Nyheter

NMF ber Kystverket vente med mudringen

Norges Miljøvernforbund gjentar kravet fra 2019 om at mudring og deponering ved Borg Havn må vente til de hadde en sikker måte å deponere massene på. De etterlyser også bedre informasjon fra Kystverket.

Jan-Hugo Holten, Regionsansvarlig Østlandet, var den 17. november i kontakt med Martin Fransson i Kystverket for å be om et informasjonsmøte angående prøvemudringen og de videre planene i farleden utenfor Borg Havn i Fredrikstad.

Forbundet ba om at Kystverket måtte redegjøre for de resultatene etaten selv mener å ha kommet fram til med sin overvåking av dumpede masser ved Svaleskjær og Møkkalasset.

Stort informasjonsbehov

Anmodningen gikk ut på at Kystverket måtte invitere til et møte for alle ikke-statlige naturorganisasjoner og pressen.

– Det hadde vært viktig informasjon å få vite hvordan de vil måle spredning og flukt av masser over til Hvaler sine områder, blant annet, på et fysisk møte. De måtte ha forstått at det var et stort informasjonsbehov her, sier Holten.

– Dette er Norges desidert største mudrings- og sprengningsprosjekt noensinne. Det totale volumet er på 3.3 millioner kubikkmeter masser. Vi har sett at det er forsøkt deponert i sjøen mange steder i Norge, med vekslende hell.

– Hva tenker du om prøvemudringen og måten den er gjennomført på?

– Det er ganske nedslående, men vakuumsuging anses ikke som et alternativ så myndighetene har akseptert at miljøgrabb er godt nok.

Ber dem vente

I 2019 sendte NMF en klage til Miljødepartementet og krevde at planene om mudring og sjødeponi ble satt på vent.

– Vi mener at de bør la mudderet ligge til vi har en sikker måte å deponere det på, sier Holten.

I brevet heter det blant annet at «NMF forventer en del forurensning av vannsøylen som en konsekvens av mudringen og NMF stiller derfor spørsmål ved om det kan være like greit å vurdere å la sedimentene ligge så lenge ikke større mengder kan tas på land.»

De peker også på at dagens løsning ikke har medført spesielle uheldige hendelser med tanke på trafikkavviklingen, og de krever at beste tilgjengelige metode benyttes – enten sugemudring eller miljøgrabb, dersom tiltaket gjennomføres.

– NMF mener at metodene er for dårlige og skader mer enn de gagner, som vi dessverre har erfart andre steder i Norge, sier Holten.

– Dette er forurensede masser, med faregrad klasse tre, som på nivå med de gruvene de planlegger å anlegge under sjøen.

Svekket tillit

I postlistene til Miljøverndepartementet fremkommer det at NMF har protestert mot planene helt siden begynnelsen av 2000-tallet.

Forbundet sendte fredag ut en pressemelding der de kritiserer Kystverket for dårlig oppfølging av anmodningen deres.

– Vi mener at manglende kommunikasjon og åpenhet svekker tilliten ytterligere til Kystverket, som hadde hatt en fordel av å invitere til informasjonsmøter og dele kommunikasjon allerede før aksjonen i Borg Havn startet. De visste det ville bli bråk, mener Holten.

Martin Fransson i Kystverket bekrefter å ha hatt kontakt med Holten.

– Det stemmer at vi hadde planer om et informasjonsmøte i oppstarten. Men på grunn av forsinket oppstart av prosjektet, rant ut i sanden. Vi har valgt å legge informasjon på nettsidene våre i stedet. Men det er viktig, som vi ser etter prøvemudringen, er at informasjonsbehovet er enda større. Da er det viktig å holde alle interesserte velinformert, og at alle får ta del i dokumentasjon om prosjektet, sier han.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: