Nyheter

Kari (80) trosser trafikkordning: – Kjører der helt til jeg får bot

Bilist Kari Henriksen forstår lite av hensikten med 2+ som regulering av trafikken på firefeltsveien over Seut, og håper Norconsults anbefaling blir lyttet til.

Siden åpningen av den rundt 800 meter lange strekningen med samkjøringsfelt for over tre år siden, har myndighetenes løsning for regulering av trafikken der skapt irritasjon og debatt i lokalmiljøet.

Høyre kjørefelt i begge retninger er forbeholdt dem som ikke kjører alene (2+) mellom Ørebekk og Simo-rundkjøringen.

Dagens løsning er ikke den beste, har konsulentselskapet Norconsult analysert og rapportert til oppdragsgiver Statens vegvesen. Det kunne Dagsavisen Demokraten fortelle denne uka.

Norconsults estimater og evaluering tegner et trafikkbilde med en markant endring i antall feltskifter på strekningen – dersom deres anbefaling blir løsningen.

På den korte strekningen det er snakk om, skaper det bare trøbbel i stedet for bedre flyt.

—  Bjarne Borgersen, bilist bosatt på Gressvik

– Opplever det som utrygt

Mange Gressvik-beboere har ment at 2+ bør droppes før evalueringen i det hele tatt ble påbegynt i høst. Blant dem, pensjonist Kari Henriksen, som er bosatt på Ørebekk og kjører den aktuelle strekningen flere ganger i uka.

– Jeg må jo bytte felt to ganger når jeg kommer alene fra Gressvik og skal ta Mosseveien inn mot byen. Det opplever jeg som litt utrygt, og jeg vet at mange eldre ikke liker det. Det kan være tett trafikk på den korte strekningen, og det er ofte ikke så lett å skifte felt når man trenger det, forklarer hun.

Kari Henriksen er bilist bosatt på Ørebekk, og synes 2+ ordningen på strekningen Ørebekk-Simo fungerer dårlig for trafikkflyten.

Henriksen mener samkjøringsordningen skaper dårligere flyt i trafikken.

– I hele perioden med rushtrafikk gjennom døgnet, antar jeg at det ofte er omtrent like mange som skal videre mot Råde som mot Gressvik. De kunne heller hatt hvert sitt felt. Når man skal fra byen til Gressvik, bør det være unødvendig å måtte bytte felt når man i stedet kan holde høyre hele den korte veien, argumenterer hun.

2+ har vært benyttet i begge retninger siden strekningen ble åpnet i november 2019, og er et ledd i premisset som lå til grunn for bygging av ny bru og vei over Seut: Det politiske målet om nullvekst i trafikken gjennom Bypakke Nedre Glomma.

Generell veikapasitet skulle ikke økes. Det var derfor aldri aktuelt å bygge strekningen som en ren firefeltsvei uten begrensninger i feltbruken. 2+ ble valgt fordi løsningen gir betydelig færre feltskifter enn for eksempel et rent kollektivfelt, har senioringeniør Tor Eriksen i Statens vegvesen tidligere forklart overfor Dagsavisen Demokraten.

Nesten-ulykke

Nå er altså Statens vegvesen midt i en evalueringsprosess for hva de skal anbefale for politikerne som utgjør styringsgruppa i Bypakke Nedre Glomma.

Konsulentselskapet Norconsult har etter sine beregninger av trafikkstrøm og feltskifter gitt råd om at Simo-Ørebekk ikke bør ha spesialfelt i det hele tatt. Det er ikke gitt at Statens vegvesen lander på det samme i sin anbefaling, som Eriksen håper at politikerne har på bordet før sommeren.

Bilist Bjarne Borgersen bor lenger ut på Gressvik og er en av de mange som støtter Kari Henriksen i at 2+ bør droppes. Også han erfarer og anslår at omtrent halvparten av bilistene fra sentrum skal mot Gressvik og den andre halvparten videre store deler av døgnet.

– Da forsvinner jo en del av hensikten med 2+, mener han.

For en tid tilbake var Borgersen og en passasjer svært nær ved å kollidere på strekningen, da han holdt høyre felt for å ta av mot Gressvik, slik han skal.

– Plutselig svingte bilen i venstre felt inn foran meg uten å bruke blinklys. Jeg sto på bremsen og unngikk en kollisjon med noen få centimeter, forteller han, og legger til:

– Hadde den andre bilen brukt blinklys, ville jeg ha rukket å bremse tidligere. Etter den hendelsen har jeg vært veldig forsiktig, og sakker heller av for å se om noen skal inn fra siden.

Villig til å ta en bot

I likhet med Kari Henriksen, har Borgersen lenge mislikt den gjeldende trafikkmodellen.

– Jeg har vært irritert på ordningen med 2+ helt siden den ble innført. På den korte strekningen det er snakk om, skaper det bare trøbbel i stedet for bedre flyt, mener Borgersen.

Han har fundert på hva som kunne gitt bedre trafikkflyt.

– Jeg er for at kollektivtrafikken skal fram, men dagens løsning måtte fungert bedre på en lengre strekning. De endret jo fra 2+ til et transport- og kollektivfelt på Fredrikstadbrua for noen år siden – kanskje det ville vært en bedre løsning også på Seut, spør han.

Norconsult har gjort undersøkelser og gitt sin anbefaling til Statens vegvesen også om Fredrikstadbrua, som evalueres parallelt med Seut. Anbefalingen fra konsulentselskapet er å beholde tungtrafikkfeltet på brua.

– Der erfarer vi blant annet at brukerne, altså aktører i tungtransport og busstrafikk, er veldig positive til tiltaket. Tungtrafikkfelt gir også i liten grad ulemper for øvrig trafikk, fortalte Tor Eriksen i veivesenet tidligere denne uka.

Hva gjelder 2+ på Seut, blir 80 år gamle Kari Henriksen rett og slett trassig.

– Jeg synes 2+ er en idiotisk bestemmelse. Jeg har bestemt meg for at jeg skal kjøre i 2+-feltet, når det er hensiktsmessig, helt til jeg får bot, sier hun.

Politikerne i styringsgruppa for Bypakka avventer den endelige anbefalingen fra Statens vegvesen før de tar stilling.

Nyeste fra Dagsavisen.no: