Nyheter

Khat-smugler prøvde å snike seg inn «kjøkkenveien»

Mannen i slutten av 40-årene benyttet seg av en av de ubevoktede grenseovergangene på småveiene mellom Sverige og Norge, men ble likevel avslørt – for andre gang i år.

Søndag 30. oktober ble en norskregistrert personbil stoppet av en patrulje fra Svinesund tollsted ved Høgskolen i Østfolds campus i Halden. Via kameraovervåking hadde Tolletaten observert at bilen kom inn i Norge fra Sverige over Kornsjø, en av flere ubemannede grenseoverganger i Østfold.

– Sjåføren var en kar født i 1973, og våre tjenestepersoner kunne se at han hadde med seg flere bager og søppelsekker over grensa. På spørsmål om hva disse inneholdt, svarte han «khat», opplyser seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Dagsavisen Demokraten.

Mannen ble eskortert til tollstasjonen, og en nærmere sjekk av bagasjen hans viste ganske riktig at tre bager og en søppelsekk var fylt med tørket khat.

– Bak førersetet ble det funnet et grønt 50-litersnett som inneholdt det samme, utdyper Grandahl.

Khat er en narkotisk plante som har vært forbudt i Norge siden 1989, og det avsløres flere store smuglingsforsøk årlig ved norske grenseoverganger. Blant annet ble det i januar 2021 beslaglagt hele 640 kilo fra et slovakiskregistrert vogntog, i det som regnes som Norgeshistoriens største beslag av planten i tørket form.

– Før var det nesten bare fersk khat som ble smuglet, men nå er det stort sett tørket. Dette henger nok sammen med at det har blitt strengere restriksjoner nedover i Europa, og ulovlig i flere land. Dermed er det enklere å frakte den tørkede varianten, som ikke blir ødelagt av at det tar litt tid, mener Grandahl.

I dette tilfellet viste det seg å dreie seg om nesten 43 kilo, noe seksjonssjefen omtaler som et stort beslag.

– Det blir et ganske stort omfang i og med at det veier my mindre når det er tørket, utdyper Grandahl.

Samtidig viste det seg at mannen hadde blitt tatt for å forsøke å smugle khat også tidligere i år.

I samråd med politiet fikk han likevel lov til å kjøre videre etter at khat-partiet var tatt hånd om av tollerne. Han kan imidlertid vente seg en straffereaksjon for smuglingsforsøket i etterkant.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen