Nyheter

Elever og lærere jubler for mattebøker

Foreldre og lærere tok til motmæle mot ren digital undervisning i matematikk. Nå har fjerdeklassingene ved Trara skole fått mattebøker likevel, og sier de lærer bedre: – I boka må jeg jobbe litt mer for å være sikker på at jeg har skjønt det, sier Elvira (9).

Skolen har snudd i spørsmålet om fysiske lærebøker i matematikk på fjerdetrinn, bekrefter rektor Morten Johnsen Rummelhoff, og forklarer hva som har endret seg siden Dagsavisen Demokraten satte søkelys på saken i september:

– Vi er blitt bedre kjent med de digitale læremidlene og vi har funnet midler til innkjøp av fysiske lærebøker. Hvor vi står i desember, vet vi ikke ennå.

Fra nyttår tilbyr nå skolen også det analoge matteverket Multi fra fjerdetrinn, i tillegg til femte-, sjette- og sjuendetrinn.

– Vi har et innkjøpsbudsjett å forholde oss til, som Marianne Bekker i kommuneledelsen påpekte i høst, og har funnet rom til å kjøpe inn disse lærebøkene til ett trinn til, altså fjerde, sier Rummelhoff.

Digitalt jager man den grønne haka. Det går ikke i de fysiske bøkene, hvor oppgaveforståelse er nødvendig for å besvare riktig.

—  Britt Bye Hansen, lærer ved Trara skole

– En helt ny verden

Lærer Britt Bye Hansen har matematikk på timeplanen hos klasse 4A mens vi gjester klasserommet.

Hun anser analoge læremidler som viktige også i basisfagene norsk og engelsk, men legger ikke skjul på at matematikkfaget er i en særstilling i debatten om hvorvidt utelukkende digital læring er tilfredsstillende eller ikke.

– De nye lærebøkene er gull for oss! Så jeg skrev «hurra» på ukeplanen. Det er en helt ny verden. I de digitale læremidlene vi bruker til matematikk, som for eksempel «Skolen», er det ikke nok oppgaver til at elevene får fordypet seg og repetert nok. Det gir dem ikke oppgaveforståelsen de skal ha, da de kan klikke seg videre til de får riktig svar og en grønn hake for riktig besvart. Jeg ble så glad for at elevene nå har fått ta i bruk fysiske lærebøker. Det gjør at de får fordypet seg i stoffet på en helt annen måte, ved at de har flere oppgaver å trene seg på, flere repetisjoner og at de får med seg øye-håndkoordinasjonen slik at det de lærer fester seg bedre i hjernen, forteller læreren.

Lærer Britt Bye Hansen opplever at analoge lærebøker har gjort matematikkundervisningen til en helt ny verden i klasse 4A.

Hansen påpeker at elevene får gjort utregning også digitalt, men uten den samme utfordringen.

– Digitalt kan de gjøre samme oppgave fem ganger fram til de får den grønne haka og kan gå videre. Det gjør at de mister en del av forståelsen. Digitalt jager man den grønne haka. Det går ikke i de fysiske bøkene, hvor oppgaveforståelse er nødvendig for å besvare riktig, forklarer hun.

Bøkene forenkler også hverdagen for lærerne, som har levd med kopieringsoriginaler og en langt mer omfattende planlegging av undervisningen.

Elev: – Lærer bedre

Elevene deler lærerens entusiasme for lærebøkene i matematikk.

– Jeg synes det er bedre å skrive i boka. Det gjør at jeg lærer bedre. For på en app er det ganske enkelt å få vite svaret med en gang, mens i boka må jeg jobbe litt mer for å være sikker på at jeg har skjønt det, forklarer Elvira i 4A.

Liam og Elvira i klasse 4A ved Trara skole er samstemte: De foretrekker bøker når de skal øve matematikk.

Sidekameraten Liam sier seg enig.

– Jeg er mer glad i boka, sier han, før Elvira legger til:

– Det går fint med app også, men jeg synes det er best med bok.

Elevene har egne bøker til å føre utregningen pent. Her har Trym gjort seg flid.

Noen måneder med erfaring og en ny gjennomgang av skolebudsjettet har ført til endring. Lærerne har vært en pådriver, ifølge rektor.

– Vi har hatt en prosess internt i personalgruppa, der vi har erkjent at det er krevende å bruke midlene klokest mulig, men funnet at vi kunne bruke avsatte midler til dette etter at ledelsen har sett på budsjett og handlingsrom på nytt. Lærerne har vært konstruktive i denne prosessen og fremmet et tydelig ønske om et oppdatert læreverk.

– Er dette også en erkjennelse av at digital læring ikke fungerer som tenkt?

– Nei, det er det ikke. Matematikk er annerledes oppbygd enn andre fag, der hver byggestein i læringen legger grunnlaget for den neste. Til akkurat det har vi funnet at elevene får bedre læring med en bok, i et oppdatert læreverk der vi kombinerer digital og analog læring. Ved å jobbe fysisk med oppgavene, får elevene bedre forståelse. Forskning viser at det å angripe læring på forskjellige måter gir god kompetanse, slutter rektoren.

Rektor Morten André Johnsen Rummelhoff ved Trara skole foran gymsal-bygget som skal få solcelleanlegg på taket innen sommeren 2021.

Nyeste fra Dagsavisen.no: