Nyheter

Nesten 600 færre på jobbjakt i Øst-Viken

Ved utgangen av juni er 3,5 prosent av arbeidsstyrken i regionen registrert som arbeidssøkere, ned 0,2 prosentpoeng fra måneden før. Andelen helt ledige holder seg stabilt på 2,1 prosent.

Eksteriør Nav Fredrikstad.

Ferske tall fra Nav viser at 13.858 personer i Øst-Viken – som dekker Østfold, Follo og Romerike – er registrert som arbeidssøkere i overgangen til juli. Dette er 599 færre enn ved utgangen av mai, opplyses det i en pressemelding.

Arbeidssøkere er summen av helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak. I vår region er nå 8.194 personer registrert som helt ledige, en andel på 2,1 prosent og samme nivå som måneden før.

Den Nav-registrert arbeidsledigheten på landsbasis, som omfatter alle de tre ovennevnte kategoriene, er nå på 83.300 personer. Dette er 2.900 færre enn forrige måned, og utgjør en andel på 2,9 prosent.

– Ledigheten falt videre i juni, og vi går inn i sommeren med et arbeidsmarked med svært gode muligheter for å inkludere flere i arbeidslivet. Samtidig ser vi at antallet ledige stillinger har gått noe ned de siste månedene, og antallet nye arbeidssøkere noe opp. Det kan peke mot at ledigheten nå er i ferd med å nå en bunn, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en nasjonal pressemelding.

Infografikk med nøkkeltal for arbeidsmarkedet i Øst-Viken ved utgangen av juni 2022.

Ber arbeidsgivere tenke nytt

Blant de helt ledige i Øst-Viken, regnes 36,6 prosent som langtidsledige. Det vil si at de har vært ledige i over et halvt år.

2.168 personer av de totalt 8.194 er under 30 år, og andelen helt ledige unge har dermed gått opp fra 25,7 til 26,5 prosent i løpet av den siste måneden.

– Det er likevel en nedgang på 45 personer. Det betyr at de fleste som har gått ut av ledighet er over 30 år, opplyser Nav Øst-Viken.

Sammenligner man med tallene for ett år siden, har antallet helt ledige i regionen gått ned fra 14.914 til 8.194. Tilgangen på registrerte ledige stillinger (4.281) går noe ned fra de siste månedene, og bør ifølge Nav sees i sammenheng med inngang til ferietid. Det er likevel langt flere ledige stillinger i Øst-Viken nå enn for eksempel ved inngangen til 2022 (cirka 2.000).

– Ubalansen i arbeidsmarkedet går ut på at det er en stor økning i antall ledige stillinger, men færre ledige til å fylle behovet enn før. Samtidig vet vi at det er verdifulle ressurser som ikke er i kontakt med arbeidsgivere. Derfor har arbeidsgivere nå en unik mulighet til å tenke nytt i rekrutteringen av nye medarbeidere, sier avdelingsdirektør Lise Westly i Nav Øst-Viken i pressemeldingen.

Avdelingsdirektør i Nav Øst-Viken, Lise Westly.

– Jeg vil spesielt belyse mulighetene for å ansette personer med tilretteleggingsbehov eller hull i CV-en. Vi bistår inkluderingsvillige bedrifter i Øst-Viken med økonomisk støtte og tilrettelegging på arbeidsplassen. Kontakt ditt lokale NAV-kontor om din bedrift vil utforske denne muligheten, legger hun til.

Østfold på ledighetstopp og -bunn

Ser man på kommunenivå, er det Sarpsborg som har den høyeste andelen helt ledige både i Østfold og Øst-Viken som helhet, med 2,9 prosent.

Deretter følger Fredrikstad (2,7), og Halden og Rakkestad (begge 2,6). Hvaler har på sin side den laveste ledigheten, med bare 0,8 prosent helt ledige.

Samtlige kommuner i Østfold der endringene er store nok til å kunne offentliggjøres samtidig som personvernhensyn ivaretas, har et lavere antall helt ledige i juni 2022 sammenlignet med samme måned i fjor.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Ledighetstall for Østfold

Andelen helt ledige i de tolv Østfold-kommunene ved utgangen av juni 2022 (antall personer, endring fra samme måned i fjor):

 • Halden – 2,6 prosent (380, -148)
 • Moss – 2,4 prosent (581, -292)
 • Sarpsborg – 2,9 prosent (820, -297)
 • Fredrikstad – 2,7 prosent (1.105, -467)
 • Hvaler – 0,8 prosent (17, -29)
 • Aremark – 1,4 prosent (færre enn 10)
 • Marker – 1,7 prosent (29, færre enn 10)
 • Indre Østfold – 2,1 prosent (484, -284)
 • Skiptvet – 1,4 prosent (27, færre enn 10)
 • Rakkestad – 2,6 prosent (109, -26)
 • Råde – 1,6 prosent (60, -47)
 • Våler – 1,7 prosent (52, -26)

---