Nyheter

SalatMestern viser vei med klimatiltak: Utslippene mer enn halvert

SalatMestern er blant bedriftene i Fredrikstad som viser at kraftige reduksjoner i klimagassutslipp fra næringslivet er mulig.

Ordfører og næringssjef tok turen til SalatMestern for å høre mer om deres grønne satsning. F.v.: Salatmesterns kvalitetsleder Jan Børge Aune, næringssjef Kari Halvorsrud, ordfører Siri Martinsen og daglig leder i Salatmestern, Thomas Andersen.

Det skriver Fredrikstad kommune på sine nettsider.

Og det er ikke uten grunn at bedriften får skryt av kommunen. De siste fem årene har de gjennomført en rekke tiltak kuttet sine klimagassutslipp med 66 prosent.

Blant annet har majones- og dressingprodusentene stilt klimakrav til råvareleverandører og kledd taket med solcellepanel. En stor grunn til at de har klart å kutte så mye av sitt utslipp, kommer nok også av at de i 2017 valgte å slutte med oljefyring.

De har også trappet opp avfallshåndteringen sin, og bygd om kjøle- og fryselageret.

I tråd med utslippsmål

Ordfører Siri Martinsen (Ap) og næringssjef i kommunen, Kari Halvorsrud, var forrige uke på besøk hos bedriften for å lære mer om hvordan de jobber mot en grønnere produksjon.

– Jeg opplever at det er flere bedrifter i Fredrikstad som ønsker å gjøre investeringer for å bli grønnere. SalatMestern er et godt eksempel som viser at det nytter, sier Siri Martinsen.

SalatMestern har kledd tak og vegg med solcellepanel.

Fredrikstad kommune har tatt utgangspunkt i utslippstall fra 2016, og satt et mål om at klimagassutslippene i byen skal være redusert med 60% innen 2030.

For Fredrikstad kommune er målet at klimagassutslippene skal være redusert med 60% innen 2030 sammenlignet med 2016.

I kommunedelplanen for klima 2019-2030, skriver kommunen at:

«Fredrikstad skal bidra til at Østfold-regionen oppnår netto null klimagassutslipp innen 2050 ved både kraftig å redusere utslippene og øke CO2-opptakene i Fredrikstad».

En del av strategien er da å få innbyggerne og næringslivet med på omstillingen til et lavutslippssamfunn.

– Bærekraft må være i fokus

SalatMestern har dermed i stor grad bidratt til kommunens visjon. Deres tiltak har gitt store reduksjoner i både direkte og indirekte utslipp av klimagasser. For direkteutslippene er reduksjonene på hele 86%.

– Vi har nå nådd Fredrikstad kommunes mål på godt under halvparten av tiden, sier daglig leder, Thomas Andersen.

På bedriftens hjemmeside skriver de at de minskede utslippene ikke på noen måte kommer av lavere produksjonsaktivitet. De produserer mer, i tillegg til at de altså holder seg innenfor målene.

– Da er det lov å bli litt stolt. Vi som lever av matvareproduksjon, bør gå i front for miljøet. Vi lever jo av å lage kvalitetsprodukter, og da må bærekraft være i fokus, sier Andersen.