Nyheter

Strømtangen fyr – beviset på vilje og kameratskap

I 30 år har dugnadsvillige kællær hedret skyggelua som Onsøy-fiskerne bar i gamle dager. Det har resultert i at Strømtangen fyr og resten av fyrholmen skinner i dag.

– Vi har hatt stor glede av å være en kameratgjeng som skaper noe som vi opplever at folk setter pris på. Derfor passer det bra at vi feirer 30-årsjubileum i Frivillighetens år, sier gamleskipper Per André Hansen i foreningen Onsø-beviset, og legger til:

– Vi velger å tro at vi sammen bidrar til økt trivsel i samfunnet, for det er faktisk noe av drivkraften i det som er gjort og som vil bli gjort videre.

Gamleskipper Per André Hansen (til venstre) i lystig lag med blant andre dugnadsleder Øyvind Moum og ordfører Siri Martinsen (begge midten) og flere støttespillere.

22. mai, 1992: Gode kamerater, mange av dem båtfolk, feirer at Per André Hansen er 40 år. En av gavene hans er en kjærkommen utgave av «onsøbeviset», en gammel betegnelse på den svarte skyggelua som fiskerne fra Onsøy brukte. Han har lenge ønsket seg den, men ikke følt seg gammel nok.

I løpet av kvelden danner kameratgjengen på 15 foreningen Onsø-beviset. De skal videreføre kasjettluas arv og gjøre en innsats for lokal kystkultur.

Vi hadde observert at buene i Strømsund hadde forfalt kraftig, og at folk rev av kledning når de laget grillbål.

—  Per André Hansen, gamleskipper i Onsø-beviset

10. juni, 2022: Foreningen, som i dag teller 44 medlemmer og har ni fra originalbesetningen igjen, feirer 30-årsjubileum med et langt rekebord, som deles med mangeårige støttespillere i bøyenaustet på brygga i Strømsund. Skipper Tom Odvar Olsen drar gjestene gjennom foreningens og stedets historie.

Se flere bilder lenger ned i reportasjen

Både brygga og naustet har kællane selv satt i stand, blant en hel haug andre bygge- og vedlikeholdsprosjekter gjennom 28 år.

Så kystkultur forfalle

Lillehammer-OL var nettopp blitt historie da de reparerte råtne stenderdeler, fikk på ny kledning, nye vinduer, mønepanner, takrenner, gulv over slippåpningen og langbord og krakker i bøyenaustet. De første av anslagsvis 18.000 dugnadstimer, verdt rundt 5,4 millioner kroner, var unnagjort.

– Vi hadde observert at buene i Strømsund hadde forfalt kraftig, og at folk rev av kledning når de laget grillbål. Vi tenkte at dette ville ikke vare lenge, og Kystverket hadde ikke nytte av bygningene lenger. Da ville et kjært bygningsmiljø på kysten vår forsvinne for godt, og det var svært få store buer igjen langs Østfold-kysten, forteller Per André Hansen.

De fikk i stand en avtale med Kystverket om å leie bøyenaustet mot at de satte det i stand og bekostet det selv.

Vi er ikke én «fresk kæll». Så det kjennes godt i rygger og bein etterpå.

—  Øyvind Moum, dugnadsleder for torsdagsgjengen
Truls Martinsen (til venstre) og Odd Gunnar Andreassen henter fram skjulte talenter for å gjøre jubileumsbordet klart.

Året etter var det stakenaustet ved siden av som fikk seg en overhaling. Det helt nye bølgeblikktaket var identisk med det som ble lagt 100 år tidligere.

Siden brukte dugnadsgjengen en lørdag til å planere ut plassen mellom de to naustene med 30 tonn pukk, De var 15 mann med spade, krafse og rake.

– Vi hadde lange armer dagen derpå, minnes Hansen over rekebordet.

Siden har foreningen Onsø-beviset vedlikeholdt og driftet bygningsmassen på fyrholmen for Kystverket. De har bygget brygge ved naustene i Strømsund, som inviterer småbåtfolket til å stige i land.

De har senere gjort en omfattende jobb på fyret, med oppussing av fyrvokterboligen samt det tilhørende bryggerhuset med flere soveplasser.

Maskinhuset ble etablert som arbeidssentral, verksted ble organisert i sidebygningen, reserveassistent-boligen ble grundig pusset opp og den lille fyrbua i sundet ble gjort i stand som kystledhytte.

Vann og kloakk ble lagt fra fastlandet over sundet og helt ut til fyret i 2019. Da ble det samtidig innredet dusjer og toaletter i bryggerhuset, i slippen i sundet og to toaletter i stakenaustet – ett av dem handikaptoalett.

– Det ble et kjempeløft, som ikke hadde vært mulig uten nok et betydelig beløp fra Sparebankstiftelsen, mener Hansen.

Fyrbua i Strømsundet er en av flere overnattingsmuligheter på fyrholmen.

Alltid behov for vedlikehold

De siste 17 årene har torsdagsgjengen vært et begrep i foreningen. Den består av pensjonister som gjør det meste av dugnadsjobbinga.

Hver torsdag, fra elva og sundet er isfritt og fram til St. Hans, drar de ut fra Øyenkilen klokka ni. Det samme gjør de fra skolestart til ut i november.

– Vi tar oss en halvtimes kaffe når vi kommer ut og tre kvarters lunsj senere på dagen. Da løser vi verdensproblemer, den siste tiden har det dreid seg om Ukraina, strømpriser og drivstoffpriser. Ellers står vi på og jobber til klokka 15. Da er det ikke mye kos og hygge. Torsdagsgjengen er bare pensjonister, og vi er ikke én «fresk kæll». Så det kjennes godt i rygger og bein etterpå. Da er vi slitne, men det har vi godt av. Vi har noen ganger fellesdugnader med alle, og da blir det tid til litt mer sosialt og hygge, forteller Øyvind Moum, som leder torsdagsgjengen.

I år har de fått på plass nytt kjøkken i fyrvokterboligen samt ny trapp, som hadde stått der siden 1890-tallet. De har også malt og fått inn nye senger i reserveassistent-boligen.

– Det er alltid noe å gjøre her. Det er jo værhardt, så vi maler, vi maler og vi maler. Og så har gjerne rundt 2.000 personer vært innom i løpet av utleiesesongen fra påske til september, så det blir naturligvis mye slitasje. Da er det fint at vi har mange veldig flinke og lojale guttær, påpeker Moum.

Ole Hansen er fornøyd med rekebordet til 30-årsfesten.

To av tre boenheter ved fyret samt fyrbua i Strømsund leies ut til overnattingsgjester. Utleieinntekter kommer også fra de to naustene som selskapslokaler. På 28 år har det gitt rundt fire millioner kroner i leieinntekter. Inn har de også fått til sammen én million fra sponsorer. Av dette er 80 prosent investert direkte i anleggene mens resten har gått til drift, ifølge Hansen.

– I tillegg kommer verdien av alt vi har fått i materiell (ca 300.000), reduserte priser fra velvillige firmaer som har utført arbeider (ca 100.000), og ikke minst summen av alle dugnadstimer. Da kommer vi fram til en lavt stipulert sum på 9,8 millioner kroner investert i bygg og anlegg, regner han.

Skipper Tom Odvar Olsen drar forsamlingen gjennom foreningen Onsø-bevisets og Strømtangens historie.

Avdelingsleder Stine Greni i Oslofjordens Friluftsråd roser Onsø-bevisets innsats.

– Oslofjordens Friluftsråd har samarbeidet med Onsø-beviset om kystleddestinasjonene på Strømtangen i mange år nå. Foreningen har lagt ned et imponerende antall dugnadstimer for å tilgjengeliggjøre stedet for allmennheten og sikre hundrevis av kystledgjester et best mulig opphold ute på øya. Nå har de også vertskap der ute, noe som trygger både oss og gjestene. Vi i kystledavdelingen vil takke for meget godt samarbeid og gratulerer med jubileet, sier Greni.

I kommuneplanens arealdel står fyrholmen oppført som LNF-område med særlig vekt på friluftsliv.

– Det er det vi har forsøkt i alle år: Ta vare på bebyggelse truet av forfall og gjøre stedet tilgjengelig for alle: Båtfolk, leietakere og publikummere til konsertene vi har hatt, slutter Hansen.

Mange av dagens 44 medlemmer i foreningen Onsø-beviset samlet på brygga de selv har fått bygget i Strømsundet.

Få våre beste saker rett i innboksen med nyhetsbrev fra Demokraten


---

Strømtangen fyr

• Er porten til den vestre innseilingen til Fredrikstad.

• Ligger på Strømsholmen i Onsøy-skjærgården, der bare det smale Strømsundet skiller holmen og fyret fra fastland.

• Fyret ble tent første gang i 1859 og hadde 160-årsjubileum 20. september 2019.

• Bebodd av fyrvokter med familie fram til fyrstasjonen ble automatisert og avfolket i 1977.

---


Leder for torsdagsgjengen på dugnad, Øyvind Moum har brukt noen timer her. Skjærgårdstjenesten (i bakgrunnen) er blant mange som har vært velvillige hjelpere og bidragsytere.
Lysthuset på Strømtangen fyr gir ro i sjela med panoramautsikt til åpent hav.
Gjestene i anledning foreningen Onsø-bevisets 30-årsjubileum får en omvisning i en av stuene på Strømtangen fyr.
Den tidligere boligen for reserveassistenten på fyrstasjonen er en av dagens overnattingsmuligheter på Strømtangen fyr.
Gamleskipper Per André Hansen forteller levende engasjert om jobben Onsø-beviset har gjort med Stakenaustet til Odin Maskins Frank Magnussen og ordfører Siri Martinsen.
Strømtangen fyr og Strømsholmen ligger ved porten til vestre innseiling til Fredrikstad.
Odd Gunnar Andreassen (fra venstre), Terje Andersen og Tor-Arne Hurrød Larsen foran fyrbua.
– Det er blitt mange vonde rygger og bein, men det har vi godt av, sier dugnadsleder Øyvind Moum.Nyeste fra Dagsavisen.no: