Nyheter

Antall gonorétilfeller øker i Fredrikstad: – Svært viktig at man tester seg

Hittil i år har det blitt registrert 7 tilfeller av gonoré i Fredrikstad, mot 11 tilfeller i hele fjor. Økningen ses over hele landet.

Det melder Fredrikstad kommune på sine nettsider.

Til Dagsavisen Demokraten forteller kommuneoverlege Lise Wangberg Storhaug at de ikke er sikre på hva økningen skyldes, men at den skjer over hele landet.

– Man kan si at økningen startet i Bergen ved studiestart 2022, og spredte seg siden til studentmiljøene i andre byer. Gonoré har et stort spredningspotensiale, siden det er en svært smittsom sykdom, sier hun.

Dersom man har ubeskyttet samleie med en smittet partner, er risikoen for å bli smittet mellom 50-70 prosent for kvinner, og 20-30 prosent for menn. Særlig unge voksne er utsatt, fordi det blant dem er hyppigere partnerskifter og lavere kondombruk, forteller Storhaug.

---

Fakta om gonoré

  • Gonoré er en kjønnssykdom som smitter gjennom seksuell kontakt via slimhinner i kjønnsorganene, hals eller endetarm.
  • Bruk av kondom beskytter mot sykdommen.
  • Forårsakes av bakterien Neisseria gonorrhoeae. Bakterien utvikler lett resistens mot ulike antibiotika.
  • Gonoré var spesielt vanlig i Norge på 1970-tallet. På 1980-tallet falt forekomsten dramatisk, antagelig på grunn av mer effektiv diagnostikk og behandling samt bedre smitteoppsporing.
  • Det har vært en økning i meldte gonorétilfeller de siste 20 år, spesielt blant homoseksuelt smittede. Siste 10-årsperiode har det vært en økning også blant heteroseksuelt smittede.
  • Gonoré kan påvises ved å ta urinprøve og/eller penselprøve fra urinrør, livmorhals, endetarm, halsen eller øyet. Det behandles med antibiotika.

Kilde: FHI

---


Størst smitteøkning blant kvinner

Den største smitteøkningen ses blant kvinner. Det er bekymringsverdig, sier Storhaug.

I 2012 ble det registrert 51 tilfeller av gonoré blant norske kvinner. Ti år senere, i 2022, så man en tidobling av antall meldte tilfeller, og 499 kvinner ble smittet.

Mellom 2010 og 2020, altså frem til pandemien, økte tilfellene av gonoré i Norge, særlig blant menn som har sex med menn. Disse tallene gikk sterkt ned under pandemien, men har økt igjen i løpet av 2022. De siste ti årene ser man også at økningen av smittede er størst blant heteroseksuelle.

De fleste som ble meldt smittet i 2022 er i aldersgruppen 20-29 år, med en medianalder på 22 år blant kvinner og 25 år blant heteroseksuelt smittede menn.

I Norge ble det registrert 277 nye tilfeller i januar. Dersom denne utviklingen fortsetter, ligger det an til mer enn 3000 gonorétilfeller i 2023, ifølge helsemyndighetene.

Kan gi store helseskader

– Cirka halvparten av alle kvinner som blir smittet får ikke symptomer. Det er derfor svært viktig at man tester seg ved ubeskyttet sex og ved bytte av partner, sier kommuneoverlege Storhaug.

De vanligste symptomene hos kvinner er endret utflod, mellomblødninger og smerter i nedre del av magen. Menn får vanligvis symptomer, og da i form av svie ved vannlating og utflod fra urinrøret.

Dersom man ikke får behandlet sykdommen, kan man få store og alvorlige helseskader.

– Ubehandlet gonoré kan smitte videre i flere måneder. Infeksjonen kan utvikle seg til betennelse i eggledere og bekken hos kvinner, og bitestikler hos menn. Det kan gi senvirkninger i form av kroniske smerter og sterilitet. Gonoré kan også smitte fra mor til barn under fødsel og gi alvorlig øyeinfeksjon, forteller Storhaug.

Gratis å behandle

Over hele Norge er det gratis å teste seg for gonoré og andre kjønnssykdommer hos fastlegen, og også på Helsestasjon for ungdom om du er under 25 år. Også behandlingen er gratis.

I Fredrikstad ligger helsestasjonen i Storgata 32. Det er drop-in hver dag mellom 10.00 og 14.00.

Nyeste fra Dagsavisen.no: