Nyheter

Svenskehandelen på vei mot gamle høyder

Grensehandelen endte på 3,3 milliarder kroner i tredje kvartal, 2 milliarder mer enn på samme tid i fjor. Vi nærmer oss nivået fra før pandemien.

Tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at økningen var på hele 159 prosent det siste året. Statistikken omfatter dagsturer til andre land, og det aller meste av dette er til svenske grensebyer.

De strenge koronatiltakene i 2020 førte til en bråstopp i grensehandelen. Lettelser i reiserestriksjonene utover sommeren og høsten i fjor fikk flere til å ta turen til Sverige eller andre naboland, men i høst begynner handelen å nærme seg samme nivå som før pandemien.

– Grensehandelen i tredje kvartal i år var fremdeles 52 prosent lavere enn i samme kvartal i 2019, året før korona. Men grensehandelen var spesielt høy i 2019, og nivået vi ser nå, ligger nær nivåene fra årene før 2019, sier seniorrådgiver Kristin Aasestad i SSB.

Svensk inflasjon

Vi reiste på 1,8 millioner dagsturer i juli, august og september, omtrent dobbelt så mange som på sensommeren i fjor. På én handletur brukte vi i gjennomsnitt 1.766 kroner. I årene før pandemien brukte vi mellom 1.500 og 1.600 kroner per tur.

Samtidig som handelen tar seg opp igjen, øker inflasjonen kraftig også i Sverige. Den steg med 10,8 prosent fra september i fjor til september i år, viser tall fra det svenske statistikkbyrået.

Spesielt føyk matvareprisene i været – de steg med 16 prosent det siste året. I Norge steg matvareprisene med omtrent 13 prosent.

NHO frykter for norske arbeidsplasser

NHO kritiserer regjeringen for ikke å ta grep for å hindre at norske arbeidsplasser forsvinner. De påpeker at hele 45 prosent av befolkningen bor mindre enn to timers kjøretur fra svenskegrensen.

– Gjennom pandemien ble det skapt nye arbeidsplasser i hele verdikjeden for mat og drikke, spesielt i distriktene langs grensen mot Sverige. Dette har stor betydning for både den enkelte og lokalsamfunn over hele landet. Disse arbeidsplassene står nå i fare for å forsvinne fordi regjeringen somler, sier administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og Drikke.

Han mener regjeringen må følge opp forpliktelsen fra Hurdalsplattformen og sette ned et utvalg som skal foreslå konkrete tiltak.

– NHO Mat og Drikke og partene i grensehandelsalliansen står klare til å bidra i arbeidet med å redusere grensehandelen og hente verdiskaping og arbeidsplasser tilbake til Norge. Nærings- og fiskeridepartementet har selv bedt partene i alliansen om å bidra i arbeidet med en utredning, sier Brubakk.

Sp: Regjeringen har tatt grep

Stortingsrepresentant Ole André Myhrvold fra Senterpartiet, selv fra Østfold, mener regjeringen allerede har tatt viktige grep.

− Vi ønsker en lav grensehandel. Derfor reduserer vi drivstoffavgiftene og styrker norsk matproduksjon, sier Myhrvold til NTB.

– Under Høyres styring var økningen i grensehandelen grotesk stor, blant annet etter innføringen av sukkeravgift. I sitt alternative budsjett ønsker Høyre å øke drivstoffavgiftene og å legge avgifter på kjøtt- og meieriprodukter. Det ville vært en oppskrift på økt grensehandel, sier Myhrvold.

Han mener den rekordlave arbeidsledigheten er et tegn på at regjeringen så langt har lyktes i sitt arbeid med å begrense handelslekkasjen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: