Nyheter

Her måtte sjåføren fram med saga

Vogntoget med tømmer var nesten halvmeteren for bredt da greiner stakk ut til sidene.

En norsk tømmertransport over grensa i Ørje var for bred, og sjåføren måtte ut med saga før han fikk kjøre videre.

Den norske tømmertransporten måtte ta en pause på kontrollplassen hos Statens vegvesen ved grenseovergangen i Ørje onsdag.

– Da kjøretøyet kom inn til kontrollplass, stakk det kvister og greiner ut til begge sidene og flere steder. Transporten ble for bred, rett og slett. Jeg ville ikke ønsket å møte på en sånn transport når jeg er ute og kjører, sier fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen på Svinesund.

Grep til saga

Tømmertransporten var minst tre meter bred, ifølge Grotterød, og maksimalt tillatt bredde er 2,55 meter.

– Last som stikker ut – ut over tillatt bredde – kan føre til alvorlige konsekvenser for møtende trafikk. Så denne fikk et kjøreforbud inntil problemet var tatt hånd om, forteller Grotterød til Dagsavisen Demokraten.

Og sjåføren visste råd. Han måtte ut av bilen og fram med saga på stedet.

– Han fikk saget av greiner og ryddet opp i kvist før han fikk lov å kjøre videre, forteller Grotterød.

Flere med dårlig sikring av last

Under rutinekontrollene på Svinesund og i Ørje samme dag, ble til sammen 45 tungvektere sjekket. 32 av dem fikk pålegg om utbedring av feil og mangler, 24 ble ilagt kjøreforbud og 9 ble ilagt gebyrer.

Blant annet ble to polske vogntog stoppet med svak eller manglende brems.

Flere vogntog ble pålagt å parkere midlertidig for å sikre lasten sin bedre – blant annet et vogntog med en laftet hytte, der sikringen og utstyret var så dårlig at lasten hadde flyttet på seg.

Det samme hadde skjedd i en transport av korn, hvor hele vogntoget var skjevt som følge av forskyving av vekt.