Nyheter

Kriminalomsorgen kan endres etter LO-kongressen

Fengslene nedbemanner. Tillitsvalgt Klaus Lintho måtte berolige stressede kolleger via sms mens han hørte på innlegg.

STRESSET: Klaus Lintho, fengselsbetjent og delegat til LO-kongressen, måtte via sms fra kongressalen berolige en kollega som var overveldet av bemanningsmangel i fengselet.

Fengselsbetjent Klaus Lintho stilte som delegat til LO-kongressen for LO Viken, samtidig som han er nestleder i NFF Halden fengsel. Mens han sitter i salen, får han en sms fra en kollega som spør om de kan streike mot underbemanning.

– Jeg kunne bare be henne ikke stresse, puste med magen og melde avvik. Under fredsplikten i Hovedavtalen kan vi jo ikke streike. Vi som jobber i kriminalomsorgen er vanlige folk som ønsker å gjøre det beste for innsatte. Når vi er for få på jobb, gjør det at mange strekker seg lenger enn det man skal, sier Lintho.

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) fikk gjennomslag for flere saker på LO-kongressen, ikke minst opprustning av kriminalomsorgen.

Påvirker politikken

Fengslene og friomsorgen skal rustes opp, det skal bygges flere kvinnefengsler, soningsinnholdet skal styrkes, ettervernet styrkes, og kriminalomsorgens ansatte skal sikres tverrfaglig kompetanse. Alt ifølge LOs nye handlingsprogram.

Med Arbeiderpartiet ved makta, er kommandolinjene korte fra Youngstorget til regjeringskontorene.

– Min arbeidsplass er direkte politisk styrt. Da er vi avhengige av å ha en politisk ledelse som lytter til oss. Etter alt å dømme har vi det nå. Bestillinga gikk idet klubba gikk her på Kongressen, sier Lintho.

Selv om ikke Støre & Co ikke får iverksatt LO-vedtakene over helga, er Lintho ikke i tvil om at vedtakene vil påvirke arbeidshverdagen hans.

– Jeg håper direktoratet er med på å presse politikerne i riktig retning, men jeg har i grunnen mer tro på LO-veien, den er mye mer effektiv, sier Lintho.

– Min arbeidsplass er direkte politisk styrt. Da er vi avhengige av å ha en politisk ledelse som lytter til oss, sier Klaus Lintho, fengselsbetjent i Halden fengsel.

Les også: Livsfarlige kutt i fengslene: – Dette skal jeg se litt mer på, lover Støre

Asle Aase, forbundsleder i Norsk-, Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF), er fornøyd med utfallet av kongressen.

– Det som nå er landet i programmet er mye av det som vi hadde spilt inn. Utfordringa er at LO er en stor organisasjon der alle vil ha litt av kaka. Vi fikk inn at kriminalomsorgen må styrkes, det er en klar marsjordre til regjeringa, sier Aase.

Han synes det er et av de tydeligere handlingsprogrammene fra LO han har sett.

– Det gir ei klar føring for LO og for vår etat. LO har vært tydelig på kvinnelige innsattes behov for nye soningsplasser. Trygt arbeidsmiljø, som er et overordnet krav fra LO, er også svært viktig for oss, sier Aase.

Forbundenes representasjon i LO Stat ble også behandlet. Her kom det et vedtak om at sekretariatet skal lage et mandat for videre arbeid.

Les også: Asle og Tommy mot kjøttvekta

– Vi fikk i hvert fall stoppet det opprinnelige forslaget som gikk rett på LO Stat rolle. Vi problematiserte at dette kunne bety makt til de større på bekostning av de små forbundene, konstaterer Aase.

Gikk imot ostehøvelkutt og barn i voksenfengsel

Flere år med ostehøvelkutt og underfinansiering under tidligere borgerlige regjeringer har ført til en anstrengt ressurssituasjon i offentlig sektor, heter det i LOs nye handlingsprogram. LO krever tilføring av ressurser, slik at offentlig sektor skal kunne oppfylle samfunnsoppdraget.

LO påpeker også at offentlig sektor skal være underlagt politisk styring og reell medbestemmelse for de ansatte.

NFF fikk med LO på at «all praksis med fengsling av barn i ordinære fengsler for voksne må stoppes. De etablerte ungdomsenhetene må styrkes og overgangen fra barn i fengsel til voksenfengsel må bedres». Asle Aase er glad LO-kongressen, som behandler mange overordna samfunnstemaer, også vedtar retning i en så konkret sak.

– Jeg tror vi i NFF etter hvert er godt kjent i LO for å bidra seriøst inn i fellesskapet.