Nyheter

NRK har ideer – avventer områdeplan for Gamlebyen

– Det er i realiteten ikke noe nytt om NRKs eiendommer i Gamlebyen. Vi slukker lysene og låser døren, sier Sven Evjenth i NRK Eiendom.

Mandag 7. november gikk NRK Østfold på lufta med første sending fra nytt studio på Værste, Kråkerøy. Brorparten av statskanalens kostnader til nytt studio har gått til teknisk utstyr, forteller Sven Evjenth.

– Vi investerer ca. 20 millioner kroner, hvorav mesteparten er oppgraderingen av teknologi.

Venter på områdeplan

Nå tømmes lokalene i Gamlebyen som NRK betalte 113.000 kroner for i 1982. NRK-eiendommen som består av Tøihusgaten 41/43 har et totalareal ca. 3 500 kvadratmeter, der en del er ubenyttet på loft og i den gamle delen som har vært fengsel.

– NRK ønsker å selge så tidlig som mulig, samtidig som vi ivaretar verdiene på eiendommene. Det vil være trist om også disse bygningene blir stående ubrukt, sa Evjenth til Dagsavisen Demokraten for et drøyt år siden.

Nå kan det gå langt ut i 2023 før NRK tar en avgjørelse rundt bygningsmassen i Gamlebyen.

– Når det gjelder salg så har vi vurdert det slik at det blir lettere å selge eiendommen når kommunen har vedtatt den nye områdeplanen for Gamlebyen, og området rundt. Det vil skape forutsigbarhet. Vi forventer et vedtak til sommeren, sier Sven Evjenth i NRK Eiendom.

Er det en krevende og kostbar oppgave å «tilbakestille» lokaler som har vært brukt til radio- og TV-produksjon?

– Nei, egentlig ikke. Lokalene må uansett renoveres og moderniseres av ny eier for nye brukere. Men det er selvfølgelig en del mer rydding og demontering enn for et vanlig kontor, svarer Evjenth.

Mulighetsstudien til etterbruk av NRKs eiendommer i Gamlebyen er sett i sammenheng med kommunens naboeiendommer. «Fengselet og bystyresalen vil kunne utfylle hverandre og gi en sammenhengende bruk av kvartalet.» skriver Veridan Analyse AS og LPO arkitekter.

Handel, servicetilbud og boliger

NRK har lagt fram en mulighetsstudie for etterbruken av eiendomsmassen i Gamlebyen.

– Innspillet har vi levert til Fredrikstad kommune i forbindelse med arbeidet rundt områdereguleringsplanen for Gamlebyen, Kongsten og Hagebyen, forteller Sven Evjenth i NRK Eiendom, og legger til:

– Dette er en mulighetsstudie som viser hvordan kvartalet kan åpnes opp for publikum, aktiviseres med handel og servicetilbud på bakkeplan – og boliger oppover i etasjene.

NRK har flere eiendommer i kvartalet Kasernegaten, Voldgaten, Tøihusgaten og Raadhusgaten i Gamlebyen. I 40 år har det blitt produsert radio- og TV-sendinger fra lokalet.

Gjennomgang i kvartalet, uteservering, verksteder og utsalg er noen av NRKs forslag på etterbruken av eiendommene i Gamlebyen.

Slik beskriver NRK visjonen rundt etterbruk:

NRK ønsker at etterbruk av deres eiendommer i Gamlebyen skal være med på å bidra til at Gamlebyen kan utvikle seg videre som et levende samfunn med gode og attraktive boliger, byrom, funksjoner og arbeidsplasser.

I det videre planarbeidet ønsker NRK at det tilrettelegges for at kvartalet kan utvikles med boliger og næring, og gjerne disse to i kombinasjon i form av verksteder med utsalg og bolig. I gode boliger er dagslys en viktig faktor.

For å utnytte eksisterende bygningsmasse på en god og effektiv måte vil det være behov for å åpne opp for å slippe dagslys inn i boligene.

Det er ønskelig at det i planarbeidet legges føringer for hvordan dette kan gjøres på en god og hensiktsmessig måte som både ivaretar gode boliger og den arkitektoniske og historiske verdien i bygningsmassen.

Bylivet i Gamlebyen er viktig, både i gater og i gårdsrom. NRK ønsker at gårdsrommene i kvartalet skal kunne være en del av bylivet og ønsker at det legges til rette for at gårdsrommene kan brukes til næringsformål med servering, små butikker, verksteder etc. Illustrasjonene i innspillet viser også at ved å tilrettelegge for en park i det nordøstre hjørnet av kvartalet vil bylivet kunne sildre inn og gjennom gårdsrommet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenNyeste fra Dagsavisen.no: