Nyheter

Brannvesen-historie på bortgjemt museum

I kjelleren på brannstasjonen finnes utstyr fra sent 1800-tall. Og der henger uniformen som Frank Roger Johannessen brukte da han var ny i jobben i 1987: – Ville vært artig om det var synlig for publikum.

Uniformen ser ut som at den kunne vært langt eldre, men Johannessen husker den godt.

– Sånne dresser brukte vi altså ute på jobb så sent som i 1987, da jeg begynte i tjenesten, smiler han og ser med et nostalgisk blikk rundt seg i Fredrikstad brannstasjons «hemmelige» museum.

Det er åpen dag på brannstasjonen i brannvernuka, og brannbamsen Bjørnis har lokket barnehagebarn i hopetall. En familierebus om brannsikkerhet fører oss ned i brannstasjonens garasje i kjelleren, hvor historien åpenbarer seg inne i et eget rom.

Pensjonist Frank Roger Johannessen viser gjerne fram gammelt utstyr som er blitt til et minimuseum i kjelleren på brannstasjonen, her med uniformen som fortsatt var i bruk da han startet i jobben i 1987.

Langsom brannslokking

Der er gamle uniformer, hjelmer og annet verneutstyr utstilt, sammen med en brannbil, en 1931-modell, og en dampsprøyte fra 1890-tallet.

– Dampsprøyta var forløperen til pumpene. Den var drevet på damp, måtte fyres opp i en kjele på undersiden og ble dratt av hester. Den ble altså brukt til brannslokking, men det gikk jo veldig sakte. Det var en langsom prosess å frakte den og få den i gang, forteller Johannessen.

Han viser oss en gammel røykdykkermaske og forklarer at gummihansker og vanlige gummistøvler – med vernehette – også var standard utstyr tilbake i 1987.

– Utstyret har utviklet seg veldig. Allerede på starten av 90-tallet skjedde det mye.

Johannessen, som i dag er pensjonist, men brenner for klenodiene i kjelleren og gjerne hjelper til under brannvernuka, skotter bort på den åpne brannbilen fra 1931. Bjørnis-fansen på besøk vil gjerne prøvesitte.

– En del av byens historie

Det lille museet i kjelleren startet med nettopp denne bilen, som hadde stått der i mange år og bare blitt brukt i en og annen 17. mai-kortesje, ifølge Espen Johansen, leder for beredskap i dagens brannkorps.

– Bilen sto der fra før, da vi for rundt 15 år siden pusset opp rommet og satte inn en del ting som var blitt tatt vare på. Det var et ønske om å samle litt av historien vår. Alle tingene lå tidligere oppbevart spredt rundt i kommunen, forteller Johansen.

Han roser den aktive pensjonistgruppa, som har kunnskapen og tiden til å stelle med museet, som de prøver å åpne for spesielt interesserte på forespørsel.

– Men kapasiteten vår styrer om det er mulig å åpne, og vi skulle kanskje ønske at det var mer tilgjengelig for folk, sier Johansen.

En gammel brannbil av 1931-årgang var populær blant de yngste, da brannvesenet forrige helg holdt åpen brannstasjon under brannvernuka.

Det er pensjonist Johannessen enig i.

– Det drives ikke veldig organisert og systematisk, og museet ble vel til for at vi skulle ha en plass å oppbevare en del av tingene på en ordentlig måte. Det ville vært synd om alt bare støvet ned eller ble borte, for det er jo en del av byens historie. Derfor ville det også vært artig å få vist det fram for publikum litt oftere. Jeg håper det kan få en annen plass en gang og bli mer tilgjengelig, sier Johannessen.

Han tror det gamle utstyret kan være av interesse for mange.

– Men mange vet ikke om det, og det er vel gjerne når vi holder åpen stasjon en gang i året at folk oppdager det, slutter han.

Brannvesenet skulle ønske at klenodiene i kjelleren på Fredrikstad brannstasjon var mer tilgjengelig for publikum. I bakgrunnen ses den gamle dampsprøyta fra 1800-tallet.


Nyeste fra Dagsavisen.no: