

Et godt kollektivtilbud er viktig for både handel, utelivsbransjen og øvrig næringsliv i Fredrikstad sentrum. Det mener sentrumsleder Malin Carita Lind.

– For handelen er kollektiv viktig for å sikre god tilgjengelighet for kundene. For servering det samme, både for gjester og arbeidere. For næringslivet generelt er det viktig med et godt kollektivtilbud slik at det å ta buss til og fra jobb faktisk er et reelt alternativ til bil. Det er ikke minst viktig i et bærekraftperspektiv og med tanke på en grønnere by som er enda mer attraktiv å oppholde seg i. Er skikkelig satsing på et godt og effektivt kollektivtilbud er den beste motivasjonen til å bytte fra bil til buss, sier hun.

– Og hva med gratisbuss, som Moss, hvordan tror du det kunne ha slått ut for Fredrikstad sin del?

– Ja, det tror jeg ville blitt positivt merkbart umiddelbart for både handel og servering. Helt klart.

Med befolkningsveksten har Fredrikstad og Sarpsborg de senere årene fått et yrende uteliv med nattklubber, teaterscener, konserter og festivaler. Men når de siste bussene går ut fra sentrum mellom klokken ti og elleve på kvelden, er det lett å velge bilen i stedet for å ta kollektivt. Likevel kan ikke Kjetil Gaulen love at det kommer noe nattbuss-tilbud med det første.

– Det fantes nattbusser da jeg flyttet hit i ‘97. Så vidt jeg husker, var dette er rent kommersielt tilbud og ikke organisert gjennom fylkeskommunen. Derfor koster nattbussen litt mer enn normalt. Vi har diskutert dette tidligere, men det er ikke aktuelt å prioritere nå, så her er det muligheter hvis noen ser det som kommersielt interessant.

Nyeste fra Dagsavisen.no: