Nyheter

Stadig økende andel AAP-mottakere i Østfold

Godt over 21.000 personer i Øst-Viken mottok arbeidsavklaringspenger (AAP) ved utgangen av 2022. Dette utgjør 4,3 prosent av befolkningen mellom 18 og 66 år, og er den høyeste andelen på fire år.

Ifølge en pressemelding fra Nav Øst-Viken har antallet AAP-mottakere økt i regionen som dekker Østfold, Follo og Romerike økt med 1.765 personer i løpet av året som gikk. Det tilsvarer en økning på 9,1 prosent.

Fra tredje til fjerde kvartal i 2022 økte andelen fra 4,2 til 4,3 prosent, og totalt er det nå 21.141 personer i alderen 18 til 66 år som mottar AAP i Øst-Viken. 9.432 av disse er bosatt i Østfold.

– Andelen mottakere av arbeidsavklaringspenger er nå den høyeste på fire år. Dette skyldes i hovedsak at flere har fått forlenget sin arbeidsavklaringsperiode fra 2022, og ikke at det er en stor tilstrømning av nye mottakere av arbeidsavklaringspenger, sier direktør Steinar Hansen i NAV Øst-Viken i pressemeldingen.

På landsbasis var antallet 139.380 personer ved utgangen av desember i fjor, en andel på 4 prosent.

Videre viser den ferske Nav-statistikken at det er en økt andel AAP-mottakere i de fleste kommuner. For Østfolds del er andelen høyest i Rakkestad og Indre Østfold (begge 5,4 prosent), mens Hvaler (3,4) har den laveste andelen.

Infografikk over andelen mottakere av AAP i Øst-Viken ved utgangen av fjerde kvartal 2022.

Samtidig viser tallene at Hvaler har hatt størst økning blant alle kommunene i regionen, med 35,7 prosent flere AAP-mottakere enn på samme tid i fjor. Våler har på sin side en nedgang på 10,3 prosent.

– Bykommunene Halden, Moss, Sarpsborg og Fredrikstad har alle økt sin AAP-andel sammenlignet med i fjor, heter det i pressemeldingen.

Også blant unge, altså personer mellom 18 og 29 år, har det vært en regional økning i andelen som mottar AAP det foregående året – fra 3,3 til 3,5 prosent.

Psykiske lidelser utgjør fortsatt den største diagnosegruppen for AAP-mottakere i Viken, med 13.594 personer. Dette tilsvarer en andel på 42,3 prosent. 9.591 er diagnostisert med muskel- og skjelettlidelser, som er en andel på 29,8 prosent.

– Diagnosene har omtrent den samme fordelingen som for ett år siden, opplyser Nav.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

AAP-mottakere i Østfold

Antall mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) og andel av befolkningen mellom 18 og 66 år i de tolv Østfold-kommunene ved utgangen av september 2022 (endring i antall og andel fra samme måned i 2021):

 • Halden: 1.048 personer, 5,3 prosent (+69, +0,3)
 • Moss: 1.440, 4,5 (+130, +0,3)
 • Sarpsborg: 1.900, 5,2 (+221, +0,6)
 • Fredrikstad: 2.532, 4,8 (+419, +0,8)
 • Hvaler: 95, 3,4 (+25, +0,9)
 • Aremark: 38, 4,7 (-1, -0,1)
 • Marker: 92, 4,3 (+7, +0,3)
 • Indre Østfold: 1.555, 5,4 (+134, +0,4)
 • Skiptvet: 127, 5,3 (-1, -0,1)
 • Rakkestad: 279, 5,4 (+31, +0,6)
 • Råde: 187, 3,5 (+10, -0,2)
 • Våler: 139, 3,7 (-16, -0,5)

Kilde: Nav Øst-Viken

---