Nyheter

Skal hjelpe flere hoftebruddspasienter på Kalnes: – Vi må se hele pasienten

Forrige uke var det offisiell åpning av et eget tun med ni pasientrom på Kalnes, som skal gi eldre hoftebruddspasienter et helhetlig og tverrfaglig tilbud.

Det skriver Sykehuset Østfold på sine hjemmesider.

Det nye fagområdet på Sykehuset Østfold heter ortogeriatri, og retter seg mot eldre med høy risiko for hoftebrudd.

– Det de fleste er mest redd for, er at de skal bli pleietrengende og at de ikke kan komme hjem igjen etter sykehusoppholdet, sier ortoped Anette Bekken.

Derfor har de nå satt i gang en ny behandlingsform, der målet er at pasientene skal være i bedre form når de skrives ut. Slik reduseres også risikoen for nye brudd, forteller Bekken.

– For å få det til, må vi se hele pasienten.

Det er satt av god tid til visitt når lege og sykepleier er hos ortogeriatriske pasienter. – Det gir oss mulighet til en grundig vurdering, sier ortoped Anette Bekken t.v. Her med sykepleier Kaltrina Zekaj.

Hevet kompetansen

Bekken, og en gruppe sykepleiere og helsefagarbeidere, har fått kursing og mer kompetanse innen geriatri.

– Vi har dedikert helsepersonell som alle har fått undervisning, og vi samarbeider tett med geriatrisk avdeling, sier fagutviklingssykepleier Denisa Velic.

De ansatte ved den nye avdelingen skal følge pasientene tettere gjennom å kommunisere med pleie- og omsorgssystemet utenfor sykehuset. De skal også forberede pasientene før operasjon. I tillegg skal pasientene møte samme sykepleier eller helsefagarbeider gjennom uka.

– Sykepleierne har en nøkkelfunksjon gjennom hele pasientforløpet, og både sykepleiere og helsefagarbeidere skal ha hele visittuker. Det vil gi en større kontinuitet, sier Velic.

Raskere kirurgi

Sykehuset Østfold har jobbet mye for å forbedre pasientforløpet til eldre med hoftebrudd. Med fast-track-modellen, der pasienter har kommet rett fra skadested til ortopedisk, har antall pasienter som er operert innen 48 timer økt fra 65,7 prosent i 2018, til 95,9 prosent i 2021.

Den raske kirurgien er et av målene til ortogeriatrisk.

– Pasientene våre er i all hovedsak skrøpelige, eldre ortopediske pasienter, og vi følger en omfattende sjekkliste for å kartlegge pasienten både før og etter operasjonen, sier Velic.

Overlege Frede Frihagen og fagutviklingssykepleier Denisa Velic kunne stolt klippe snoren da det nye tunet ble erklært åpnet

Her er de også mer rustet til å identifisere og hjelpe pasienter som er dehydrerte eller underernærte.

– Vi går også gjennom medikamentene pasientene bruker, og har fått opplæring av farmasøyt. Vi har som rutine å starte behandling mot beinskjørhet under oppholdet. Vi ser på et hoftebrudd som symptom på beinskjørhet. Vi mener at det er viktig å komme i gang med behandlingen så fort som mulig fordi risikoen for å få et nytt brudd er størst det første året etter at man har brukket noe, sier Bekken.

Velic forteller at forberedelsene og åpningen av det nye tunet for ortogeriatri har gjort dem i bedre stand til å hjelpe sine pasienter.

– Alle fagområder er så motiverte og vi er alle med på laget. Og vi er sikre på at dette vil øke kvaliteten på behandling av sårbare hoftebruddpasienter, sier Velic.

Nyeste fra Dagsavisen.no: