Nyheter

Sjåfører trosser forbudsskilt – kan føre til brukollaps

Fram til sommeren 2023 er Trøsken bru stengt for tyngre kjøretøy. – Daglig bryter sjåfører forbudsskiltene, forteller byggeleder.

Østre Trøsken bru på fylkesvei 114 er stengt for kjøretøy over 3,5 tonn. Byggeleder og sivilingeniør Vibeke Larsen presiserer viktigheten av at alle respekterer vektbegrensningene på brua.

– Under bruarbeidene blir brua svekket, og den har derfor redusert bæreevne. Norconsult i Trondheim har beregnet hva brua tåler av trafikklast i anleggsperioden, og det er altså kjøretøy med tillatt totalvekt opp til 3,5 tonn. Vi opplever så å si daglig at sjåfører av tyngre kjøretøy trosser forbudsskiltene, og kjører over brua. Det kan i verste fall føre til brukollaps. Det disse sjåførene gjør er farlig, både for de som jobber på brua og andre for trafikanter, sier byggeleder Larsen til Dagsavisen Demokraten.

Ny totalstenging

I perioder må brua stenges for all trafikk. Nå gjennomføres det igjen en totalstenging av brua – fra 9. september klokka 09:00 til 12. september klokka 09:00.

– Det vil bli flere perioder med helt stengt bru i løpet av anleggsperioden. For tiden jobber vi med å etablere samvirke mellom betongdekket og stålbjelkene, og denne jobben skal utføres i fire etapper. Vi er ferdige med første etappe, og jobber nå med andre etappe som skal støpes i 9. september. Brua må stenges helt under støping, og fram til betongen har oppnådd en bestemt fasthet (normalt vil vi oppnå denne fastheten etter tre døgn), forteller byggeleder Vibeke Larsen.

Når blir den neste totalstengningen etter 9. til 12. september?

– Datoene er ikke bestemt ennå, men entreprenørene bruker cirka 1,5 til 2 uker per etappe. Hvis det ikke skjer noe uforutsett, blir det støp av tredje etappe og stengt bru i en periode på tre døgn i uke 38, svarer Larsen, og legger til:

– Utover høsten og vinteren vil det vil bli flere stengte perioder, men da blir brua trolig kun stengt i ett døgn av gangen.

Nå gjennomføres det igjen en totalstenging av brua – fra 9. september klokka 09:00 til 12. september klokka 09:00.

Økt kjøretid til Sykehuset Kalnes

I totalstengte perioder må også utrykningskjøretøy velge alternative ruter.

– Det stemmer. Når brua er helt stengt, er den stengt for alle kjøretøy – også utrykningskjøretøy. VTS (veitrafikksentralen) blir varslet hver gang brua skal stenges, og utrykningskjøretøy får informasjon via VTS. For ambulanse som skal til Kalnes fra Indre Østfold er omkjøringen via Råde/Missingmyr – normalt er det cirka fem minutter lengre kjøretid via Missingmyr enn via Trøsken, forteller byggeleder Vibeke Larsen i Viken fylkeskommune.

Har totalstengningene skapt problemer?

– Jeg har ikke fått noen melding om at det var spesielle problemer i siste periode brua var helt stengt. Det var satt opp skilt med hvilke datoer brua skulle stenges i de aktuelle kryssene ved Grålumveien (fv. 118) og Svinndalveien (fv. 115). I tillegg var det skiltet at veien var stengt noen hundre meter før brua, og det skiltet sto midt i veien med blinkende lys. Noen få biler kjørte likevel forbi alle skiltene, og helt fram til sperringen foran brua – men de måtte da snu og kjøre tilbake, svarer Larsen.

Forsterkning og vedlikehold

Arbeidene som gjøres på brua som krysser sundet mellom Mingevannet og Vestvannet på fylkesvei 114 i Sarpsborg kommune, tilsvarer arbeidene som ble gjort på Fredrikstadbrua. Det er forsterkning og vedlikeholdsarbeider som utføres, avslutter byggeleder Vibeke Larsen:

– Brua blir forsterket ved at det etableres samvirke mellom stålbjelkene og brudekket i betong, og stålbjelkene blir forsterket ved at det blir skrudd på ekstra stålprofiler i midtspennet og over aksene. I tillegg blir eksisterende bjelkeskjøter forsterket, og stålfagverket mellom bjelkene blir bygget om. I tillegg til at brua forsterkes, skal det utføres vedlikeholdsarbeider som: ny overflatebehandling av alle stålkonstruksjoner, betongreparasjoner på bruoverbygningen, pilarene, landkarene og kantbjelkene, nye fugekonstruksjoner, ny membran og nytt slitelag (asfalt).

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen