Nyheter

Bred oppslutning mot dumping av giftholdige muddermasser i Oslofjorden

Neptune Network arrangerte i samarbeid med foreningen Redd Hvalerskjærgården folkemøte om mudringsplanene ved innseilingen til Borg Havn onsdag kveld. Det engasjerte både politikere og innbyggere.

De to miljøorganisasjonene hadde invitert alle de lokale partiene, samt Kystverket, Miljødirektoratet og ordførerne i de berørte kommunene, til et åpent folkemøte i Fredrikstad Bibliotek onsdag kveld.

Temaet var det omstridte mudringsprosjektet i kystleden utenfor Borg Havn, og planene om sjødeponi av giftholdige muddermasser. Også lokale fiskere, representanter for Natur og Ungdom og Norges Miljøvernforbund møtte opp for å få innsikt i hva miljøorganisasjonene hadde å si om prosjektet.

Jeg kommer til å kjempe den tiden jeg har igjen, mot at denne giften dumpes i Oslofjorden.

—  Knut Christian Hallan

– La det være helt klart, innledet Knut Christian Hallan fra Neptune Network.

– Vi er ikke imot mudringen av kystleden. Tvert imot, vi mener at det er fornuftig og nødvendig. Men det må gjøres på riktig måte, med den beste tilgjengelige teknologien, og alt giftmudderet må deponeres på land, sa Hallan, som også påpekte at han nå er blitt 75 år gammel og i likhet med flere av medlemmene i aktivistgruppa, ikke er frisk.

– Jeg kommer til å kjempe den tiden jeg har igjen, mot at denne giften dumpes i Oslofjorden, sa han.

Folkemøte i Fredrikstad Bibliotek om mudringen ved Borg Havn

Godt oppmøte

Folkemøtet er det tredje i rekken, og var godt besøkt – de frammøtte fylte en stor del av bibliotekets aula, som normalt har plass til rundt 300 personer.

Blant de som kom var SV-politiker Silje Louise Waters, Hannah Berg fra Rødt og Jonas Qvale fra Bymiljølista – og representanter fra alle disse partiene holdt innlegg der de jevnt over ga støtte til miljøorganisasjonene. Også Hvaler-ordfører Mona Vauger (Ap) hadde et innlegg, men hadde følgende kommentar til avisa:

– Det er ikke jeg som er viktig her, det er saken.

Til stede var også Are S. Grønsund fra organisasjonen Elv og Hav, som oppsummerte møtet slik på sin Facebook-profil i etterkant:

«Det er håp når vi har så mange dyktige og miljøengasjerte lokalpolitikere som i Fredrikstad og på Hvaler. Stor takk til arrangørene, SV-Silje, MDG-Gunhild, Rødt-Hannah og BYM-Jonas og alle andre for fine innlegg. Dessverre er det sånn at dette mudringsprosjektet bare blir verre og verre jo mer man hører om det. Heldigvis er det såpass far out at det mest sannsynlig aldri vil kunne gjennomføres slik man først hadde tenkt. Det går bare ikke!»

Folkemøte i Fredrikstad Bibliotek om mudringen ved Borg Havn

Må stå skulder til skulder

Neptune Network møtte også mannsterke opp denne kvelden. Med seg på sin side hadde de blant annet Frank Hugo Storelv – leder i Neptune Network, og ringreven Rune Haaland som startet Bellona i 1986 sammen med Frederic Hauge.

Også foreningen Redd Hvalerskjærgården holdt et innlegg, der leder Morten Sandberg fortalte hvordan de helt siden oppstarten i 2014 har avdekket det de mener er uregelmessigheter ved gjennomføringen av mudringen – sammenlignet med hvilke tillatelser som er gitt fra Miljødirektoratet.

– Den gangen fikk vi stanset prosjektet fordi vi fikk tatt bilder med helikopter, som viste at de ikke fulgte reguleringene, fortalte Sandberg.

Knut Christian Hallan er fornøyd med oppmøtet, og sier at det aller viktigste nå, er at folket viser at de også er imot sjødeponi i Oslofjorden.

– Nå må vi stå skulder til skulder fra svenskegrensen til Larkollen, for å vise at det ikke går an å bruke så gammeldagse metoder – og tillate sjødeponi av giftmasser – i 2023, sier han.

Neste møte om mudringen ved Borg Havn arrangeres på Rådhuset i Sarpsborg den 25. januar. Dit kommer også den kjente marinbiologen Pia Ve Dahlen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Hva er mudring og dumping?

 • Mudring betyr å fjerne eller flytte masser fra bunnen av sjø og vassdrag. Formålet kan være å øke seilingsdypet eller å fjerne forurenset sjøbunn. De mudrede massene må legges et annet sted hvor de sikres mot videre spredning og utlekking for å ikke skade miljøet.
 • Dumping betyr å kvitte seg med overskuddsmasser som mudder-, stein- eller løsmasser. Ved utfylling legges rene masser på bunnen for å vinne land.
 • Oppvirvling av sedimenter kan føre til negative konsekvenser for miljøet på flere måter. Forurensede sedimenter kan spres over større områder og miljøgifter overføres til vannet.
 • Mudring, dumping eller utfylling av masser som ikke er forurenset, vil også kunne ha negative konsekvenser for miljøet. Mye partikler i vannet kan blant annet skade gjellene til fisk og føre til at marine dyr og planter dekkes til ved at de slammes ned. Det er derfor viktig at slike arbeid foregår under kontrollerte forhold og overvåkes.
 • Fordi mudring, dumping og utfylling kan gi negative konsekvenser for miljøet, er hovedregelen at slike tiltak krever en tillatelse en forurensningsloven. Statsforvalteren er myndighet for dette.

Kilde: Miljødepartementet

---

---

Fakta om prosjektet

 • Kystverket gjennomførte i november 2022 en prøvemudring i tiltaksområdet med håndtering av rene og forurensede masser i tillegg til test av ulike avbøtende tiltak og videre kunnskapsinnhenting i området
 • Hensikten er å sikre nødvendige utredninger og dokumentasjon sett mot foreliggende vilkår gitt av tillatelsen til mudring og dumping fra Miljødirektoratet
 • Tiltaket innebærer mudring og oppgradering av navigasjonsinnretninger i farvannet
 • Røsvikrenna utdypes til 12 meter dybde i 90 meter bredde
 • Snuplass ved Fuglevikbukta utdypes til 11 meter dybde i en vendesirkel med 200 meter i diameter
 • Det etableres nye seilingsmerker i Røsvikrenna og snuplass

Kilde: Kystverket

---
Nyeste fra Dagsavisen.no: