Nyheter

Tollerne sjekket til sjøs: – Båtfolket er stort sett ærlige

Rundt 100 grensekryssende båtførere ble stoppet for en prat da Tolletaten og Kystverket gjennomførte pinseaksjon i Oslofjorden og og langs sørlandskysten.

– De aller fleste reagerer veldig fint, og det er sjeldent dårlig stemning når vi gjennomfører kontroller til sjøs. Stort sett blir vi veldig godt tatt imot, og skilles igjen som venner når vi er ferdige, forteller seksjonssjef for maritim innsatsseksjon område Oslofjord i Tolletaten, Nils Petter Røstad til Dagsavisen Demokraten.

I løpet av pinsehelgen, som ble velsignet med strålende båtvær, samarbeidet Tolletaten og Kystvakten om en større aksjon langs kysten i Sør-Norge. Tolletaten opplyser i en pressemelding at fire tollkryssere var på sjøen fra Mandal i sør til Halden i øst, og Kystvakten bisto ytterligere med fartøy og mannskap for å kontrollere trafikken.

I år deltok også Kystvaktens overvåkingsfly LN-KYV for å øke aksjonens operasjonsradius. Under aksjonen ble det gjennomført 108 innledende samtaler, og det ble foretatt 89 kontroller om bord på båter i området.

– Målet med aksjonen har vært å opplyse båtfolket om hvilke regler som gjelder på sjøen. Vi har fått god støtte av Kystvakten gjennom hele aksjonen som vi er i tett samarbeid med, sier Røstad i pressemeldingen.

Ingen storfisk

Kontrollaksjonen, som var varslet på forhånd, resulterte blant annet i tre forelegg på til sammen 6.700 kroner for brudd på tolloven. Det ble også gjort kontroll av fire hundepass, og i to av disse tilfellene ble det funnet mangler.

– På sjøen er det ingen rød og grønn sone som de reisende er vant til når de passerer grensen andre steder, men det er de samme reglene som gjelder til havs som på land, sier tolloverinspektør Jan Aage Oppedal ved maritim innsatsseksjon i område Oslofjord i pressemeldingen.

Men det ble ikke gjort noen større beslag til sjøs i løpet av pinsehelgen.

– Noe av greia med å gå ut i media før aksjonen var å informere folk i forkant, for å vise litt muskler og vår tilstedeværelse også på sjøen – ikke bare ved havner, på tollstasjonene langs veiene og på flyplasser, sier Nils Petter Røstad.

Nils Petter Røstad, seksjonssjef for maritim innsatsseksjon i område Oslofjord i Tolletaten

– Mitt inntrykk er at båtfolket stort sett er ærlige, og at det virker som de fleste har grei kontroll på det gjeldende regelverket, legger han til.

Gjennom hele aksjonen drev Tolletaten utstrakt informasjonsvirksomhet til båtførerne. Dette medførte til sammen 14 fortollinger til en verdi av 8344 kroner gjennom Kvoteappen, som reisende kan benytte til å fortolle eventuelle varer over kvoten før man passerer grensen til Norge.

– Det var stor trafikk, og flere av de vi har hatt samtaler med og kontroller av gjennom helgen hadde oppfattet budskapet vårt på forhånd, nemlig å benytte appen dersom man har med seg varer over grensen også på vannet. Da vi stoppet båtførerne var det mange som viste fram telefonen, der vi kunne se at ting var i orden, sier Røstad fornøyd.

Momsunndragelser

Ved siden av kvoteregler, satte helgens aksjon også søkelys på lystbåteiere som har fått gjennomført reparasjoner på fartøyet sitt i utlandet. Det er nemlig slik at alle reparasjoner utført i utlandet med en prislapp på over 6000 kroner, er momspliktige og skal deklareres, forutsatt at du har vært utenfor Norge i mer enn 24 timer. Under 24 timer er denne verdigrensen 3.000 kroner. Pinseaksjonen avdekket flere brudd på disse reglene.

– Mange gjennomfører reparasjoner på lystbåtene sine for store summer i utlandet, det er her viktig at vi også da kontrollerer at de reisende betaler moms på de reparasjonene som er gjennomført når de ankommer Norge. Denne pinsen har vi kontrollert flere tilfeller der det er forsøkt unndratt avgifter på dette, og vil følge opp seks tilfeller av dette, forklarer seksjonssjef Nils Petter Røstad for Tolletatens maritime enhet i område Oslofjord.

Tolletaten ute på kontroll av grensekryssende lystbåttrafikk i pinsehelgen 2022.

Samtidig vil han understreke at det har vært en positiv utvikling på dette området de siste årene, ved at båtfolket i stadig større grad tar kontakt med Tolletaten uoppfordret for å deklarere disse kostnadene.

– Tradisjonelt sett er det en god del som vinterlagrer båtene sine langs Bohuslän-kysten, og det har vært litt uklarheter rundt hva som skal fortolles og ikke. Men nå begynner dette å bli kjent for de fleste, og det er flere og flere som deklarerer både dette og utenlands reparasjoner på båten før de tar den med seg tilbake igjen til Norge, fastslår Røstad.

Pinsekontrollene markerte på mange måter starten på Tolletatens mer intensive aktivitet til sjøs nå som båtsesongen er i gang for fullt. Det skal være tydelig for folk som ferdes med lystbåt at det ikke er fritt fram selv om man krysser grensa til vanns.

– Vi kommer til å ha et jevnt trykk på kontroller gjennom sommeren, og noe av det viktigste med dette er å vise vår tilstedeværelse – at vi er på sjøen også, og at man risikerer å bli kontrollert selv om man er ute med båt, avslutter Røstad.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

Toll-huskeregler til sjøs:

  • Gjennomfører du reparasjoner på båten din i utlandet, skal du deklarere reparasjonen for Tolletaten dersom den koster mer enn 3.000 kroner (opphold i utlandet under 24 timer). Har du vært ute av Norge i mer enn 24 timer er verdigrensen 6.000 kroner.
  • Har du kjøpt fritidsbåt i utlandet må du betale 25 prosent merverdiavgift av totalverdien ved import. Tolletaten kan sjekke om fartøyet ble fortollet da det ankom Norge første gang.
  • Alle båter med en lengde på skroget fra 2,5 til 24 meter, samt vannskutere skal være CE-merket. Unntaket er båter som var i bruk i et EU/EØS-land før 16. juni 1998. CE-merking er et bevis på at båten oppfyller visse krav til helse- miljø og sikkerhet i EØS-området
  • Kvotereglene gjelder også når du krysser grensen til havs. For å være sikker på at du er innenfor kvoten kan du benytte Kvoteappen. Du kan også fortolle varene direkte i appen før du passerer grensen til Norge. Blir du stoppet i tollkontroll viser du bare fram kvitteringen på fortollingen i appen.

Kilde: Tolletaten

---