Nyheter

Fredrikstad med i internasjonalt sirkulærøkonomi-prosjekt

Viken fylkeskommune og Fredrikstad kommune har til sammen fått 14 millioner kroner av EU til å jobbe med et internasjonalt sirkulærøkonomiprosjekt

Fredrikstad. Øra. Drone. Flyfoto. Luftfoto. Industri. Arbeidsliv. Fabrikk. Gjenvinning.

Det melder Fredrikstad kommune i en pressemelding.

Sammen med 15 partnere fordelt på syv nasjoner, skal Viken og Fredrikstad kommune undersøke hvordan de skal legge til rette for et mer sirkulært samfunn. Den økonomiske støtten på 14 millioner kommer fra EU-programmet Horisont Europa, og samarbeidet skal gå over fire år.

Verdikjeder og gjenbruk

Annette Lindahl Raakil er fylkesråd for plan, klima og miljø i Viken.

– I dag står vi i både en klima – og miljøkrise, og jeg tror at sirkulærøkonomi er en avgjørende nøkkel til å bygge bro til fremtidens ressurseffektive lavutslippsamfunn, sier Annette Lindahl Raakil, fylkesråd for plan, klima og miljø.

– Sirkulærøkonomi handler om å bruke så mye som mulig om igjen. Slik utnytter vi de samme ressursene flere ganger og minst mulig går tapt. Da reduseres både klimautslipp og belastningen på naturen, samtidig som vi sørger for fremtidig verdiskaping, fortsetter fylkesråden.

I 2020 var Dagsavisen Demokraten på besøk hos Batteriretur AS på industriområdet på Øra, som tar i mot batterier og kan vise til en gjenvinningsprosent på nesten hundre. Daglig leder Fredrik Andresen viste da til eksempler på hvordan sirkulærøkonomi kan se ut, gjennom verdikjedene som skapes på Øra.

– Avfallet som produseres her, hentes av Humlekjær & Ødegaard, og gjenvinnes der. Der har vi en verdikjede. Stålkassene vi har brukt til oppbevaring blir levert til Stene Stål AS, hvor de blir klippet opp og smeltet om, og brukes på nytt. Der har vi også en. Fredrikstad er Norges hovedstad for sirkulær økonomi. Før var gjenvinning liksom ensbetydende med søppel. Nå anses dette søppelet som råvarer, sa han.

Batteriretur står for den daglige driften av HydroVolts fabrikk, som denne uken fikk besøk av EUs visepresident Maros Sefcovic.

Vil løse klimautfordringer

Fredrikstad kommune melder at Viken og Fredrikstad skal samarbeide tett med de andre partnerne i prosjektgjennomføringen.

– Dette er et stort og viktig prosjekt for oss. Her kan vi styrke det nordiske samarbeidet, lære av hverandre og samtidig bidra til å utvikle sirkulære løsninger. Vi ønsker å være fremoverlente og i front av utviklingen, noe dette prosjektet vil bidra til, sier Siri Martinsen, ordfører i Fredrikstad kommune.

Kunnskapen som opparbeides gjennom prosjektet håper partene at kan brukes aktivt i dialogen om klimaløsninger ut mot kommuner og innbyggere.

– Prosjektet Treasource handler om å identifisere, og eventuelt videreutvikle, ulike sirkulærøkonomiske løsninger. Først skal en se på dette i nordeuropeiske byer og regioner, deriblant Viken og Fredrikstad kommune, så håper man å kunne implementere disse løsningene i Estland, Litauen, Polen og Tyskland, forteller Raakil.

Raakil og Martinsen sier i pressemeldingen at prosjektet er inndelt i flere arbeidspakker, og at Viken og Fredrikstad sammen blant annet skal se nærmere på hva som motiverer ulike aktører innen sirkulærøkonomi.

Det overordnede målet med prosjektdeltakelsen er i følge kommunen å «oppfylle Vikens langsiktige utviklingsmål om å bli et bærekraftig og klimasmart lavutslippsamfunn, som leder an i det grønne skiftet».

– Sirkulærøkonomi er noe vi har lang og god erfaring med både i Fredrikstad og Viken. Nå skal vi utvikle oss videre, lære av våre utenlandske partnere, og spre vår egen kunnskap ut. Vi må samarbeide på tvers av landegrenser og regioner for å løse klimautfordringene vi står overfor, avslutter Siri Martinsen.