Nyheter

Flere unge kjører i rus: – Svært urovekkende

2022 har allerede gitt langt flere unge ruskjørere enn i hele fjoråret.

Økningen gjelder på landsbasis, men er også markant i Øst politidistrikt, hvor ferske tall fra Utrykningspolitiet (Up) gjør at trafikksikkerhetsorganisasjonen Ung i trafikken (UiT) slår alarm.

Statistikken for inneværende år viser at Øst politidistrikt ved utgangen av oktober hadde tatt 363 unge ruskjørere under 25 år. I hele 2021 ble 338 sjåfører i samme aldersgruppe tatt for kjøring i ruspåvirket tilstand.

Tallene gjelder antallet som er anmeldt for ruskjøring, og overgår altså fjoråret når det ennå gjenstår to måneder å regne med i 2022.

– Disse tallene er svært urovekkende. Fra før vet vi at rundt hver fjerde alvorlige trafikkulykke skjer på grunn av rus, så i møte med julebordsesongen er dette svært skremmende tall, sier prosjekt- og kampanjeansvarlig Liv Marie Bendheim i en pressemelding fra UiT.

Med 100 drepte ved utgangen av oktober, skulle man tro at flere valgte å la bilen stå når man har drukket.

—  Liv Marie Bendheim, prosjekt- og kampanjeansvarlig i Ung i trafikken

Økning på 17 prosent

På landsbasis er utviklingen lik tallene man ser i Øst, ifølge samme kilde, som opplyser at flere politidistrikter allerede har passert fjorårets totale antall ruskjørere under 25 år.

Hittil i år er til sammen 2.148 sjåfører under 25 år anmeldt for ruspåvirket kjøring på norske veier, mot 1.790 i samme aldersgruppe i hele fjoråret. Det gir en økning på 17 prosent.

Liv Marie Bendheim, kampanjeleder Ung i Trafikken.

– Økningen er urovekkende, og det er vanskelig å si hva som er driverne bak. Det har lenge vært spekulert i om korona har påvirket og gitt endrede drikkevaner hjemme, færre spyttprøver og færre alkomålinger. I tillegg slår kanskje ungdommen seg nå mer løs etter to års innetid, funderer Bendheim.

Hun mener at ulykkesstatistikken på norske veier i år gir et skremmende bakteppe for rustallene.

– Med 100 drepte ved utgangen av oktober, skulle man tro at flere valgte å la bilen stå når man har drukket, poengterer Bendheim.

Julebordsesong bekymrer

Hun minner om at risikoen for å bli drept i trafikken øker med 900 ganger for førere mellom 18 og 24 år som har over en halv promille alkoholkonsentrasjon i blodet.

– Dette viser dramatikken i å kjøre ruspåvirket. Som en konsekvens av de høye tallene på unge ruskjørere, øker vi nå innsatsen i kampanjearbeidet rettet mot ruskjøring og ungdom inn mot julebordsesongen. Innsatsen skal legges inn der hvor vi når ungdom best – nemlig gjennom sosiale medier, forteller Bendheim.

Hun ser med bekymring på julebordsesongen, en tid med mer rus. UiT erfarer at mange undervurderer hvor lenge rusen sitter i kroppen og frykter flere farlige situasjoner på veiene.

– Rus er en kjent synder i trafikkulykker, og mange ruskjørere blir tatt med dagen derpå-rus. Kjøring 12 timer etter at man har drukket er ofte for lite, og vi oppfordrer nå unge sjåfører til å ta rusfri kjøring på alvor. Vent litt ekstra etter at du har drukket, for å være på den sikre siden, oppfordrer Bendheim.

Trolig inneholder også statistikken for unge ruskjørere hittil i år mørketall, påpeker hun.

– Tallene på dem som er anmeldt for kjøring i ruspåvirket tilstand sier noe om hvor mange som er tatt. Det sier derimot lite om hvor mange som faktisk kjører ruspåvirket. Mange slipper dessverre unna med ruskjøring. Vi er bekymret for at så mange er tatt, og vi håper flere velger vekk ruskjøring, slutter Bendheim.


---

Slik påvirkes du av alkohol

  • 0,2‰: Synet blir dårligere, særlig å fokusere raskt og å skifte fra lys til mørke blir vanskeligere.
  • 0,5‰: Man oppfatter situasjonen dårligere og reagerer mindre presist.
  • 0,8‰: Dårligere koordinasjonsevne og lengre reaksjonstid.
  • 1,0‰: Oppmerksomheten og konsentrasjonsevnen er svekket. Man begynner å bli trøtt, har nedsatt balanse og blir dårligere til å bevege seg.
  • 1,5‰: Helt klart dårligere motorikk. Snakker uklart og snøvlete og får problemer med å huske.
  • 2,0‰: Symptomer på forgiftning. Man har ikke selvkontroll.
  • 3,0‰: Mister kontroll over urinblæren, oppkast, pustesenteret i hjernen kan fungere dårligere. Fare for bevisstløshet og død.

Kilde: Trafikksikkerhetsorganisasjonen Ung i trafikken

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: