Nyheter

Varslet økning i ledigheten lar vente på seg

Andelen arbeidssøkere i Øst-Viken holder seg foreløpig på et stabilt lavt nivå tross de usikre økonomiske tidene, og spådommer tidligere i høst om at flere vil bli stående helt eller delvis uten jobb.

Ved utgangen av november var det ifølge ferske tall fra Nav registrert 12.947 arbeidssøkere i regionen som omfatter Østfold, Follo og Romerike. Dette utgjør 3,3 prosent av arbeidsstyrken, og er likt som ved starten av måneden.

Fra starten av 2022 til juli falt andelen arbeidssøkere – som er summen av helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak – i Øst-Viken fra 5,2 til 3,2 prosent. Siden har den stabilisert seg 0,1 prosentpoeng over dette nivået de fire påfølgende månedene.

Store lokale forskjeller

I forbindelse med offentliggjøringen av september-tallene, som også viste et stabilt lavere nivå enn før koronapandemien, uttalte direktør Steinar Hansen i Nav Øst-Viken at de forventet at trenden snart ville snu.

– Etter en periode med høy aktivitet i norsk økonomi med påfølgende høy inflasjon og flere rentehevinger, er det forventet at arbeidsledigheten vil stige. Dette ser vi foreløpig ikke tegn til i vår region. Med unntak av de delvis ledige, går faktisk ledigheten ned i Øst-Viken. Vi regner likevel med at ledigheten vil øke fremover, sa han da.

Denne varslede økningen har altså ikke gjort seg gjeldende, i alle fall ikke foreløpig.

– Det er fortsatt svært lav ledighet i region Øst-Viken, og vi ser at den har gått ytterligere ned fra forrige måned, sier Hansen i en ny pressemelding.

Infografikk over arbeidsmarkedet i Nav Øst-Viken ved utgangen av november 2022.

Ser man på helt ledige isolert sett, er det nå 7.826 personer i Øst-Viken registrert i denne kategorien. Dette er litt færre i antall, men samme andel som ved utgangen av oktober (2,0 prosent). Også andelen delvis ledige (0,8 prosent) står på stedet hvil sammenlignet med måneden før.

– Vi ser samtidig at det er relativt store forskjeller i ledigheten mellom kommunene i regionen. Nittedal, Nes, Gjerdrum og Hvaler kommune har en ledighet på kun 1,4 prosent, mens Sarpsborg har en ledighet på 2,8 prosent, fortsetter Hansen.

Flere ledige stillinger

Foruten Sarpsborg er det Aremark (2,7 prosent) og Fredrikstad, Moss og Halden (alle 2,4) som har den høyeste andelen helt ledige i både Østfold og Øst-Viken som helhet. Sammenlignet med samme måned i fjor, har det vært en nedgang i antallet helt ledige i åtte av tolv Østfold-kommuner.

Nav-statistikken viser samtidig at det per november var 4.542 ledige stillinger i Øst-Viken. Gapet mellom antall arbeidssøkere og tilgangen på ledige stillinger har de siste månedene gradvis krympet, og har gjennomgående i 2022 vært mindre enn i fjor.

30,3 prosent av de helt ledige i regionen regnes som langtidsledige, altså at de har vært ledige i over 26 uker. Dette er en nedgang på 0,6 prosentpoeng fra forrige måned.

Antallet unge ledige, altså personer under 30 år, har økt med 190 til 2.055, og utgjør nå 26,3 prosent av det totale antallet helt ledige.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Arbeidsledigheten i Østfold

Andelen og antallet helt ledige i de tolv Østfold-kommunene ved utgangen av november 2022 (endring i antall fra samme tidspunkt i 2021):

 • Halden: 2,4 prosent, 348 personer (-70)
 • Moss: 2,4 prosent, 591 personer (-99)
 • Sarpsborg: 2,8 prosent, 771 personer (-182)
 • Fredrikstad: 2,4 prosent, 993 personer (-243)
 • Hvaler: 1,4 prosent, 30 personer (-10)
 • Aremark: 2,7 prosent, 18 personer (+9)
 • Marker: 1,9 prosent, 33 personer (+5)
 • Indre Østfold: 2,1 prosent, 479 personer (-93)
 • Skiptvet: 1,6 prosent, 32 personer (ukjent)
 • Rakkestad: 1,9 prosent, 82 personer (-17)
 • Råde: 1,9 prosent, 72 personer (-24)
 • Våler: 1,6 prosent, 49 personer (-24)

Kilde: Nav Øst-Viken

---


Nyeste fra Dagsavisen.no: