Nyheter

Tyskere på fisketur måtte punge ut og gi fra seg fangsten

Turistene var på vei hjem igjen med storfangsten da de ble stoppet ved grensa. Der ble fiskelykke erstattet med en samlet bot på over 40.000 kroner.

Det var i forbindelse med en utegående kontroll av turistfiskere, som Tolletaten fra tid til annen gjennomfører på egne av Fiskeridirektoratet, at en tyskregistrert personbil ble stanset på svensk side av grensa ved Svinesund i 17-tida lørdag 10. september.

– De fire personene i bilen fortalte at de hadde vært på fisketur her i Norge. På spørsmål om de hadde med seg mye fisk, oppga de å ha 18 kilo hver, forteller seksjonsleder Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Dagsavisen Demokraten.

50 kilo for mye

Denne mengden er tilfeldigvis nøyaktig det samme som den lovlige kvoten man kan ha med seg ut av Norge per person, dersom man kan dokumentere at fisket har skjedd i regi av en registrert turistfiskevirksomhet.

Han mener dermed at den umiddelbare forklaringen fra de fire tyskerne tyder på at de hadde satt seg godt inn i hvilke regler som gjaldt før de startet på hjemreisen.

Seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

– De visste tydeligvis hvilke kvoter som gjaldt, men så hadde de jo i realiteten med seg mye mer. De hadde juksa litt, utdyper Grandahl.

En nærmere undersøkelse avslørte nemlig at bilen var lastet med til sammen 123,24 kilo fisk, fordelt på tre isoporkasser.

Seksjonssjefen kan ikke fastslå at det var snakk om organisert turistfiske i denne saken, men om det var tilfelle kunne de maksimalt hatt med seg 72 kilo om de skulle holdt seg innenfor regelverket.

– Dyr tur

Resultatet var at all fangsten ble beslaglagt, og at turistfølget fikk med seg hvert sitt forelegg på den videre reisen sørover til Tyskland.

– De fikk faktisk 10.500 kroner hver seg i bot, og samtidig ingen fisk med seg hjem. Så dette ble en dyr fisketur, fastslår Grandahl.

Han forteller at de gjennomfører tilsvarende kontroller gjennom hele året, og at de også har hatt en del slike hittil i 2022, uten at de har fått mange lignende saker på kroken.

– Men det er vanlig at fisketuristene tar med seg en del fisk hjem, og når man gjør det sånn som dette, mister man alt, avslutter Grandahl.

I en tidligere versjon av denne artikkelen ble det opplyst at utførselskvoten for fisk er på 10 kilo per person dersom fisket har skjedd i egen regi. Denne regelen ble endret fra 1. januar 2021, slik at det nå kun er lov å ta med seg fisk ut av landet dersom fisket er organisert gjennom en registrert turistfiskebedrift, og denne kvoten er da 18 kilo.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: