Nyheter

– Vi må gjøre hva vi kan for å beholde sykepleierne

Sykehuset Østfold sliter med at sykepleiere slutter etter kort tid. Nå har de satt i gang et prosjekt som skal gi svar på hva de kan gjøre for å beholde dem.

Klinikk for medisin ved Sykehuset Østfold er i gang med et prosjekt hvor målet er å beholde og utvikle sykepleiere i døgnområdene. Det skriver sykehuset på sine hjemmesider.

Prosjektet heter «Beholde og utvikle sykepleiere i medisinske døgnområder», og ledes av Inger-Lise Rud Foss.

– Hva er årsakene til at folk slutter? Og hva skal til for å bli? Først når vi vet dette, kan vi sette inn de riktige tiltakene, sier hun.

Prosjektgruppen består av prosjektleder, sykepleiere og fautviklingsrådgivere fra ulike døgnområder, tillitsvalg, seksjonsledere, HR-rådgiver og klinikkrådgiver.

– Vi må gjøre hva vi kan for å beholde sykepleierne. Da må vi vite hva som motiverer dem til å bli, sier Volker Solyga, sjef for klinikk for medisin.

For høy arbeidsmengde

Inger-Lise Rud Foss er leder for prosjektet «Beholde og utvikle sykepleiere i medisinske døgnområder».

I løpet av det siste året har 74 sykepleiere i medisinske døgnområder sagt opp jobben. Disse har blitt kontaktet av sykehuset for å kartlegge hva som var årsaken.

Hovedgrunnen til at sykepleierne sluttet, var for høy arbeidsmengde, viste undersøkelsene.

– Men vi ble overrasket over at halvparten av sykepleierne som har sluttet hos oss, fortsatt er i sykehuset i andre avdelinger. Vi ser at medarbeiderne våre er attraktive for andre avdelinger. Så vi er en god rekrutteringskilde. Men vi trenger absolutt å beholde sykepleierne hos oss selv, sier Foss.

64 prosent av sykepleierne som sluttet i døgnområdene, ga seg før de hadde vært ansatt i tre år.

Mange ønsker kompetanseheving

Også sykepleiere og seksjonsledere som fortsatt jobber på døgnområdene har blitt intervjuet. Slik har de kunnet få noen pekepinn på hva som motiverer dem som blir.

– Vi ser at hvor lenge sykepleierne har vært ansatt et sted, betyr mye for hva som gjør at de motiveres til å bli. Vi må klare å beholde de nyansatte, men vi må også ivareta de som har vært ansatt lenge. Vi har mange veldig syke pasienter, og vi trenger mye god kompetanse, sier prosjektleder Foss.

Intervjurundene viser at hvilke ønsker og behov sykepleierne har varierer, men felles for de fleste er et ønske om å øke egen kompetanse. Dette gjelder både erfarne og nyansatte.

– Vi hører at sykepleierne som har vært lenge et sted, bruker mye tid på opplæring. Det vil si at det er lite tid igjen til egen utvikling og kompetanseheving, og dette er et savn, sier Foss.

Må finne løsninger

Prosjektet skal vare frem til sommeren 2024. Underveis har de workshops hvor de sammen med de ulike avdelingene går igjennom funn og resultater.

Per i dag er det 284 faste ansatte sykepleiere og faste sykepleiervikarer i døgnområdene på klinikk for medisin, ifølge sykehuset.

– Vi håper tiltakene prosjektet kommer opp med, vil føre til at sykepleierne blir værende i døgnområdene. Det er viktig at vi både klarer å holde på de nyansatte, og at vi finner gode løsninger slik at våre erfarne sykepleiere ikke slutter, sier klinikksjef Volker Solyga.

Nyeste fra Dagsavisen.no: