Nyheter

To års ventetid på støttekontakt? – Det er verken vanlig eller ønskelig, sier virksomhetsleder

Fredrikstad kommune har stort behov for støttekontakter. – Når det gjelder ventetid jobber vi aktivt for at den skal være så kort som mulig, sier Lene Cecilie Skahjem, virksomhetsleder Friskliv.

Støttekontakt har endret navn til fritidskontakt i Fredrikstad kommune.

– Fritidskontakter i vår tjeneste i etat Friskliv og mestring, er oppdragstakere ansatt for å imøtekomme støttekontaktoppdrag. Vi har nylig skiftet navn til fritidskontakt, på det som tidligere ble kalt støttekontakt. Det gjør vi fordi fritidskontakt er et mer dekkende begrep for hva tilbudet innebærer, sier virksomhetsleder Lene Cecilie Skahjem.

Kan være en tidkrevende prosess

Antallet fritidskontakter i kommunen varierer noe, forteller Skahjem.

– I 2022 har vi gjennom året hatt mellom 325 og 335 oppdragstakere aktive til enhver tid. Vi har til enhver tid stort behov for fritidskontakter. Det er en jevn pågang ved at innbyggere får vedtak om støttekontakt, og dermed behov for en fritidskontakt. Ofte avslutter også fritidskontaktene sine oppdrag, og vi må rekruttere nye.

En søker hevder å ha fått beskjed om at det er to års ventetid for å få en fritidskontakt?

– To års ventetid er verken vanlig eller ønskelig. Dessverre kan det forekomme at det blir en noe mer tidkrevende prosess før vi klarer å koble riktig match og iverksette en aktiv tjeneste, svarer virksomhetslederen i Fredrikstad kommune.

– Vårt inntrykk er at de som velger å bli fritidskontakt har et ønske om å gjøre noe verdifullt for andre, sier Lene Cecilie Skahjem, virksomhetsleder Friskliv.

Hva gjør dere med tanke på lang ventetid?

– Når det gjelder ventetid jobber vi aktivt for at den skal være så kort som mulig. Det er flere faktorer som spiller inn, eksempelvis tilgang på nye fritidskontakter, finne riktig match, stabilitet og varighet på oppdragene med mer. Vi erfarer dessverre at det til tider er utfordrende å rekruttere tilstrekkelig nye fritidskontakter, sier Lene Cecilie Skahjem som forteller at søkerne må forvente at tildelingen av støttekontakt tar tiden som kreves for å rekruttere:

– Vi jobber hele tiden med å rekruttere for å forebygge ventetid. Alle nye fritidskontakter blir intervjuet, referansesjekk utført og politiattest innhentet før vi kan gi oppdrag. I denne prosessen jobber vi alltid for å finne god match mellom innbyggeren, ut ifra deres behov, og fritidskontakten som skal utføre oppdraget. Vi har også gruppetilbud der det kan være raskere å koble seg på, da gruppen allerede er etablert.

Meningsfull fritid

Fritidskontakter bidrar til at barn, unge, voksne eller eldre med spesielle behov får en aktiv og meningsfull fritid. Ved å delta på ulike fritidsaktiviteter som eksempelvis gåturer, kafébesøk, dra i svømmehallen, delta på kulturarrangementer, fysisk aktivitet eller følge til organiserte fritidstilbud.

– Vårt inntrykk er at de som velger å bli fritidskontakt har et ønske om å gjøre noe verdifullt for andre. Når det gjelder avlønning følger vi kommunesektorens organisasjon (KS) sine satser. Per 01. januar 2023 er timesatsen ca. 166,50 kr. I tillegg utbetales en mindre sum for utgiftsdekning. Vi jobber for tiden med justering av størrelsen på utgiftsdekning i tråd med samfunnsutviklingen, avslutter virksomhetsleder Friskliv, Lene Cecilie Skahjem, som minner om at søknad for støttekontakt-tjenester går via tildelingskontoret i Fredrikstad kommune.

En spørreundersøkelse gjennomført av Opinion for Røde Kors, viser viser at én av fire kjenner på ensomhet.

Røde Kors: Hver fjerde nordmann føler seg ensom

Rett før jul gjennomførte Opinion en spørreundersøkelse for Røde Kors. Den viser at én av fire kjenner på ensomhet, skriver organisasjonen i en pressemelding.

Røde Kors merker at mange kjenner på ensomhet – også som en ettervirkning etter en lang koronapandemi hvor mange har vært mye alene. Over hele landet er det mennesker som venter på en frivillig besøksvenn å snakke med.

– Alle er velkomne til å bidra i kampen mot ensomhet, enten det er ved å ringe en venn man ikke har snakket med på lenge eller melde seg inn som frivillig besøksvenn i Røde Kors. Hvis man sitter hjemme og føler seg litt alene, er Røde Kors et fint sted å bli aktivert. Nå er behovet større, og da er det enda viktigere med initiativ fra enkeltpersoner som ønsker å gjøre en forskjell, sier Thor Inge Sveinsvoll, president Røde Kors i pressemeldingen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

FRITIDSKONTAKT FREDRIKSTAD KOMMUNE

Du kan få fritidskontakt hvis du trenger hjelp til å få en meningsfull fritid. Du må ha behov for hjelp og støtte til å delta i fritidsaktiviteter. Du må ha vanskelig for å komme deg ut på egen hånd, og ha behov for hjelp til å delta i sosiale fellesskap.

Fritidskontakttjenesten er gratis. Du får ikke dekket utgifter til aktiviteter eller transport.

Det er Tildelingskontoret som behandler søknader om fritidskontakt.

Kilde: Fredrikstad kommune

---