Nyheter

Korntungt vogntog på skakke: – Kunne tippet over

Skjevfordelingen av vekt på vogntoget fikk Statens vegvesens folk til å sperre opp øynene. En trykkmåling levnet ingen tvil om at det måtte parkeres.

Det polske vogntoget kom på skakke inn til kontrollplass hos Statens vegvesen på Svinesund onsdag.

– Kjøretøyet var i ferd med å svinge inn her da våre kontrollører la merke til at det var veldig ustabilt. De syntes det så ut som at vogntoget var nære på å tippe over ende, forteller fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen til Dagsavisen Demokraten.

Fraktet korn

I tilhengeren hadde tungtransporten store plastikksekker med korn, som måler opptil to meter i høyden.

Vogntoget var skjevt fordi kornsekkene hadde flyttet på seg. De var ikke sikret godt nok.

– Kornsekkene skal ha spennbånd rundt seg for å unngå forskyving av last, og disse må innimellom etterstrammes. Trolig var det ikke blitt gjort, sier Grotterød.

Statens vegvesen utførte en trykkmåling på begge sider av vogntoget, og resultatet forbløffet: Det veide fire tonn mer på høyre side enn på venstre.

– Det er ingen tvil om at det var trafikkfarlig. Ved en unnamanøver eller en bråstopp, er det sannsynlig at vogntoget kunne tippet over ende. Så vi er glad for at vi fikk luket det ut av trafikken, sier Grotterød.

Måtte laste om

Kjøretøyet ble ilagt et bruksforbud, altså forbud mot å kjøre videre, inntil kornet var lastet om, forsvarlig sikret og vekten riktig fordelt.

Under rutinekontrollene på Svinesund og i Ørje samme dag, ble til sammen 45 tungvektere sjekket. 32 av dem fikk pålegg om utbedring av feil og mangler, 24 ble ilagt kjøreforbud og 9 ble ilagt gebyrer.

Blant annet ble to polske vogntog stoppet med svak eller manglende brems. Flere vogntog ble pålagt å parkere midlertidig for å sikre lasten sin bedre – blant annet et vogntog med en laftet hytte, der sikringen og utstyret var så dårlig at lasten hadde flyttet på seg i likhet med de nevnte kornsekkene.