Nyheter

Vil legge ned Frisklivssentralen: Ber politikerne tenke seg godt om

Folk som slutter med medisiner og evner å stå i jobb, er resultatet av Frisklivssentralens arbeid. Nå foreslås det å legge ned tilbudet for å spare 2,3 millioner kroner i 2025.

– Dette forslaget er bare utrolig trist og jeg tror heller ikke det er særlig besparende i en større sammenheng, sier Hilde Freim, som er leder for Frisklivssentralen i Fredrikstad.

Etter store underskudd, vil Fredrikstad kommune gjennom effektiviseringsprogrammet Bærekraft25 spare 500 millioner kroner på tre år.

I 2025 skal tiltakene ha full effekt og gjøre at kommunen går 150 millioner kroner i pluss, er målet. Fredriksstad Blad publiserte fredag kuttlisten med 80 spareforslag.

Blant dem er altså nedleggelse av Frisklivssentralen. Allerede 16. juni skal bystyret ta en endelig stilling til forslaget.

– Jeg har et sterkt ønske om at politikerne tar et opplyst valg og setter seg inn i besparelsene som ligger i å ha Frisklivssentralen operativ, sier Freim til Dagsavisen Demokraten.

Forebygging, behandling og rehabilitering

Hun mener at det i beregningene ikke er tatt hensyn til den negative effekten av å kutte Frisklivssentralens brede helsetilbud til hele byens voksne befolkning. De har årlig godt over 600 deltakere.

Grunnen til at det foreslås, er at Frisklivssentralen rent organisatorisk ikke er et lovpålagt tilbud, påpeker Freim.

– Vi er her for dem som har behov for enten forebygging, behandling eller rehabilitering etter kreft- og hjerte- og karsykdom, overvekt og fedme samt uspesifisert smerte. Vi bruker trening og fysisk aktivitet som forebygging og behandling, i grupper og med profesjonelle veiledere. Oppfølging av for eksempel folk som er ferdigbehandlet for kreft, innebærer å øke den fysiske kapasiteten deres slik at de makter å jobbe, forteller Freim.

Når det nå jobbes for en bærekraftig kommuneøkonomi, tror jeg Frisklivssentralens tilbud bidrar til nettopp det.

—  Hilde Freim, leder for Frisklivssentralen i Fredrikstad

Spekteret av tilbud hos Frisklivssentralen omfatter både fysisk og psykisk helse. De tilbyr mestringskurs, eksempelvis for dem med søvnproblemer og dem som strever med røykeslutt. Man kan også få hjelp her til å mestre belastning av ulike slag.

– I tillegg ser vi at det har en sosial effekt på mange, påpeker Freim.

Frykter at færre kan stå i jobb

Helseeffekten er viktigst. Og Freim erfarer at den er stor.

– Vi har deltakere som slutter på medisiner, folk med angst og depresjon som forteller at de har fått et helt nytt liv, folk som klarer å stå i jobben til tross for helseutfordringer og folk som kommer tilbake i jobb etter gjennomgått sykdom. Vi får utrolig mange positive tilbakemeldinger fra deltakerne, forteller Freim.

Freim frykter at avvikling av Frisklivssentralen blant annet vil føre til at flere ikke lenger kan stå i jobb.

– Når det nå jobbes for en bærekraftig kommuneøkonomi, tror jeg Frisklivssentralens tilbud bidrar til nettopp det. Vi vet at dersom det kuttes i de ikke-lovpålagte tjenestene, vil det kunne bli større trykk på de lovpålagte kommunale helsetjenestene, slutter hun.

Nyeste fra Dagsavisen.no: