Nyheter

Befolkningsprognose: Over 350.000 østfoldinger innen 2050

Ferske beregninger fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at folketallet i Østfold vil øke med nærmere 16 prosent de snaut 30 neste årene. Størst vekst er det ventet i Våler og Hvaler.

Flyfoto av Fredrikstad sentrum.

Hovedpunktene i SSBs nye nasjonale befolkningsframskriving, som tar for seg den forventede utviklingen fram mot år 2100, er at det vil bli en lavere folkevekst og stadig eldre befolkning.

Norges befolkning er i dag 5,4 millioner, i 2060 vil befolkningen vokse til 6,1 millioner før vi blir 6,2 millioner i 2100, viser SSBs prognoser. Befolkningsvekst avhenger av at det enten fødes flere enn det dør, eller at det er flere som innvandrer enn utvandrer.

– Ved 2050 venter vi at det årlig vil dø flere enn det fødes, og da vil innvandringen alene bidra til at vi fortsatt får folkevekst, sier demograf Ane Tømmerås i SSB i en pressemelding.

45 prosent flere

Høy nettoinnvandring, altså antall innvandrere minus antall utvandrere, har gjennom 2010-tallet bidratt til høy befolkningsvekst, skriver NTB. I samme periode har fødselsoverskuddet, som betyr antall fødte minus antall døde, stadig bidratt mindre.

– Vi forventer at innvandring vil fortsette å være den sterkeste driveren til befolkningsvekst i Norge framover, men veksten vil ikke bli like høy som den har vært til nå. Det er fordi vi også venter noe lavere innvandring på sikt, sier Tømmerås.

SSB har også laget pressemeldinger som tar for seg den ventede fylkesvise befolkningsutviklingen fram mot 2050. Av disse kommer det fram at Viken er det av dagens fylker med framskrevet høyest vekst på opp mot 19 prosent i denne perioden, nesten 235.000 flere innbyggere og en total befolkning på over 1,5 millioner

Skiller man ut Østfold i befolkningsframskrivingen, vil de tolv kommunene ha en samlet vekst på nærmere 16 prosent. Folketallet vil øke fra 304.754 ved starten av 2022 til 352.275 i 2050.

Størst økning er det ventet i Våler og Hvaler, med henholdsvis 45 og 35 prosent befolkningsvekst, noe som også plasserer de to kommunene på 1. og 3. plass både i Viken og nasjonalt.

Sjette eldst i landet

Blant bykommunene i Østfold er det beregnet høyest vekst i Moss og Indre Østfold (17 prosent). I Fredrikstad er prognosen en økning på 14 prosent. Sarpsborg (12) og Halden (10) er ventet å ha den laveste prosentvise veksten.

Åtte av de tolv Østfold-kommunene er ventet å ha færre antall fødte enn døde fram mot 2050. Befolkningsveksten vil derfor også her til dels drives fram av innvandring, men i hovedsak av at det er beregnet høy innenlands tilflytting til samtlige kommuner.

---

Befolkningsframskriving for Østfold

SSBs beregninger av folkevekst i de tolv kommunene fra 2022 til 2050, rangert etter prosentvis økning:

 1. Våler: Fra 5.913 til 8.545 (45 prosent)
 2. Hvaler: Fra 4.741 til 6.413 (35 prosent)
 3. Skiptvet: Fra 3.846 til 4.807 (25 prosent)
 4. Råde: Fra 7.633 til 9.403 (23 prosent)
 5. Moss: Fra 50.290 til 58.835 (17 prosent)
 6. Indre Østfold: Fra 45.608 til 53.353 (17 prosent)
 7. Rakkestad: Fra 8.312 til 9.642 (16 prosent)
 8. Fredrikstad: Fra 83.892 til 96.006 (14 prosent)
 9. Aremark: Fra 1.315 til 1.491 (13 prosent)
 10. Marker: Fra 3.578 til 4.049 (13 prosent)
 11. Sarpsborg: Fra 58.182 til 65.092 (12 prosent)
 12. Halden: Fra 31.444 til 34.639 (10 prosent

---

Alle kommunene i Østfold vil også ha flere eldre innbyggere (65 år+) enn yngre (under 20 år) i god tid før 2050. Hvaler og Marker passerte dette punktet allerede i 2014, og Aremark fulgte etter i 2018. De resterende kommunene, med unntak av Våler (2046), er ventet å krysse denne grensen i løpet av årene fram mot 2030.

– I løpet av de neste 30 årene er det framskrevet at bortimot alle norske kommuner vil få flere eldre (65+ år) enn yngre (under 20 år). Landet samlet vil nå dette punktet i 2031, mens Viken er forventet å nå dette punktet i 2032, sier SSB-forsker Sturla Løkken i pressemeldingen.

Det opplyses også at Hvaler blir den eldste kommunen i Viken, og dermed også Østfold, i 2050 med 32 prosent 70 år og eldre. Kun fem kommuner er ventet å ha en høyere andel ved dette årstallet.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Aldrende befolkning

SSBs framskriving viser at en stadig større andel av befolkningen vil være 70 år eller eldre. Slik er det ventet at andelen vil være i Østfolds kommuner i 2050 (andel i 2022):

Hvaler: 32 prosent (20 prosent)

Aremark: 28 prosent (18 prosent)

Marker: 28 prosent (19 prosent)

Moss: 24 prosent (15 prosent)

Halden: 24 prosent (15 prosent)

Råde: 24 prosent (15 prosent)

Rakkestad: 23 prosent (15 prosent)

Fredrikstad: 23 prosent (14 prosent)

Indre Østfold: 22 prosent (14 prosent)

Skiptvet: 22 prosent (13 prosent)

Sarpsborg: 22 prosent (14 prosent)

Våler: 18 prosent (10 prosent)

---