Nyheter

Dro på «harryhandel» med prøveskilter

– Det er misbruk av prøveskilt og kjøreseddel, sier Statens vegvesen.

Statens vegvesen satte foten ned da prøvekjøring av en personbil ble brukt til svenskehandel.

– De hadde vært over og handlet stort, forteller seniorinspektør Jens Mikkel Ørseng hos Statens vegvesen til Dagsavisen Demokraten.

Bilen, med flere passasjerer i, havnet i rutinekontroll hos Statens vegvesen på svenskegrensa på Svinesund mandag.

I dette tilfellet var bilen lånt ut til prøvekjøring, men den ble brukt på feil grunnlag.

—  Jens Mikkel Ørseng, seniorinspektør i Statens vegvesen

Ikke i henhold til avtalen

Statens vegvesens kontrollører bet seg merke i at bilen var påført årsprøvekjennemerker – altså midlertidige, røde, skilter i metall, som forteller at bilen er ute fra forhandler for å prøvekjøres av potensiell kunde.

Samtidig var bilen fylt opp av både folk og dagligvarer, som avslørte at bilen hadde vært på handletur over grensa.

– Det er misbruk av prøveskilt og kjøreseddel, slår Ørseng fast.

Prøveskiltene ble inndratt av veivesenet da det viste seg at de ikke ble brukt utelukkende til prøvekjøring av bilen.

For det var ikke kryssing av grensa som var problemet.

– Man kan prøvekjøre en bil til Sverige, men før man låner ut bilen hos forhandler skal man fylle ut en kjøreseddel som forteller hva bilen skal brukes til. I dette tilfellet var bilen lånt ut til prøvekjøring, men den ble brukt på feil grunnlag da låntaker med flere passasjerer hadde vært på handletur. Bilen var, ifølge eieren, altså bilforhandleren, ikke brukt i henhold til avtalen, forklarer Ørseng.

71 tungbiler – 68 pålegg og kjøreforbud

I den samme kontrollen sjekket Statens vegvesen til sammen 71 tunge kjøretøy på grenseovergangene på Svinesund og i Ørje. Av disse fikk 45 pålegg grunnet mangler og 23 fikk kjøreforbud. Én ble anmeldt til politiet.

Ni tungvektere ble ilagt gebyrer, og tre av dem for overlast. Flere vogntog fikk påpakning for feil sikring av last.

Blant annet måtte et modulvogntog laste om før det fikk tillatelse til å fortsette på oppdraget, da veivesenet avdekket at feillasting førte til skjev vektfordeling av ti tonn.

I en mobilkontroll samme dag stoppet veivesenet 15 tungbiler og tilhengere, og avdekket til sammen fem tekniske mangler, tre bruksfeil og skrev ut ett gebyr for slitte dekk.

Nyeste fra Dagsavisen.no: