Nyheter

De farlige feilene i tungtransporten: Svenske fikk svi for nær 25.000 kroner

Én feil, to feil, tre feil: Det ble dyrt for sjåføren av et svensk vogntog, som ikke var skikkelig skodd for vinter – årstiden for at tungtransporten stenger hundrevis av norske veier.

Uhell og ulykker i tungtransporten stenger norske veier i stor skala. Slike hendelser har økt med hele 36 prosent fra i fjor, varsler Statens vegvesen i en pressemelding torsdag.

Perioden som er sammenlignet fra 2022 til 2023, er 1. januar til 21. mars. I perioden ble 869 norske veier stengt som følge av hendelser der tunge kjøretøy var involvert. Tilsvarende tall for fjoråret var 637, ifølge veimyndigheten.

– Hver vinter opplever vi framkommelighetsproblemer og trafikkfarlige situasjoner på grunn av dårlig skodde vogntog, sier Trine Giskås i Statens vegvesen, som er ansvarlig for programmet Trygg Trailer.

Vogntog som ikke er klare for norske vinterveier, fikk man en rekke eksempler på ved svenskegrensa mot Halden denne uka.

Kostbare feil på Svinesund

På kontrollpost hos Statens vegvesen på Svinesund tirsdag, ble en rekke vogntog avslørt med for dårlig vinterutrustning. Fire av sjåførene endte med å betale til sammen 51.000 kroner i gebyrer.

En svenske sto for halvparten alene. Sjåføren måtte punge ut til sammen 24.500 kroner i gebyrer for tre ulike feil.

Seks av dekkene på vogntoget hans besto ikke testen da mønsterdybden ble sjekket i henhold til kravene om fem millimeter. Gebyr: 12.000 kroner.

Ett av dekkene var ikke merket som vinterdekk. Gebyr: 2.000 kroner.

Vogntogets størrelse og vekt krever sju kjettinger med på turen. Svensken manglet alle sju. Gebyr: 10.500 kroner.

Føreren av et litauisk vogntog kunne heller ikke vise fram de sju kjettingene han skulle hatt med, da han ble stanset med overlast og pålagt å laste ned til tillatt vekt. Han måtte også betale 10.500 kroner, og det var bare for de manglende kjettingene.

Manglende vinterutrustning kostet føreren av et tysk vogntog til sammen 12.000 kroner. Vogntoget hadde fire dekk under lovlig mønsterdybde og to dekk som manglet merking.

Dekk på begge sider foran på en spansk trekkbil var heller ikke merket som vinterdekk. Det resulterte i et gebyr på 4.000 kroner for sjåføren av vogntoget. Spanjolen hadde ikke lært: Bare en uke tidligere ble han ilagt et like stort gebyr for samme feil da han ble stoppet til kontroll et annet sted i Norge, opplyser Statens vegvesen.

Oppdragsgivere som stiller krav

Dårlig vinterutrustede tungbiler, som i eksemplene over, har bidratt til den dystre statistikken over stengte veier, som følge av hendelser med tungtransporten involvert.

I deler av landet har situasjonen vært ekstra krevende i år på grunn av vekslende værforhold, ifølge Statens vegvesen.

Etaten er i gang med en kampanje, et samarbeidsprosjekt med oppdragsgivere til tungtransporten, for å få flere trygge trailere og vogntog på norske veier.

Gjennom prosjektet Trygg Trailer får bedriftene informasjon om vinterdekk- og kjettingkrav, og kan foreta en enkel sjekk av «sine» oppdragstakere. Vogntog som kommer til bedriften, og ikke er godt nok rustet for vinterveier, kan bli nektet last, ifølge veivesenet.

– Tiltak, som bedrer vinterutrustning på tunge kjøretøy, vil gi gevinster både for bedriften selv og for alle som bruker veinettet. Gjennom deltakelse i Trygg Trailer kan en bedrift være med på å sikre at transporten av varene fra bedriften blir tryggere, sier Trine Giskås.

Nyeste fra Dagsavisen.no: