Nyheter

Nå er denne veien gjenåpnet, med god plass til syklister og gående

Lisleby allé har fått en solid oppgradering, både over og under bakken. Flere veier står for tur i kommunens arbeid med å ruste opp vann- og avløpsnettet.

– Nå kan du gå eller sykle på en ny og flott sykkelvei med fortau langs Lisleby allé, som kommunen har bygd i samarbeid med Bypakke Nedre Glomma, skriver Fredrikstad kommune på egne nettsider.

Der opplyses det også at de samtidig har benyttet anledningen til å legge nye vann- og avløpsledninger i området. Ifølge Fredriksstad Blad har jobben i Lisleby allé blitt kraftig forsinket, blant annet som følge av at kommunen møtte på mer fjell en forventet.

Men nå er altså veien åpen for trafikk igjen, selv om det fortsatt blir omkjøring for bussene som trafikkerer veien en stund framover, melder kommunen.

Neste prosjekt i kommunens løpende arbeid med å oppgradere VA-nettet er nemlig Fagerliveien og Bratthammeren. Her starter arbeidene opp i slutten av august, noe som betyr at det vil bli stengt for gjennomkjøring til og fra sentrum via Fagerliveien.

– Arbeidene starter i krysset Fagerliveien/Kringsjå og fortsetter fram til krysset med Bratthammeren. Arbeidene i Fagerliveien er planlagt ferdig sommeren 2023. Deretter fortsetter arbeidene i Bratthammeren. Arbeidene i Bratthammeren er planlagt ferdig før jul 2023. Naboer som er direkte berørt har fått nabovarsel, men de vil få mer informasjon om prosjektet i løpet av kort tid, forteller prosjektleder Hiwa Mamand i Fredrikstad kommune, Prosjektutvikling.

Fagerliveien i Fredrikstad.

I samråd med Østfold kollektivtrafikk har kommunen og entreprenøren kommet fram til at bussene som vanligvis kjører i Lisleby allé og Fagerliveien, skal beholde alternativ rute også i månedene der det ikke foregår arbeid.

– Busslinje 8 og 185 (skolebussen) vil fortsatt kjøre via Leiegata og Rolvsøyveien/fylkesvei 109. Denne omkjøringsruten er nå godt innarbeidet blant passasjerene, og vi fortsetter derfor med det i sommer og i anleggsperioden for Fagerliveien, opplyser trafikksjef Lars Erik Haug i Østfold kollektivtrafikk.

Periodevis kan Fagerliveien også bli stengt for gående og syklende, og alternativ rute vil bli skiltet.

– Et lyspunkt er at Lislebyveien skal åpnes for trafikk igjen før skolestart i august. Her har det pågått et stort og viktig vann- og avløpsprosjekt i ett år, sier prosjektleder Hiwa Mamand.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen