Nyheter

Kommunen fortsetter å jobbe for artsmangfold: – En del av hele økosystemet

Siden 2019 har kommunen tilrettelagt for pollinerende insekter, og i år fortsetter arbeidet med å gjøre det enda mer attraktivt for de viktige insektene. Og visste du at det er mye du kan gjøre selv?

«Naturen er premisset for vår overlevelse og ikke minst for at våre liv skal være fullverdige. Noe vi sikker har kjent ekstra godt på kroppen i disse koronatider. Naturen er viktig.»

– Vi gjør dette for å få et bedre naturmangfold, for det er en del av hele økosystemet; fra planter, til insekter og så større dyr som fugler og lignende. Dette er et ledd i vår innsats i kampen mot både klimakrisen og naturkrisen, som har blitt omtalt i mediene det siste året. Tap og fragmentering av habitater er to viktige deler av naturkrisa. Her er det håp om å kunne bidra til å motvirke det.

Det sa Jørgen Torp, naturforvalter i Fredrikstad kommune, da Dagsavisen Demokraten i fjor skrev om kommunens kamp for natur- og artsmangfoldet.

Naturforvalter Jørgen Torp i Fredrikstad kommune ved det som skal bli en kommunalt anlagt blomsterng ved Veum.

Godt for insektene

Siden oppstarten har flere veistrekninger i Borge, Onsøy, på Kråkerøy og Rolvsøy, fått slippe unna gressklipperne frem til september. I år har flere av strekningene blitt forlenget, og også noen nye blitt inkludert.

– Vi ser på muligheten for å forbedre forholdene for insekter, og blomsterenger kan tiltrekke seg et mangfold av humler, bier, blomsterfluer og sommerfugler. Vi tar i bruk grøntarealer som veikanter og områder som vanskelig kan benyttes til annen virksomhet, sier Torp i meldingen Fredrikstad kommune har lagt ut på sine hjemmesider.

Der finner man også en oversikt over hvilke veistrekninger som er en del av krafttaket for artsmangfoldet.

---

Andre grøntområder som tilrettelegges

 • Slått av slåttemark på Lettretangen
 • Slått av vegetasjon på Veum, ved krysset ved Hestehagen, Katrineborg og Glosli pumpehus
 • Blomstereng i Bratliparken
 • Sen slått av fem grøntområder i parkene våre
 • Kjøkkenhagen foran Rådhuset har to insektshoteller og mange vekster som insekter setter pris på.
 • Insektsvennlige stauder i Kirkeparken 14 x 3 meter, mesteparten er insektsvennlige.

Kilde: Fredrikstad kommune

---

Der kommunen sår blomster, bruker de arter som er typiske og kjente for sørøstlandet. Slåttemarka, eller blomsterenga, blir slått på høsten. Det er både for spredningen av frø, men også for å tynne ut næringsstoffene i jorda, kunne Torp fortelle i fjor.

– Blomsterenger eller slåttemarker er nemlig avhengig av jord med lite næring, hvis ikke blir de utkonkurrert av andre arter, forteller naturforvalteren, sa han.

Når kommunen så legger gressklipperruta utenom disse strekningene denne sommeren, kan det se litt rotete ut.

– Vi håper innbyggerne viser forståelse for at noen veikanter kan se litt rufsete og ustelt ut fra juli og ut til midten av september. Innimellom det rufsete vil det vokse vakre planter som er viktige for insektene våre, sier Torp.

Kan gjøre mye selv

Det blir færre insekter i Norge, og flere arter er sterkt truet. For å kunne hjelper insektene, vil det å ha slåttemarker slik de Fredrikstad kommune sørger for, være viktig. Men det er viktig å ha et bredt plantemangfold.

– Et viktig tiltak for å ta vare på mangfoldet av pollinatorer, er å ta vare på plantemangfoldet. Langstrakte enger og åkre med ensidige plantesorter, er som ørkener for pollinerende insekter. Derfor må vi ta vare på oasene, skriver Elena Albertsen, forsker Norsk institutt for bioøkonomi, i en artikkel på deres hjemmesider.

Det er også mulig å hjelpe insektene i egen hage. Det kan se ut til å være lurt, for over 30% av maten vi spiser er avhengig av pollinering fra insekter.

Lavendel er en av insektenes favorittblomster, og de kan du med fordel plante i hagen.

På nett finnes en egen blomstermeny, med oversikt over hvilke planter, blomster og busker som er gode og nyttige for insektene. Menyen er utarbeida i samarbeid med flere organisasjoner og institusjoner, blant annet Det Norske Hageselskap, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, La Humla Suse og Naturhistorisk museum i Oslo

– Velg planter fra menyen og server et flere måneders langt måltid til hagens minste gjester – Til glede for dem og for deg, skriver initiativtakerne.

På sommerhalvåret anbefaler de å bruke blomster som vårlyng, blomkarse, vortemelk, lavendel og purpursolhatt, som alle er veldig populære blant insektene.

---

Fem tips til en nyttig blomsterhage

 • Bruk villblomster – hent frø fra veikanten eller naboenga
 • Så frøene i bar jord
 • Vann godt
 • Ikke bruk gjødsel, jo mindre næring jo flere blomster
 • Slå en gang i året (etter 10. juli)

Kilde: blomstermeny.no

---