Nyheter

Mye varmere og litt tørrere enn normalen i Østfold i juni

Gjennomsnittstemperaturen ved Østfolds målestasjoner lå mellom 1,4 og 2,0 grader over det som er vanlig for årets første sommermåned.

Strømtangen fyr og Strømsholmen ligger ved porten til vestre innseiling til Fredrikstad.

Aller varmest var det ved målestasjonen i Sarpsborg, viser Meteorologisk institutts klimatologiske månedsoversikt for juni 2022. Der ble det målt en snittemperatur på 16,9 grader, noe som er to grader varmere enn det som anses normalt for denne måneden.

Samme sted ble også den høyeste maksimumstemperaturen i Østfold i juni målt, med 28,0 grader den 24. juni. Den gjennomsnittlige makstemperaturen i Sarpsborg var 21,5 grader, og 20 av 30 dager hadde registrerte temperaturer over 20 grader.

Toppmålinger etter sankthans

Ved Strømtangen fyr i Fredrikstad var gjennomsnittstemperaturen på 16,2 grader, 1,5 over juni-normalen, og med 25,9 grader som den høyeste målte temperaturen 25. juni. Også ved Gullholmen i Moss (16,5 grader) lå snittemperaturen 1,5 grader over Meteorologisk institutts normal for årets sjette måned, med en makstemperatur på 26,1 grader registrert 30. juni.

Fra og med 2021 opereres det med årene 1991 til 2020 som normalperiode og sammenligningsgrunnlag. Tomb i Råde (16,0) og målestasjonen i Rygge (16,2) kunne skilte med 1,4 grader høyere gjennomsnittstemperatur enn det som har vært vanlig i juni de siste 30 årene, begge med 24. juni som månedens varmeste dag og makstemperatur på henholdsvis 27,3 og 26,8 grader.

Selv om samtlige stasjoner med temperaturmålinger i Østfold som inngår i månedsrapporten ligger godt over denne normalen, ble det ikke satt noen rekorder i regionen verken på gjennomsnitts- eller maksimumstemperatur.

Nasjonalt rekordksred

Ser man på resten av Norge ble det imidlertid satt rekord for høyeste maksimumstemperatur ved hele 44 målestasjoner, ifølge en pressemelding fra Meteorologisk institutt. 22 av disse var i Troms og Finnmark, og 16 i Nordland. Ved 25 værstasjoner ble det registrert tropenatt, altså at temperaturen var 20 grader eller mer gjennom hele døgnet.

Årets junimåned var den tiende varmeste i Norge som helhet siden målingene startet i 1900, og på Svalbard var det den hittil varmeste som noen gang er målt.

– De høye temperaturene er et tydelig signal på klimaendringene. Sommeren blir i snitt både lengre og varmere, og vi får flere temperaturtopper, sier klimaforsker Jostein Mamen ved Meteorologisk institutt i pressemeldingen.

Varierte regnmengder

På nedbørsfronten endte Østfold stort sett litt under normalen for juni. Kun tre av tolv målestasjoner med en normal å sammenligne med, registrerte noe høyere månedsnedbør enn det som har vært vanlig mellom 1991 og 2020. De resterende ni endte på mellom 58 og 99 prosent av de normale regnmengdene.

Halden (40,3 millimeter) og Brekke på Hvaler (40,5) var de to målestasjonene i Østfold med minst total nedbør i løpet av juni, mens Rakkestad (93,4) og Brekke sluser i Halden var våtest. Sistnevnte hadde også den høyeste registrerte døgnnedbøren i løpet av måneden, med 33,5 millimeter 28. juni.

For hele landet sett under ett, var nedbøren i juni nær normalen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen