Nyheter

Statsbudsjettet 2023: 50 millioner til mudringen av Borg Havn

– Dette sikrer flere tusen arbeidsplasser og gir et viktig signal til Kystverket, jubler ordfører i Fredrikstad, Siri Martinsen.

Det var lenge usikkert om mudringen av farleden inn til Borg Havn i Fredrikstad ville bli finansiert over statsbudsjettet for 2023, men i kveld fikk ordfører Siri Martinsen den gode nyheten hun har håpet på: 50 millioner kroner settes av til vedlikeholdsmudringen.

– Jeg er så glad, jeg står og hopper av glede, sier hun til Dagsavisen Demokraten.

Ut på anbud

Dermed kan prosjektet, som er Norges største mudringsprosjekt noensinne, fortsette uten stans i planene.

– Det som skjer nå, er at vi da i 2023 kan gå ut i anbudsrunder. Under prøvemudringen var det flere delegasjoner med utenlandske aktører her og observerte, som kan bidra med sin ekspertise, sier Martinsen.

Prøvemudringsprosjektet har vært omstridt, blant annet fordi det under prøvemudringen ikke ble brukt såkalt BAT, eller beste tilgjengelige teknologi.

50 millioner kan gjøre mye skade

Leder i MDG Fredrikstad, Erik Skauen, synes også det er fint at prosjektet tildeles midler.

– Jeg deler ordførerens glede i forhold til at regjeringen prioriterer samferdselssaker i Østfold. Det er ingen tvil om at farleden trenger å vedlikeholdsmudres, men jeg er særlig kritisk til det, dersom de ikke velger beste tilgjengelige teknologi og landdeponi av massene, sier Skauen.

Han mener at politikerne nå må handle i tråd med hva de kommuniserer ut angående ønsket om en ren Oslofjord.

– Jeg forventer at når man snakker om en ren fjord på inn- og utpust i både Storting og regjering, så må man også agere på det.

– Hva tenker du om summen som bevilges?

– Det er lite i denne sammenhengen. Da prosjektet først ble omtalt, var det snakk om at man trengte 1,8 milliarder. 50 millioner kan gjøre mye skade, for å si det sånn, sier Skauen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Fakta om prosjektet

  • Kystverket gjennomfører i november 2022 en prøvemudring i tiltaksområdet med håndtering av rene og forurensede masser i tillegg til test av ulike avbøtende tiltak og videre kunnskapsinnhenting i området
  • Hensikten er å sikre nødvendige utredninger og dokumentasjon sett mot foreliggende vilkår gitt av tillatelsen til mudring og dumping fra Miljødirektoratet
  • Tiltaket innebærer mudring og oppgradering av navigasjonsinnretninger i farvannet
  • Røsvikrenna utdypes til 12 meter dybde i 90 meter bredde
  • Snuplass ved Fuglevikbukta utdypes til 11 meter dybde i en vendesirkel med 200 meter i diameter
  • Det etableres nye seilingsmerker i Røsvikrenna og snuplass

Kilde: Kystverket

---


Nyeste fra Dagsavisen.no: