Nyheter

Ett skritt nærmere målet om å stanse veksten i biltrafikken

Et klarsignal for fase to av Bypakke Nedre Glomma kan også gi grønt lys for at regionen mottar statlige midler til oppnåelse av nullvekstmålet for personbiltrafikken, ifølge samferdselsministeren.

Fredag ble Bypakke Nedre Glomma lagt fram som en proposisjonen for Stortinget. Det er et etterlengtet klarsignal til flere prosjekter i fase to av pakka, og en sak som samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) har jobbet mye med som ordfører i Fredrikstad. Han var stolt og glad over å kunne markere denne dagen, som han kalte en milepæl.

– Dette er et nødvendig grunnlag for å komme i posisjon for å nå byvekstavtaler, sa han.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård var på Solli i Sarpsborg fredag, for å bringe nyheten om at den neste fasen av Bypakke Nedre Glomma nå skal behandles av Stortinget.

Byvekstavtaler er ordninger som har nullvekst for persontransport med bil som overordnet mål. Ordningene skal i stedet fremme gange, sykling og bruk av kollektivtrafikk. Nygård nevnte at Nedre Glomma er én av regionene hvor politikerne ønsker å nå det målet en gang i framtiden. Det poengterte også Olav Skinnes (Sp), fylkesråd for samferdsel i Viken.

– Vi er svært fornøyde med at regjeringen i dag fremmer proposisjonen til Stortinget. Det er et nødvendig hinder å passere, for å komme videre med å utvikle Fredrikstad og Sarpsborg til å bli nullutslippsområder, sa han.

Foreløpig er det inngått byvekstavtaler for Oslo-området, Bergens-området, Trondheims-området og Nord-Jæren for perioden 2019–2029.

Nye bruer på menyen

Prosjektene i bypakka vil bli finansiert av bidrag fra fylkeskommunen, kommunen og ikke minst innbyggerne selv, gjennom bompenger. Av en prosjektportefølje på 8,9 milliarder skal 6,6 milliarder dekkes med bompenger, ifølge Viken fylkeskommune. I tillegg røpet Nygård at det kan komme mer penger dersom pakka gir grunnlag for å inngå byvekstavtaler.

– Da vil det være statlige penger som kommer på toppen, sa han.

Pakka inkluderer blant annet nye bruer over Glomma i Fredrikstad og Sarpsborg, samt utbedring av hovedfartsåren mellom byene, fylkesvei 109.

– Dette kommer til å merkes på både fylkesveien og de kommunale veiene, sa Skinnes.

Her er en oversikt over de fire store veiprosjektene som er planlagt gjennomført i fase 2:

De fire veiprosjektene i tabellen er på et overordnet planleggingsnivå og ligger i den rekkefølgen det er antatt at byggingen kan starte opp.

Har foten på gasspedalen

Atle Ottesen (Ap), varaordfører i Fredrikstad, fortalte at han nesten ikke kan vente med å få i gang de nye samferdselsprosjektene.

– Dette er etterlengtede og viktige prosjekter for byen vår, som nå endelig kommer ett skritt nærmere realisering. Jeg håper man kan igangsette prosjektene så fort det lar seg gjøre.

Atle Ottesen (Ap), varaordfører i Fredrikstad, gleder seg til veiprosjektene kan igangsettes.

Jon-Ivar Nygård presiserte til Demokraten at tidsperspektivet på mange av de største prosjektene i pakka vil avhenge av lokale forhold.

– Nasjonale myndigheter bidrar med rammeverket, gjennom å få på plass en pakke med et vedtak om finansiering. Så bruker lokale parter det som porteføljestyring, som betyr at de selv justerer rekkefølgen på prosjekter og framdrift, forklarte han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Bypakke Nedre Glomma

  • Bypakke Nedre Glomma er et samarbeid mellom Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Viken fylkeskommune, Statens vegvesen, Bane NOR og Jernbanedirektoratet om framtidens transportsystem i regionen.
  • De to overordnede målene for bypakka er å nå nullvekstmålet for personbiltrafikken, samt å nå nullvisjonen om at det innen 2050 skal være ingen hardt skadde og drepte i trafikken.
  • Nå har fase to av pakka blitt lagt fram for Stortinget.

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: