Nyheter

Stabilt lav arbeidsledighet: – Regner med at den vil øke framover

Andelen arbeidssøkere i Øst-Viken holder seg enn så lenge stabilt på et lavere nivå enn før koronapandemien. Den regionale Nav-direktøren forventer at denne trenden snart vil snu.

Månedstallene fra Nav Øst-Viken – som dekker Østfold, Follo og Romerike – viser at 13.021 personer i regionen er registrert som arbeidssøkere (summen av helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak) ved utgangen av september. Dette utgjør 3,3 prosent av arbeidsstyrken, og er samme andel som måneden før.

Arbeidssøker-andelen i Øst-Viken har siden mai i år holdt seg på et lavere nivå enn i februar 2020, den siste måneden før koronapandemien gjorde seg gjeldende her til lands, og fortsatt å gå ned i de påfølgende månedene.

Når det gjelder antallet helt ledige har dette blitt redusert til 8.095 personer, en nedgang fra 2,2 til 2,1 prosent fra slutten av august til utgangen av september. Andelen delvis ledige har økt tilsvarende, fra 0,7 til 0,8 prosent.

Blant de helt ledige i regionen er nå 27,4 prosent, eller 2.219 personer under 30 år, 79 færre enn i august. Også antall langtidsledige, altså personer som har stått uten jobb i et halvt år eller mer, har gått ned med 132, og utgjør nå 32,6 prosent av de helt ledige.

– Etter en periode med høy aktivitet i norsk økonomi med påfølgende høy inflasjon og flere rentehevinger, er det forventet at arbeidsledigheten vil stige. Dette ser vi foreløpig ikke tegn til i vår region. Med unntak av de delvis ledige, går faktisk ledigheten ned i Øst-Viken. Vi regner likevel med at ledigheten vil øke fremover, sier direktør Steinar Hansen i Nav Øst-Viken i en pressemelding.

Direktør i Nav Øst-Viken, Steinar Hansen.

Sarpsborg har den høyeste andelen helt ledige både i Østfold og Nav-region Øst-Viken som helhet, med 3,0 prosent. Deretter følger Fredrikstad og Halden med henholdsvis 2,7 og 2,6 prosent.

Lavest andel helt ledige har Hvaler, med kun 1,0 prosent av arbeidsstyrken i denne kategorien. Blant Østfold-kommunene er det Aremark og Skiptvet som kommer nærmest, begge med 1,5 prosent helt ledige.

Med unntak av Marker, har alle kommunene i Østfold med sammenlignbare resultater hatt en nedgang i antall helt ledige sett opp mot september 2021. Det samme gjelder for de resterende kommunene i Nav-regionen.

Ved utgangen av september var det registrert 4.077 ledige stillinger i Øst-Viken, altså drøyt halvparten av antall personer i regionen som er helt ledige.

– Av alle som har oppgitt yrkesbakgrunn er det flest arbeidssøkere innen serviceyrker, samt butikk- og salgsarbeid. De med yrkesbakgrunn i kontorarbeid, samt reiseliv og transport følger etter, opplyser Nav i pressemeldingen.

Infografikk over arbeidsmarkedet i Nav Øst-Viken ved utgangen av september 2022.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Arbeidsledigheten i Østfold

Andelen og antallet helt ledige i de tolv Østfold-kommunene per 30. september 2022 (endring i antall fra samme tidspunkt i 2021):

 • Halden: 2,6 prosent, 360 personer (-63)
 • Moss: 2,3 prosent, 573 personer (-170)
 • Sarpsborg: 3,0 prosent, 842 personer (-205)
 • Fredrikstad: 2,7 prosent, 1.109 personer (-288)
 • Hvaler: 1,0 prosent, 23 personer (-20)
 • Aremark: 1,8 prosent, 12 personer (ukjent)
 • Marker: 2,3 prosent, 40 personer (+10)
 • Indre Østfold: 2,3 prosent, 512 personer (-97)
 • Skiptvet: 1,6 prosent, 32 personer (ukjent)
 • Rakkestad: 1,9 prosent, 82 personer (-12)
 • Råde: 2,0 prosent, 76 personer (-16)
 • Våler: 2,1 prosent, 65 personer (ukjent)

Kilde: Nav Øst-Viken

---


Nyeste fra Dagsavisen.no: