Nyheter

Nytt bygg på Kalnes: – Glad for at Helse Sør-Øst forstår hvilken situasjon vi er i

Styret i Helse Sør-Øst har vedtatt at Sykehuset Østfold kan gå videre med planlegging av stråle- og somatikkbygg på Kalnes.

– Vi har stort behov for mer kapasitet, og dette er et viktig skritt mot utbygging, sier Hege Gjessing, administrerende direktør ved Sykehuset Østfold, i et skriv på deres hjemmeside.

Sykehuset har over lang tid slitt med kapasitetsproblemer. Selv om de har tatt flere grep, er det klart for ledelsen ved sykehuset at de ikke får gjort mer før de får bygget nok.

Derfor har det søkt Helse Sør-Øst om å få utvide bygningsmassen. Det har de nå fått ja til.

– Vi er glad for at styret i Helse Sør-Øst forstår hvilken situasjon vi er i, sier Gjessing.

Hege Gjessing, adm.dir. ved Sykehuset Østfold, forteller at de er usikre på hvordan omikronvarianten av koronaviruset vil påvirke arbeidsforholdene på sykehuset.

For få sengeplasser

En evaluering av Kalnes-utbyggingen viste at det er færre somatiske senger enn det som ble opprinnelig planlagt. Sengeenheten behandler pasienter innenfor hovedsakelig medisin, men også innenfor ortopedi, kirurgi, gynekologi og kreftbehandling.

Det er denne rapporten Helse Sør-Øst legger som bakgrunn for at prosjektet får grønt lys.

– Selv om vi er inne i en periode med utfordrende sykehusøkonomi, er det vår oppgave å bidra til et godt sykehustilbud i hele regionen. Det er ikke god nok kapasitet i Østfold, og det skal vi søke å rette på, sier Svein Gjedrem, styreleder i Helse Sør-Øst, i en uttalelse.

Rådført seg med ansatte

Ulike alternativer for hvordan utbyggingen, som også skal romme strålebehandling, skal se ut, skal nå vurderes.

– Vi har allerede hatt flere arbeidsgrupper med bred sammensetning i prosjektinnrammingen. Vi har hatt egne grupper som har tatt for seg kreftsenter og stråleterapi, somatikkbygg, intensiv og overvåkning, kompetanse, og medisinske støttefunksjoner. I konseptfasen vil mange flere medarbeidere bli involvert i arbeidet, sier fagdirektør og prosjektleder for prosjektinnrammingen, Helge Stene-Johansen.

Når sykehuset nå går videre til konseptfasen, vil arbeidet videre gjøres i tett samarbeid med Sykehusbygg HF som vil ha ansvar for utbyggingen.

Nyeste fra Dagsavisen.no: