Nyheter

Vegvesenet: «Nissen fikk en liten jobb å gjøre»

Pakkene lå strødd i vogntoghengeren. – Det har nok vært ment at det skulle se litt annerledes ut, sier fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen.

– Nissen er tidlig ute i år med pakkene. Men det ser ut som de små hjelperne hans ikke er så nøye med lasting og lastsikring. Pakkene er kastet inn på hengeren slik at denne ble for bred, skriver Statens vegvesen i rapporten fra mandagens kontroller ved Svinesund og Ørje.

Det omtalte vogntoget kom inn i Norge via den førstnevnte grenseovergangen, men der fikk sjåføren streng beskjed om å få orden i kaoset som rådet på tilhengeren.

– Nissen fikk en liten jobb å gjøre før han kunne kjøre videre, fastslås det fra vegvesenets side.

Stort skadepotensial

Og selv om rapporten er skrevet med glimt i øyet, påpeker fagleder Øyvind Grotterød at det ligger et viktig budskap i bunnen.

– Jeg må innrømme at jeg lo godt da jeg leste rapporten, men vi ser svært alvorlig på dette. Her er lastsikring helt fraværende, og det har nok vært ment at det skule se litt annerledes ut, sier han til Dagsavisen Demokraten.

– Dette kan være varer av stor verdi som tar skade når det blir slengt rundt i hengeren på denne måten, men det er også et trafikksikkerhetsperspektiv her. Nå er det vanskelig å se hva alle disse pakkene veier, men det har nok sin vekt totalt sett. Når man ikke sikrer dem på forsvarlig vis før man kjører, utgjør det en potensielt stor fare for både andre trafikanter og sjåføren av kjøretøyet som frakter dem, utdyper Grotterød.

Den rutinerte faglederen understreker samtidig at den maksimale tillatte bredden på norske veier er 2,55 meter, med mindre man søker om og får innvilget dispensasjon. Da er det i tillegg et krav om merking av bred last.

– Og den dispensasjonen får man ikke med dårlig sikret last. Når denne lasten forskyver seg og jobber seg ut, vil den presse på presenningen langs kapellsiden, som i utgangspunktet bare er en regnfrakk. Dette er noe vi dessverre ser hver eneste dag, at sjåfører og de som sender varene ikke er flinke nok til å sikre lasten, forteller Grotterød.

Slitt lastestropp på vogntog som ble stanset for kontroll ved Svinesund 14. november 2022. Resulterte i kjøreforbud.

I tilfeller som dette kunne deler av lasten kommet ut gjennom presenningen, og i verste fall truffet møtende eller langsgående trafikk, mener faglederen. Derfor er hans utgangspunkt at tungbilen som ble stoppet mandag ikke er egnet for denne typen transport.

– En last med masse småkolli som her, bør egentlig fraktes på en henger med faste skap, sier Grotterød.

– Det er ikke så lett å sikre alle disse eskene, men det finnes måter, og ofte handler det nok om at de ikke tar seg tid til å gjøre det ordentlig. Tid er penger i denne bransjen, men det å bli stående her i kanskje tre timer for å laste om før man kan kjøre videre er vel ikke akkurat god butikk det heller. Han måtte åpne sidene, stable om og sikre på en forsvarlig måte, og da går nok vinninga opp i spinninga, legger han til.

24 av 61 fikk kjøreforbud

Dette var for øvrig langt fra det eneste avviket som ble avdekket av vegvesenets kontrollører ved Svinesund og Ørje i løpet av mandagen. I rapporten ramses det blant annet opp:

  • Flere bruksforbud på dårlig lastsikring, hovedsakelig skadde stropper
  • To bombrikkegebyr
  • Tre dekkgebyr
  • Ett vognkortgebyr
  • Ett bruksforbud grunnet manglende utsyn
  • Ett bruksforbud på dimensjoner, for bred
  • Ett bruksforbud grunnet avrenning av fiskeslo
  • En anmeldelse for kjøring av umerket ADR gods (farlig gods)
  • Norsk vogntog med manglende brems på 1 hjul, hadde også 4 dekk under minimum

Totalt 61 tunge kjøretøy ble sjekket ved de to kontrollstasjonene mandag, og av disse fikk 39 sjåfører skriftlige pålegg om å utbedre feil og mangler. I 24 tilfeller ble avvikene ansett som såpass alvorlige at det ble ilagt kjøreforbud.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen