Nyheter

Fredrikstad-mann knivstakk samboeren fem ganger - frikjent for drapsforsøk

- Ho har masse stikk i brystet for jeg har stukket ho ned. Så nå har det klikka helt for meg, skal mannen ha sagt, ifølge lydlogg.

En mann i 50-årene ble i Søndre Østfold tingrett dømt til fengsel i seks år og seks måneder for drapsforsøk i september 2022, etter at han i desember året før knivstakk samboeren sin fem ganger i deres felles leilighet i Fredrikstad sentrum. Mannen anket dommen, som nylig ble ført i Borgarting lagmannsrett.

Det var den 12. desember 2021 at tiltalte ble vekket av fornærmede klokken fire om ettermiddagen. Ifølge lagmannsretten var de begge ruspåvirket av ulike legemidler, og tiltalte også av amfetamin som var inntatt kvelden eller natten før. Deretter oppsto en krangel som endte med at tiltalte hentet en 21 centimeter lang forskjærkniv fra kjøkkenet, som han stakk samboeren med fem ganger.

Likevel mente retten at det ikke var bevist over enhver tvil, at mannen mente å drepe samboeren.

Ikke livstruende

Etter at hun ble stukket fire ganger i brystregionen og en gang i håndleddet, blødde kvinnen kraftig. Hun klarte å ta seg fram til en nabo som fikk varslet ambulansetjenesten.

Få minutter etter ringte både tiltalte og fornærmede hver for seg til politiets operasjonssentral og opplyste hva som hadde skjedd. Fornærmede var mest opptatt av at det ikke var behov for å tilkalle ambulanse, men hun ville at politiet skulle komme.

Første politipatrulje ankom mens fornærmedes nødsamtale pågikk. Tiltalte ble pågrepet utenfor inngangsdøren uten motstand og tatt med til sentralarresten på Grålum. Han har etter dette vært varetektsfengslet. Fornærmede ble hentet av ambulanse og tatt med til akuttmottaket ved Sykehuset Østfold på Kalnes.

Ifølge domsslutningen hadde den tiltalte mannen inntatt amfetamin og andre medikamenter kvelden før hendelsen. Han sier at han ikke har noen hukommelse av hendelsesforløpet under knivstikkingen, men har i retten sagt seg enig i at det må ha vært han selv som har knivstukket kjæresten.

I lydlogg og avskrift av tiltaltes egen oppringning til operasjonssentralen få minutter etter hendelsen, opplyste han blant annet: «Ja, god dag det er (...) jeg har stukket ned samboeren min og du må sende ambulanse og politi. (…) Det er ho som er her. Ho har masse stikk i brystet for jeg har stukket ho ned. Så nå har det klikka helt for meg».

Til den første politipatruljen som ankom stedet, skal mannen blant annet ha sagt at de hadde kranglet og at han var «dritt lei maset til fornærmede», og at det var «bedre å sitte inne i 21 år enn å være i nærheten av det kvinnfolket».

Advokat Torgeir Røinås Pedersen.

Frifunnet

På stedet ble det beslaglagt en kniv. Det ble foretatt kriminalteknisk undersøkelse av den beslaglagte kniven, av funn av blod på kjøkkengulvet og utenfor inngangsdøren, og av tiltaltes hender. Det er fremlagt sakkyndig uttalelse fra Oslo universitetssykehus av 12. januar 2022 som beskriver funnene. Analyse av kniven viste blod med DNA fra fornærmede. Det er også visuelt påpekt en «fettrand» tvers over knivbladet, cirka 10 centimeter fra spissen.

På knivskaftet fant de blod fra både tiltalte og fornærmede, og tiltalte hadde fornærmedes blod på hendene sine. På bakgrunn av dette, mente retten at det er bevist over enhver tvil, at tiltalte knivstakk sin samboer på den aktuelle kvelden.

Likevel ble han frifunnet for drapsforsøk.

Grunnen til at retten mener at mannen ikke forsøkte å drepe henne, til tross for at han stakk henne fem ganger med kniv, er at de fleste kuttene var overfladiske, og de dypere kuttene var ikke i nærheten av å skade indre organer. Skadene var derfor ikke livstruende. Retten vurderte om mannen skulle domfelles for grov kroppsskade, men fant at skadene kvinnen var påført, ikke var tilstrekkelige.

- Uvirkelig

Aktor hadde lagt ned påstand om at tiltalte dømmes i samsvar med tiltalebeslutningen fra Søndre Østfold tingrett til fengsel i 7 år, fratrukket 395 dager i varetekt, samt 150 000 kroner i oppreising til fornærmede.

Lagmannsretten besluttet derimot enstemmig at mannen skulle dømmes til fengsel i ett år – som i sin helhet allerede var sonet i varetekt, for forsettlig kroppsskade med kniv. Oppreisingen til offeret ble nedjustert til 75 000 kroner, på bakgrunn av at kuttene ikke var dype, og at fornærmede ble utskrevet etter to dager på sykehus.

Den tiltalte mannen ble løslatt samme dag som dommen ble forkynt.

- Det var en stor lettelse da dommen fra lagmannsretten dom kom, da det har vært helt uvirkelig å være tiltalt for å ha forsøkt å drepe et annet menneske, sier mannen via sin forsvarer Torgeir Røinås Pedersen til Dagsavisen Demokraten.

- Hvordan har det vært for ham å leve med dommen fra tingretten i ett år?

- Det har vært en enorm belastning å sitte i varetekt, siktet og domfelt for drapsforsøk i Tingretten. Min klient har ved flere anledninger blitt innlagt på sykehus under tiden i varetekt og er fortsatt sterkt preget av det han har vært gjennom. Selv om han ble løslatt samme dag, innebærer det allikevel at han har sittet vesentlig lengre i fengsel enn hva dommen tilsier, sier Røinås Pedersen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: