Nyheter

Lettet over at Humlekjærstranda ikke stenges for biler

Badeglade Torsnes-folk kan etter halvannet år senke skuldrene: De slipper både bom og skilt før badestranda i sesong.

– Det var aldri snakk om noen bom, opplyser parksjef Inger Hilmersen i et siste svar til Torsnes Lokalsamfunnsutvalg (TLSU) nå i slutten av oktober.

I brevet fra Fredrikstad kommune får TLSU også vite at den foreslåtte teksten på et forbudsskilt er droppet.

Kommunens tidligere planer om å stenge veien har nemlig skapt bekymring og engasjement i Torsnes. Kommunen har anlagt en parkeringsplass et godt stykke opp i veien fra Humlekjærstranda. Det var foreslått våren 2021 å stenge for motoriserte kjøretøy fra denne parkeringsplassen og videre ned til stranda.

Stengingen skulle innebære at alle unntatt hytteeiere og dem med handikaptillatelse måtte ta beina fatt i helger, på offisielle fridager og i skoleferien.

Daværende varaordfører Siri Martinsen (Ap), selv oppvokst i Torsnes, engasjerte seg i saken i fjor sommer.

– For meg er tilgjengelighet for allmennheten viktig. Derfor vil vi nå se nærmere på hva vi kan gjøre med denne saken, uttalte Martinsen, som nå er ordfører, til Dagsavisen Demokraten den gang.

«Ingen spesielle planer»

For et par uker siden etterlyste TLSU igjen en oppdatering fra kommunen om planene.

– Vi har jo fått med oss at de ordnet til en parkeringsplass. Da lurer naturlig nok mange på hva som er i ferd med å skje. Et forbud mot å kjøre helt ned til stranda i badesesongen, ville ødelegge et kjempetilbud for lokalbefolkningen, men også for tilreisende og hyttefolk, som er tilgjengelig for småbarnsfamilier, eldre, bevegelseshemmede og dem med fysiske plager uten handikapbevis i bilen. Det er ingen andre tilbud om sånn type bading i bygda vår, forklarer nestleder Line Østrem i TLSU.

Nå kan hun og sambygdingene i Torsnes puste lettet ut. Parksjef Hilmersen har gitt svaret de håpet på:

«Skiltet ble trukket, og det foreligger per dags dato ingen spesielle planer i forhold til Humlekjærbrygga eller kjøring på veien», skriver Hilmersen i brevet til TLSU, og opplyser samtidig at hun gjennom kommunens lokalsamfunnskoordinator har tilbudt seg å stille på møte i lokalsamfunnsutvalget hvis det er ønskelig.

– I tidligere runde med dialog hadde vi en klar oppfatning av at det var snakk om både skilt og bom. At dette nå er trukket synes vi er gledelig. Vi håper det forblir slik, sier Østrem, som sier at TLSU vil invitere kommunen på et møte i lokalsamfunnet på nyåret for å tilrettelegge for en god dialog videre.

Trafikk, støv og utrykning

Vurderingen om å stenge siste del av veien ned til Humlekjærstranda i sesong kom etter at kommunen hadde fått flere henvendelser om mye biltrafikk, farlige situasjoner, støvplager og begrenset adgang for nødetater, ifølge Hilmersen.

– Det er stort sett fullt av folk her om sommeren, uten at vi opplever at det er noe trafikk- eller parkeringskaos, sier Østrem.

Den private veien er uansett stengt med både skilt og bom av grunneier for vintersesongen, som gjelder fra 1. oktober til 31. mars.

Virksomhet park rullerer for tiden forvaltningsplanene for statlig sikrede friluftslivsområder, og har ifølge Hilmersen sendt ut invitasjon til lokalsamfunnsutvalgene og bedt de komme med innspill til denne planen.

«Det kommunalt eide Humlekjær friområde, samt p-plassen på avtalefestet grunn er statlig sikret. Planarbeidet er derfor en god anledning til å komme med innspill, men vi må understreke at alle tiltak krever budsjettmessig dekning», avslutter hun svarbrevet.

Nyeste fra Dagsavisen.no: