Nyheter

Fredrikstad får nær 5 mill. i nødhjelp til idretten

I mai triller millionene fra tippeoverskudd ut til norsk breddeidrett for å motvirke at barn i lavinntektsfamilier må slutte, og Fredrikstad Idrettsråd vil kunne hjelpe enda flere enn de drøyt 500 barna de hjalp i fjor.

125 millioner kroner skal fordeles, har regjeringen bestemt.

Pengene kommer fra et ekstra høyt overskudd fra Norsk Tipping, og skal fordeles på 103 kommuner med minst 200 barn som lever med vedvarende lavinntekt.

De lokale idrettsrådene skal identifisere behovet. Fredrikstad Idrettsråd (FRID), med sine 90 aktive idrettslag med 90.000 medlemmer, 10.000 av dem fra 0 til 19 år, er blant mottakerne når pengene utbetales i mai.

Familiens økonomi skal ikke gjøre at barn faller utenfor.

—  Stefan Løkse, Fredrikstad Idrettsråd

– Allerede sterkt engasjerte i dette

Fredrikstad-idretten, i en kommune med økende barnefattigdom over tid, får 4.945.449 kroner, altså nær fem millioner. Tallet er basert på at kommunen har 2.737 barn i familier med vedvarende lavinntekt.

– Det er svært gode nyheter for Fredrikstad, hvor idrettsrådet og klubbene allerede er sterkt engasjerte i å løse utfordringene knyttet til barnefattigdom i idretten, sier daglig leder Stefan Løkse i FRID til Dagsavisen Demokraten.

Daglig leder Stefan Løkse og Fredrikstad Idrettsråd heier på Trosvik IFs sosiale tiltak.

FRID og klubbene jobber hver dag for å hindre at barn må slutte med idrett, eller ikke kan begynne, fordi foreldrene ikke har råd.

– Vi ser det som veldig viktig at barn kan delta i organisert idrett. Nær fem millioner kroner i støtte vil helt klart styrke dette arbeidet, slår Løkse fast.

Sarpsborg får drøyt 3,7 millioner kroner, Moss drøye 2 millioner, Indre Østfold kommune drøyt 1,5 millioner og Halden litt i underkant av 1,5 millioner.

Rekordmange fikk hjelp

Fredrikstad-idretten har i fellesskap et prosjekt de kaller økonomisk inkludering, hvor hensikten er nettopp det å redusere økonomiske barrierer for barn som vil delta.

I 2022 fikk godt over 500 barn og unge i Fredrikstad, fra 6 til 19 år, økonomisk hjelp til å være aktive uten eksempelvis treningsavgift som et hinder. Det er flere barn enn noen gang tidligere.

– Familiens økonomi skal ikke gjøre at barn faller utenfor, påpeker Løkse.

I perioden 2019-2021 hadde Fredrikstad-idretten en medlemsnedgang på 4,1 prosent, en god del lavere enn landsgjennomsnittet på 7,6 prosent.

Løkse sier at han må få sette seg nærmere inn i vilkår og innretning for tildelingen før han kommenterer nærmere hvordan pengene kan brukes helt konkret.

Nyeste fra Dagsavisen.no: