Nyheter

LO og AUF i Østfold jubler for felles gjennomslag

Det var lite motstand å møte da AUF og LO la frem forslag om blant annet nasjonalt månedskort for unge og læreplass-garanti på Arbeiderpartiets landsmøte.

Fredrikstadguttene Isak Hagaseth Mydske (AUF) og Oscar Alexander Undahl (LO) jobber jevnt og trutt for at hverdagen skal bli bedre for unge i Norge – og i Østfold.

I fjor møttes de, og flere representanter fra begge organisasjonene, til en felles aksjon på Utøya. Der la de en plan for å få igjennom politikk som hjelper unge inn i arbeidslivet, og hjelper dem med å bli der.

– Vi har kjempet for å få gjennom denne politikken lenge, og hadde blant annet en felles aksjon på sommerleiren på Utøya i fjor for fagarbeidere og unge ut i arbeid. Nå er vi utrolig fornøyde med at landsmøte hørte på oss, og at det nå bli enda enklere for flere unge å komme seg ut i arbeid, sier Mydske, som er leder for AUF i Østfold, i en pressemelding.

Isak Hagaseth Mydske, lokallagsleder i Fredrikstad og Hvaler AUF, står på talerstolen på Utøya iført rød AUF-skjorte

For da Arbeiderpartiet holdt sitt landsmøte 4-6. mai i år, var det lite motstand å møte. Flere av deres forslag fikk gjennomslag.

Nasjonalt ungdomskort

– Det er veldig stas å gå ut av landsmøtet med en politikk som er så tydelig på viktige spørsmål rundt arbeidsliv, velferdsstaten, skolen og andre temaer som er viktige spesielt for oss unge, sier Mydske.

Oscar Alexander Undahl, faglig ungdomssekretær i LO.

Blant disse sakene er det nasjonale ungdomskortet som AUF lenge har hatt som kampsak. Månedskort for ungdom har ulik pris i ulike fylker, men med AUF og LOs forslag skal ungdom inntil 20 år kunne benytte seg av kollektivtransport for 200 kroner i måneden, uavhengig av hvor i landet de bor.

De har også fått gjennomslag for å gi lærlinger garantert lærlingplass, styrking av fagskolene og et psykisk helsetilbud som er mer tilgjengelig for unge. Uten at det skal koste skjorta.

At AUF og LO samarbeider er helt naturlig, mener Undahl og Mydske.

– At vi finner sammen om mange saker vi i AUF og LO er jo ikke egentlig så rart når vi begge er en del av en felles bevegelse og vokst ut av den samme troen på at fellesskap funker, sier Undahl, faglig ungdomssekretær i LO.

– Når vi jobber sammen, med utgangspunkt i våre felles verdier, kan vi få til konkrete resultater. Samarbeidet med LO hjelper oss med å forstå hvordan folk har det, og hva som burde være våre viktigste saker, supplerer Mydske.

Høstens valg viktig for LO

Undahl ser at høstens kommune- og fylkestingsvalg vil bli et viktig et for LOs medlemmer, og har tro på et sterkt rødgrønt Østfold.

– Gjennomslagene våre viser viktigheten av hvem som styrer. Vi i LO ser fram til valgkampen i sommer, og gleder oss til å farge nye Østfold rødgrønt. Årets kommune- og fylkestingsvalg er vesentlig viktig for LOs medlemmer, da kommunen er den viktigste velferdstilbyderen for gode, rettferdige velferdstjenester. De er også en viktig tilrettelegger og største innkjøperen for å sikre et godt og seriøst arbeidsliv. Mange av LOs medlemmer skal også velge sin egen arbeidsgiver.

---

Isak Hagaseth Mydskes tale på Aps landsmøte

Kjære landsmøte.

Siden vi i Arbeiderpartiet ble stifta, har vi alltid tatt kampen for døm svakeste. Vi har alltid tatt kampen mot fattigdom og forskjeller, fordi vi vet at det er gift for samfunnet. Det handler ikke bare om hvem som har råd til å være med og spille fotball. Det handler om livet ditt.

Hvis du er født med lite, kan det preget helsa di og mulighetene dine for alltid. Mange av de med minst lever en hverdag i konstant stress fordi de ikke har råd til å møte en uventet regning Det å bli født med lite kan bety at du vil leve et liv med mer sykdom og dårligere livskvalitet.

Og det betyr ofte at du vil dø en tidligere død. Forskjeller er gift for samfunnet, og det er derfor vi oppfant velferdsstaten. Gjennom over hundre år med politisk kamp så innførte vi alt som i dag virker som en selvfølge:

Vi tok sykekassen til fagforeninga og gjorde den til universelle ordninger.

Vi innførte Arbeidsledighetstrygd, alderspensjon, uføretrygd, og det er mye diskusjon om arbeidslinja, men gode venner: ingen sier at det ikke skal lønne seg å jobbe. Det vil det. Men det skal ikke straffe seg å bli syk selv om det lønner seg å jobbe. Tvert imot.

All erfaring tilsier at hvis du er fattig, så er det vanskeligere å bli frisk: stresset av å ikke vite om strømregninga blir betalt gjør at du blir sykere. Det å navigere i søknader for å få ekstrastønader er så vanskelig, at de som skal bruke ordningen ikke får det til, eller er avhengige av pårørende.

I en tid hvor strømprisen er høy, krig har kommet til Europa og inflasjonen stiger så er vi nødt til å huske de som er nederst ved bordet, der lommeboka ikke strekker til. For i dag så går 84 prosent av de som mottar hjelp fra matsentraler, på NAV. 84 prosent. Dette viser at stønadene ikke er nok til å sikre et verdig liv. I et sosialdemokratisk samfunn skal ikke dette skje. Derfor håper jeg at dette landsmøtet vil stemme for å sikre et verdig liv for de svakeste av oss, stem for å øke ytelsene.

Takk for meg.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: