Nyheter

FO om kommunens spareforslag: – Mangler konsekvensvurdering

Torsdag og fredag skal kommunedirektørens forslag til innstramminger i kommunen behandles i bystyret. 500 millioner skal spares. Det blir ingen oppsigelser, men fagforeningene frykter likevel konsekvensene.

– Vi er veldig bekymra. Det er en rekke usosiale kutt som vil kunne ha store konsekvenser for befolkningen i Fredrikstad, sier hovedtillitsvalgt Ole Martin Kolberg.

– Administrasjonen har vært tydelige på at det ikke ligger noen forslag som gjør at folk mister jobben, men det betyr ikke at folk ikke er bekymra, sier Ole Martin Kolberg.

Han er hovedtillitsvalgt for Fellesorganisasjonen (FO), og har siden kommunedirektørens forslag om innsparingstiltak i Fredrikstad kommune jobbet opp mot både politikere og egne medlemmer.

Bekymret for tilbudet

FO har mange medlemmer som er ansatt i kommunen. Kolberg forteller at de er bekymra for hvordan kvaliteten på det faglige innholdet i de ulike tjenestene skal opprettholdes fremover.

– Hvis man ser på for eksempel arbeid og aktivitet i tjenester til funksjonshemmede, så skal det tas ned 17 millioner i budsjettet. Det vil jo gjøre det til en helt annen tjeneste, med helt andre forutsetninger for å kunne jobbe godt faglig. Et annet eksempel er Brukerombudet, som er foreslått avvikla. Vi mener det er veldig uheldig for innbyggerne, sier han.

Kolberg lurer også på hvorvidt kommunen har tenkt på hvordan kuttene påvirker økonomien i det lange løp.

– Noe av det som er gjennomgående i bærekraftrapporten er mangelen på konsekvensvurderinger. Vi er bekymra for at hvis man kutter på et punkt, vil regninga bli større på et annet punkt, sier han, og utdyper:

– Det er jo en rekke forslag som går på det som er forebyggende tjenester. Å kutte i forebygging er veldig alvorlig. Vi har en massiv oppblomstring av psykisk uhelse blant unge og voksne etter pandemien. Hvis man hjelper folk tidlig, vil vi spare på det i lengden. Får vi mer psykisk uhelse, så vil det bli dyrere om det får lov til å utvikle seg.

– Ingen gjennomsnittskommune

For Fredrikstad kommune er en kommune som sliter på flere områder, påpeker Kolberg.

– For en kommune som Fredrikstad, med den gjeldsgraden vi har, så er det vanskelig å se at det er forsvarlig at vi ikke kan drive lovpålagte tjenester, samtidig som vi tar på oss større låneutgifter i form av investeringer på bygg. De investeringene handler ikke om folks helse.

Kolberg har dessuten bitt seg merke i at kommunens mål er å styre mot 1,75 prosent overskudd i 2025.

– Denne prosenten er en slags gjennomsnittsindikator fra KS. Men Fredrikstad er ikke en gjennomsnittskommune. Vi er en fattig kommune, hvor nesten ett av fem barn vokser opp i lavinntektsfamilier. Vi har mange sosioøkonomiske utfordringer, og med det som bakgrunn, er det da riktig at vi skal styre mot 1,75? Holder det med én prosent? En halv?

Han er tydelig på at FOs medlemmer er opptatt av sine brukeres ve og vel, ved at de skal få et godt og helhetlig tilbud. Men dersom arbeidsforholdene endrer seg i negativ grad for de ansatte, frykter FO at kompetente ansatte vil se seg om etter andre steder å jobbe.

– Det er sannsynlig at folk blir flytta rundt til nye adresser og andre arbeidsoppgaver. Det er jo absolutt bra at det ikke er snakk om oppsigelser i denne runden her. Men vi må også være opptatt av kvaliteten på tjenestene. Hva vil totalen av disse kutta ha å si for fredrikstadsamfunnet, spør han.

Vinninga opp i spinninga

Pål Christiansen, nestleder i Fagforbundet Fredrikstad, er også bekymra for konsekvensene av innsparingstiltakene.

– Det er ingen ansatte som vil bli sagt opp, men jeg er bekymra med tanke på at det blir et veldig press ut på de ansatte som skal stå i førstelinja her. Jeg er også bekymra for ledersjiktet, som skal følge opp, forvalte og stå i front i faget. Avdelingslederne står nærmest de ansatte, de skal forvalte strakstiltaka og de tunge, daglige gjøremåla, men er litt lite sett i prosessen, sier han.

Han er ikke så veldig bekymret for noe stort innhogg i de forebyggende tjenestene, men i likhet med Kolberg synes han det nok kunne vært en tydeligere konsekvensvurdering.

Pål Christiansen er nestleder i Fagforbundet Fredrikstad.

– Og det er nok politikernes største bekymring og. Men jeg er også veldig trygg på at vi har faglig dyktige politikere, jeg setter min lit til at de kan gjøre gode vurderinger.

Christiansen roser de ansatte ute i de ulike tjenestene i kommunen. Deres engasjement for å gi et godt og faglig tilbud bør tas hensyn til, mener han.

– Det sier litt om lojaliteten og fagligheten til folka ute. Den strekker seg langt. Arbeidsgiver må huske på at det er de i de ytterste ledda som skal ta de daglige avgjørelsene.

Han er klar på at når vedtak nå skal gjøres i bystyret torsdag og fredag, og prosessene starter over sommerferien, så skal det være god medvirkning og prosess med de tillitsvalgte.

– Faren ved mye av det vi skal gjøre er at det skrus til så hardt at vinninga kan gå opp i spinninga. At man får en nullsum fordi sykeværet eksploderer. Man er avhengig av antall hender og huer der ute, det er ikke verre matematikk enn det, slår han fast.

---

Dette skjer:

  • 2. juni kom «En bærekraftig økonomi mot 2025», kommunedirektørens forslag til sparetiltak for å snu underskuddet i kommunen.
  • 500 millioner skal spares. Tiltakene rammer stort i seksjon for helse og velferd, og utdanning og oppvekst.
  • Bystyret skal behandle endringsforslag og gjøre endelig vedtak torsdag og fredag denne uken

---