Nyheter

Smuglet fiskeutstyr verdt over 70.000 kroner

Mannen påsto først at stengene og snellene hadde ligget i bilen under hele reisen fra Norge til Sverige og tilbake, men kunne ikke bevise det. Dermed endte fiskeutstyret på Tolletatens lager.

Klokka 18.40 lørdag 24. september stoppet tollerne en norskregistrert personbil som var på vei over grensa fra Sverige via den gamle Svinesundsbrua. I bilen satt to menn og en kvinne, alle norske, som fortalte at de hadde vært en tur i Sverige og bodd på hotell i Göteborg fra dagen før.

– Sjåføren forklarte at han hadde lånt bilen av en bekjent, og at bagen som lå i bagasjerommet hadde ligget der siden de dro fra Norge. Det var jo litt merkelig at han var så opptatt av å fortelle dette, opplyser seksjonssjef Per Kristian Grandahl i Tolletaten til Dagsavisen Demokraten.

Da tollerne åpnet både den nevnte bagen, og en annen som lå i baksetet, så de at begge disse inneholdt store mengder nye fiskestenger og sneller. På bakgrunn av dette ble den mannlige sjåføren bedt om å kjøre til tollstasjonen ved Svinesund for en nærmere sjekk.

Eget bruk og videresalg

Under denne kontrollen ble det blant annet funnet en kvittering på billetter til ferga fra Sandefjord til Strömstad.

– Sjåføren gjentok først historien om at de hadde overnattet i Göteborg fra dagen før, men endret etter hvert forklaring til at de hadde kommet med båt til Strömstad samme dag, utdyper Grandahl.

Fiskestenger og sneller til en verdi av over 70.000 kroner ble beslaglagt ved Svinesund tollsted 24. september 2022.

Han påtok seg da også det fulle og hele ansvaret for de store mengdene fiskeutstyr som ble funnet i bilen, med en anslått verdi på godt over 70.000 kroner.

– Om dette sa han at mesteparten var ment til eget bruk, men at noe også skulle selges videre til venner. Alt var visstnok kjøpt på Nordby Shoppingcenter, men vi vet ikke om dette stemmer, sier Grandahl.

Langt over verdigrensa

Uansett var den samlede verdien på varene såpass høy at det skulle vært deklarert på tollstasjonen ved grensepassering. Verdigrensen for hva man kan ha med seg tollfritt inn i Norge er nemlig 6.000 kroner per personer om man har vært ute av landet i mer enn ett døgn, og 3.000 kroner per person hvis utenlandsoppholdet er på mindre enn 24 timer.

Alt fiskeutstyret ble derfor beslaglagt, og sjåføren kan vente seg en straffereaksjon fra politiet i etterkant.

– Med tanke på våre regler for innførsel av varer, ble dette smuglet inn i Norge. Han hadde heller ingen papirer på at de hadde tatt det med seg ut av Norge og tilbake igjen, så dette var en klar sak, avslutter Grandahl.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: