Nyheter

Godteritransport skjulte flytende «godsaker»

I pallekassene under kjølehengeren fant tollerne varene sjåføren hadde unnlatt å deklarere.

Det var i 18-tida fredag 19. august at et polskregistrert vogntog ble tatt inn til kontroll etter at sjåføren hadde vært innom ekspedisjonen ved Svinesund tollsted for å deklarere lasten.

– Han hadde deklarert en del sjokolade og annet godteri, og sånn sett så alt ut til å være i orden, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl i Tolletaten til Dagsavisen Demokraten.

Sjåføren ble likevel bedt om å kjøre bort til tollstasjonens skanner, og bildene derfra viste uregelmessigheter i pallekassene under kjølehengeren.

– Våre tjenestepersoner tittet inn i kassene, og så da at de inneholdt en del brett med alkohol, primært øl. Disse varene lå bare der, var ikke forsøkt skjult ytterligere, og var derfor ganske greie å finne, utdyper Grandahl.

På bakgrunn av dette ble sjåføren spurt om han hadde noe mer i lasta han ikke hadde deklarert, og som han nå ønsket å opplyse om. Til dette svarte han «nei», og en grundigere undersøkelse av både trekkbil og henger inne i garasjen ved tollstasjonen ga samme konklusjon.

Til sammen ble det funnet nesten 320 liter øl og 12 liter vodka i pallekassene, noe som utgjør et forsøk på å unndra seg drøyt 23.000 kroner i avgifter.

– Du kan godt si at han hadde med seg godteri for enhver smak, legger Grandahl til humrende.

Varene ble beslaglagt og den polske tungbilsjåføren vil få en straffereaksjon fra politiet for smuglingsforsøket.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen