Nyheter

I 11 år har det lille tettstedet vært identitetsløst

– At det nå er endelig bestemt at stedet heter «Skjærviken», gjør 14. desember til en merkedag for oss!, jubler leder i Skjærviken velforening, Joachim Fjeld.

At et kjært barn har mange navn, er viden kjent. Et uttrykk som tydeligvis kan favne om enkelte steder også, for tettstedet Skjærviken i Fredrikstad har gått under mange ulike navn opp gjennom historien – hvorav tre har overlevd til i dag: Skivika, Skjærvika og Skjærviken har blitt brukt om hverandre både i offentlige dokumenter, og på folkemunne.

– Jeg er usikker på hvorfor det er sånn. Det er en del godt voksne som omtaler stedet som Skivika, det har aldri vært det egentlige stedsnavnet, og har nok mest med muntlig uttale å gjøre, forteller velforeningsleder Joachim Fjeld, som selv er født og oppvokst på stedet.

– Skjærvika vet jeg ikke hvor kommer fra, jeg har bodd her i over 40 år, men har aldri hørt noen omtale det som Skjærvika. Det dukket først opp på enkelte kartverk, som Gule Sider. At Yr bruker Skivika, tror jeg har å gjøre med en bestemmelse fra Språkrådet fra 1999 om at tettstedet skal hete Skivika.

I 2011 sendte Fredrikstad kommune en henvendelse til Kartverket for å få en avklaring på spørsmålet, som da altså ikke ble endelig avgjort før på mandagens bystyremøte.

Identitet og følelser

Også Wikipedia benytter de tre stedsnavnene, og skriver at «Skjærvika, Skjærviken eller Skivika, er et tettsted i Fredrikstad kommune som strekker seg inn i Sarpsborg kommune i Østfold. Tettstedet har 1 081 innbyggere per 1. januar 2021», og videre at «det er flere meninger om hva navnet Skjærvika kommer av, spesielt da den lille fjorden Hunnebonn som Skjærvika ligger ved er fullstendig fri for skjær. I begynnelsen av 1900 ble Skivika benyttet som navn, men det er funnet skriv som viser at Skjærvika er brukt som navn så tidlig som i 1912. På militære kartverk fra 1700-tallet er navnet Schieviig brukt. Området ble på gammelnorsk omtalt som «Skeidarvik». Navnet Skivika kommer av en gård ved dette navnet, og ble brukt fra 1900-tallet. I nyere tid har navnet Skjærviken blitt brukt», skriver de.

Et stedsnavn knyttes til innbyggernes oppfatning av plassen de bor, og har derfor stor betydning for mange. På Skjærvikens lokalsider på Facebook, mottas nyheten med stor entusiasme.

– Hva tenker du om at det har gått 11 år å få denne avklaringen?

– Det er helt utrolig! Det er jo lett å tenke at det er sendrektighet, men vi ser også at det er lagt ned en god del jobb i å avklare hva som er riktig. Vi vet at det er knyttet sterke følelser til stedsnavnet vårt, og er veldig glade for at de landet på riktig side. På en måte har vi vært litt identitetsløse, når vi ikke har visst hva hjemstedet vårt skal hete, sier han.

Kan bli lokal flaggdag

På bystyret mandag var også tettstedsnavnet Sellebakk oppe til vurdering. Bystyret bestemte at tettstedet, som på folkemunne heter Selbak, skal beholde sin opprinnelige skrivemåte.

Språkrådet har bestemt at en av gårdene i Skjærviken skal hete Skivika, og det finnes også en Skivika-bukt i Hunnebonn – som får beholde navnene sine. Men selve tettstedet, er nå offisielt bestemt at skal hete Skjærviken.

– Vi er veldig glade for at bystyret i Fredrikstad kommune besluttet at vi skal hete Skjærviken. De har enerådende beslutningsmyndighet for stedsnavn, så vi er veldig glade for at det ble det navnet vi ønsket oss, og har kjempet for i 11 år. Nå blir 14. desember en merkedag for oss, det blir på en måte vår uavhengighetsdag, sier Fjeld.

– Vil dere erklære det som en lokal flaggdag?

– Det har jeg ikke tenkt over, men jeg skal ta det opp i neste velforeningsmøte!

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: